A - I n f o s

anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022
üye olun

(tr) Brazil, FAG/CAB: 7 Eylül darbe gürültüsü olup biteni açıkça ortaya koyuyor: (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]

Date Tue, 20 Sep 2022 09:00:42 +0300


Brezilya burjuva demokrasisi çok vücut bulmuş bir sömürgeci-ırkçı oluşuma sahiptir ve hiçbir zaman silahsızlanmayan ve her zaman yerli halkların, muhaliflerin ve tehlikeli kabul edilen sınıfların cezalandırılmasını kontrol etmek için bir makine olan istisna ile eklemlenmiştir. ---- Savaşıyoruz ve burjuva iktidarından kopmak, bizi çok etkileyen yoksulluk ve şiddet sistemini kıran radikal ve derin bir duruş istiyoruz. ---- Kimse aldanmasın! Sokakta askeri müdahaleden, diktatörlükten veya askeriyeden bahseden herkes, halkı susturmak ve aç bırakmak için devam eden diktatörlük uygulamalarından bahsediyor. ---- Doğrudan demokrasi ile eşitlik için mücadele etmek ve zenginliği paylaşmak, yaşam için önemli ve hayati kararlar almak için güçlü ve bağımsız bir halk hareketi çizgisi gündemde.

Her gün siyahlara, çevredekilere ve yerli halka saldıran baskı makinesini ortadan kaldırarak, mücadelenin asi sınıf bağımsızlığı markasını almasını sağlama zorluğumuz var. Amazon'u, yerli toprakları, quilombolaları ve köylüleri yiyip bitiren sömürücü bir kapitalizmi yok edecek ve üretecek makine.

Sistem, Brezilya halkını, tarifelerin baskısına ve popüler taleplerin temel fiyatlarına dayanamayan güvencesiz bir yaşamla sikiyor; kadınları daha fazla sefalet ve şiddetle cezalandırıyor, sağlık ve eğitimi çökertiyor ve tüm dayanışma sosyal yardım ağını parçalıyor.

Her şeyi değiştirebilecek stratejik ittifak, elitlerin bizi içine attığı tahakküm ve barbarlık yapılarını kırabilecek tek kişi olan bu ezilen sınıfları oluşturan halklarda, sektörlerde ve gruplardadır.

Sokakların ve bölgelerin, karşılıklı destek ağlarının gücüyle kendini dayatan, Bolsonarizmin otoriter adımını kesen ve yenilgisiyle birlikte halk iktidarıyla birlikte burjuva demokrasisinin ve tüm bu kapitalist modelin ötesine geçen bir ezilenlerin ve ezilenlerin cephesi. kendisi için adam, güvencesiz yaşam, acı ve boş pot

SOKAKLARDA FAŞİZMLE MÜCADELE!

BOLSONARO'YU UNUTMAYIN, BARBARIYI NORMALİZE ETMEYİN!

KÜPİZM, ASKERİ HÜKÜMET VE NEOLİBERALİZM YENİLGİSİ.

https://www.facebook.com/FederacaoAnarquistaGaucha/photos/a.376527272358837/5823734890971354/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr