A - I n f o s

anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022
üye olun

(tr) Russia, AIT: Kore: Anarşist Dayanışma ile Röportaj (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]

Date Thu, 22 Sep 2022 08:14:29 +0300


Tarihçi Vadim Damier'in "20. yüzyılda anarko-sendikalizm" kitabının Korece'ye çevrildiğini öğrenen Uluslararası İşçi Derneği'nin Rusya bölgesel bölümünün üyeleri 2021 sonbaharında Güney Koreli anarko-komünist örgütle röportaj yaptı. "Anarşist Dayanışma" (Anarşist yondae). ---- S: Kore'deki anarşizm hakkında en son tutarlı bilgi, 1980'lerde ve 1990'ların başında "Kore Anarşist Federasyonu" ile ilgiliydi. Ha Ginak (Ha Ki-rak) çevresinde. Görünüşe göre o daha çok bir prudoncuydu, inançlı bir "piyasa anarşisti"ydi. Bu federasyonun akıbeti ne oldu? Ayrıldı mı? Ne zaman ve nasıl? ---- Cevap: Profesör Ha Ginak'ın adı bize ikircikli duygular veriyor. Profesör Ha, ulusal kurtuluş hareketinin sektörlerinden biri olarak var olan sömürge dönemi anarşizminin kalıntılarından biriydi. Onun bir prudoncu olduğundan emin değiliz, ama kuşkusuz akademik olarak harika bir iş çıkardı, birkaç anarşist materyal yazdı ve P. Kropotkin'in Fields, Factories and Workshops, M. Nettlau'nun A Brief History of Anarchism veya " gibi anarşist klasikleri tercüme etti. Anarşizm", J. Woodcock.

(Aşağıdakiler Ha Ginak'tan alıntılardır:)

"Kendi efendisi olmak isteyene 'özgürlükçü' deriz. Otoritesi veya gücü ile başkalarını kontrol etmeye çalışan bir kişiye "otoriter" diyoruz. Bu iki tip insan birbirine tahammül edemez. Otoriterizmden nefret eden ve onu reddeden ve özgürlükçü bir şekilde yaşayan insanlara "anarşistler" diyoruz (çevirisinden J. Woodcock'un "Anarşizm" kitabının girişine kadar).

" Biz kendimizi kontrol eden liberterleriz. Özgür iradeleriyle özgürlükçüler tarafından koordine edilen özgür bir toplum inşa etmeliyiz. (...) Bütün insanlar egemenlik bakımından eşittir. İnsanları yöneten ve yönetilen olarak ikiye ayıran her türlü siyasi kavramı reddediyoruz ."

" Çoğunluğun emeğinin sonucunu azınlığın zenginliğine dönüştüren günümüz ekonomik sisteminde reform çağrısında bulunuyoruz. Bu, çoğunluğu sömürerek azınlığın el koyduğunu iade etmemiz gerektiği anlamına gelir. (...) Hiyerarşik bürokrasinin endüstriyel gelişmenin verimli ve rasyonel kontrolü için uygun olmadığı kanıtlanmıştır. Mesleklere ve işletmelere göre teşkilatlanmış mahalli üretici meclisleri ile Mahalli Meclisler Merkez Meclisi sanayiyi yönetme rolünü üstlenmelidir. (...) Sanayinin emekçi kitlelerce kendi kendini yönetmesini talep ediyoruz ."

Ancak bunu yüksek sesle ifade ederken, anarşistler mi yoksa Profesör Ha sömürge sonrası Kore'nin çalışan kitlelerini mi örgütlemeye çalışıyorlardı? Numara. Anarşistler, ülke çapında radikal sendikaların merkezi olan Joseon nodong chehap cheongguk pyonggihwe'nin (Kore Ulusal Sendika Konseyi, 1945) kuruluşunda yer aldılar mı? Numara. Konseyin oluşturulmasında aktif rol alan, nüfuz elde eden ve "işçi hareketini" sahiplenenler Marksistlerdi. Anarşistler buna karşı hiçbir şey yapmadılar. Ne alternatif bir konfederasyon kurabilirler, ne de mevcut sendikaların "sol" kanadı olabilirler. Bunun yerine Donnim Nonondan (Bağımsız İşçi ve Köylü Partisi) siyasi partisini kurdular. Hükümetin himayesinde sağcı bir sendika konfederasyonu olan Daehan nocheon'a (Ulusal Bağımsızlık Sendikaları Kore Konfederasyonu) katıldılar.

Anarşistler veya Profesör Ha, 1970'lerde ve 1980'lerde militan sendikaların yaratılmasında herhangi bir rol oynadılar mı? Numara. Stockholm'de düzenlenen uluslararası sendikalist konferansa Ha ve takipçilerinin katıldığını biliyoruz. Ama "sendikalist" bir şey yaptılar mı? Numara.

Profesör Ha'nın yaşamının, Kore anarşist hareketinin çöküşüyle ​​tamamen aynı yolu izlediğine inanıyoruz: işçi sınıfı hareketinin ihmali, halk hareketinin ihmali, devletle gizli anlaşma, milliyetçilik ruhuyla gizli anlaşma vb. Bu nedenle Ha örgütünün bugünkü durumu, bugün Kore'deki anarşist hareketle tamamen aynıdır.

Soru: 2000'lerin başında Kore'de altkültürel ve punk anarşistlerinin faaliyetleri hakkında kabataslak bilgilere sahibiz. Röportajlarınızda, örgütünüzün kurulmasına kadar geçen yıllarda var olan çeşitli garip ve sahte "anarşistler"den söz ediyorsunuz. Bu "gruplar" nelerdi (eğer grupları varsa)? Ne yapıyorlardı?

Cevap: 2000'lerin başındaki altkültür ve punk anarşistlerinin önde gelen isimleri. muhtemelen Cho Yakgol ve takipçileriydi. Barış hareketine, çevre hareketlerine, göçmenleri destekleyen hareketlere vb. aktif olarak katıldılar. Ama 2010'lardan sonra ne yaptıklarını bulmak zor. Anarşist Yaz'ın her yıl düzenlendiğini biliyoruz. Ama bu yıl olmadı (muhtemelen pandemi nedeniyle).

Cho Yakgol, Kore anarşist hareketi içinde üç kuşak olduğunu yazdı: sömürge sonrası ulusal kurtuluş hareketinin 1. nesli, 2. nesil Kore Liberter Federasyonu veya Ulusun Kültürel Çalışması tarafından temsil ediliyor ve 3. nesil kendileri. Ancak, eylemlerinde üç temel zayıflık görüyoruz: 1) emekçilerin sınıf hareketini ihmal etmek; 2) örgütlenememe, örgütsüz bireylerden oluşan bir dernek olarak kalma; 3) kitlelere yönelim eksikliği; alt kültürel azınlıklara yönelim. Bu nedenle, esas olarak örgütlenme yetersizlikleri nedeniyle, "üçüncü nesil anarşizm" ile günümüz anarşistleri arasında başka bir boşluk vardı. Daha önceki nesillerin hareketlerinde herhangi bir devamlılık tespit edemiyoruz.

Bahsettiğimiz "sahte anarşistlerin" bazıları, tarihsel olarak "üçüncü nesil anarşistler"den veya onların kalıntılarından gelmektedir. "Ne yapıyorlar" diye soruyorsanız, söyleyecek bir şeyimiz yok. Konu internet mırıldanması veya twitter memleri olduğunda 'yap' kelimesini kullanmazdım. "Üçüncü Nesil Anarşistler"in faaliyetleriyle ilgileniyorsanız, İnternet'teki bu sayfayı http://anarclan.net/index.htm veya bu blogu http://blog.jinbo.net/dopehead?page= ziyaret edebilirsiniz. 3

Soru: Kuruluşunuz nasıl ve ne zaman başladı? Bir web siteniz, gazeteniz veya derginiz var mı?

Cevap: Örgütümüzün asıl üyeleri Haziran 2020'de BLM protestosunda bir araya geldi. Aralarında militan birliğin organizatörlerinden biri, daha önce öğrenci hareketinde aktif olan bir kişi, toplumsal hareketlere katılmak isteyen bir üniversite birinci sınıf öğrencisi vardı. . Protestodan sonra birbirimizle iletişim halinde kaldık ve Ekmek ve Özgürlük okuyan bir okuyucu grubu oluşturmaya başladık. Grubun boyutu biraz büyüdü.

Ağustos 2020'de aşırı sağcı Hıristiyan köktenciler kitlesel bir gösteri düzenledi ve covid yayıldı. Hem faşist gösteriyi hem de hükümetin insanların ifade özgürlüğünü baskı altına almasını eleştirmeyi gerekli gördük. Ayrıca Anarşist Dayanışma adına "Ve domuzların da homurdanma özgürlüğü var" metnini yayınladık ( https://theanarchistlibrary.org/library/anarchist-solidarity-covid19 ).

Blogumuzda (blog.naver.com/anarchistleague) veya facebook'ta ( https://www.facebook.com/PeriodicTableNo.30 ) haftalık bir haber özeti yayınlıyoruz.

Soru: Yaptığınız görüşmelerden kurumunuzun ne yaptığı aşağı yukarı belli oluyor. Anladığımız kadarıyla işçi hareketinde çalışmaya büyük önem veriyorsunuz. Mevcut sendikalardaki faaliyetlere mi odaklanıyorsunuz yoksa gelecekte anarko-sendikalist sendikalar kurmayı mı planlıyorsunuz?

Cevap: Öncelikle anarşizmin Kore Halk Hareketi saflarındaki yerini "planımızın" ön koşulu olarak açıklamak istiyoruz. Kore'deki halk hareketi hem nicelik hem de nitelik olarak güçlüdür. Herhangi bir siyasi parti tarafından yönetilmeyen 1,2 milyon işçiyle militan bir sendika var. Kore toplumu pandemiden etkilenmeden önce, popüler gösteriler veya kitle grevleri görmek alışılmadık bir durum değildi.

Ancak, anarşistler halk hareketinde hiçbir zaman kayda değer bir konuma sahip olmadılar. Halkın anarşistleri "aşırı sol", "aşırılıkçılar", "bireyciler (egoistler)" veya en azından "hayalciler" olarak reddetmesi daha da iyi olurdu. Ancak dönüştürücü halk hareketinin saflarında anarşizm "karşı-devrimci", "gerici" veya "sağcı" olarak kabul edilir. Daha da kötüsü, Kore'deki anarşist hareketin tarihi göz önüne alındığında, bu bir yanlış beyan ya da yalan değildi.

Mevcut Kore Sendikalar Konfederasyonu, KCTU, dönüştürücü sendika hareketinin sembolü ve tek sembolüdür. Bir sendika aracılığıyla hayatını dönüştürmek isteyen veya çalışma koşullarında bir değişiklik için mücadele etmek isteyen herkes KCTU'ya katılıyor.

Karşılaştığımız koşullar bunlar: anarşizm toplumu dönüştürmenin bir aracı olarak görülmez ve yalnızca militan, dönüştürücü bağımsız bir sendika vardır. Kore'deki koşullar, "siyasi olarak tarafsız" bir birliğe sahip olma ve militan sendikal hareketi reformist, devletçi, otoriter eğilimlerden koruma tavizleri açısından tarihsel olarak Fransız CGT'nin erken tarihininkine benzer.

Bu nedenle, anarko-sendikalizme dayalı yeni bir sendikanın yaratılmasına "odaklanamayız" veya onun yaratılmasını "planlayamayız". Bunu "hayal edebiliriz", ancak "plan"ın daha somut olması gerektiğine inanıyoruz. Bir anarko-sendikalist birliğin "planlanmasının" veya inşa edilmesinin 50 yıl alacağını düşünüyoruz.

Kore halkına anarşizmin toplumu dönüştürmek için bir hareket olabileceğini tanıtma görevine odaklanmalıyız. Bu yoğunlaşmayı sağlamak için halk kitleleriyle buluşmamız gerekiyor. Bizi dinlemeye hazır olan insanlar mevcut bağımsız konfederasyonda toplanmıştır. Mantıksal olarak, eğer kitlesel bir anarşist hareket inşa etmek istiyorsak, olası tek bir "plan" bulabiliriz.

Soru: Diğer toplumsal hareketlerde nasıl çalışıyorsunuz - çevreci, anti-militarist, öğrenci, gecekondu?

Cevap: Kendimizi Kore anarşist hareketinin önceki "başarısızlıklarına" tepki olarak doğmuş bir örgüt olarak tanımlıyoruz. Bu nedenle, örgütsel "önceliğimiz" işçi sınıfının kitle hareketine verilmiştir. Çevreci, savaş karşıtı ve yurttaş hareketlerine nispeten daha az önem veriyoruz, çünkü önceki anarşistler ("3. nesil") tüm çabalarını bu hareketler için harcamışlardır. Dolayısıyla yeni kurulan bir teşkilat olduğumuz ve teşkilat kapasitemiz zayıf olduğu için bu hareketlere aktif olarak katılma imkanımız yok. Kendimizi bu hareketlerin aktivistlerine yönelik propaganda ve destekle sınırlıyoruz.

Üstelik bu hareketlerdeki durum, Kore'deki işçi sınıfı hareketine benzemektedir. Çevre hareketi reformist kanat tarafından devralındı. Savaş karşıtı harekete sol milliyetçiler hakimdir (ABD ordusu Kore'de yerleşik olduğundan, savaş karşıtı hareket anti-emperyalist (ABD emperyalizmine karşı) ve milliyetçi bir yönelime sahiptir. Milliyetçi solun reformist kanadı Sınırlı kaynaklarımızla alternatif çevre, savaş karşıtı ve yurttaş hareketlerinin olasılığı hakkında yüksek sesle konuşmak için elimizden gelen her şeyi yaptık.

S: Kore'de örgütünüzün dışında başka anarşist gruplar var mı?

Cevap:"Gerçek dünyada" değil, sosyal ağlarda birkaç "anarşist grup" ile tanıştık. Heungmyodang (Kara Kedi Derneği) adında bir anarko-feminist grup var ama onlarla gerçek hayatta hiç karşılaşmadık. Transgender hakları için Sahwe Hyungmyeong Turensychendey Union (Transseksüel Sosyal Devrimci Birliği) adında bir örgüt var. Bu birliğin üyelerinden biri olduğunu iddia eden bir kişiyle tanıştık, ancak onlarla hiçbir zaman tam olarak tanışmadık. Kendilerine "Anarşist Grup" adını veren gevşek bağlantılı bir grup var. Kendisine Miradan Anarşist Moi (Gelecek Partimizin Destekçileri Anarşist Kolektifi) diyen bir grup var - isimlerinden de anlaşılacağı gibi, bunlar parlamenter anarşistler. Her yıl düzenlenen "Anarşist Yaz"a ev sahipliği yapan Cho Yakgog ve çevresinde birkaç kişinin de olduğunu biliyoruz. biz biliyoruz

https://aitrus.info/node/6011
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr