Το ιστορικό της A-infos-pt

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη λίστα.

Arquivo Ver por: Versão descarregável
Janeiro de 2022: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 193 KB gzipado]
Dezembro de 2021: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 262 KB gzipado]
Novembro de 2021: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 206 KB gzipado]
Outubro de 2021: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 215 KB gzipado]
Setembro de 2021: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 236 KB gzipado]
Agosto de 2021: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 212 KB gzipado]
Julho de 2021: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 191 KB gzipado]
Junho de 2021: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 238 KB gzipado]
Maio de 2021: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 321 KB gzipado]
Abril de 2021: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 212 KB gzipado]
Março de 2021: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 281 KB gzipado]
Fevereiro de 2021: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 197 KB gzipado]
Janeiro de 2021: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 229 KB gzipado]
Dezembro de 2020: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 205 KB gzipado]
Novembro de 2020: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 220 KB gzipado]
Outubro de 2020: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 230 KB gzipado]
Setembro de 2020: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 191 KB gzipado]
Agosto de 2020: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 279 KB gzipado]
Julho de 2020: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 213 KB gzipado]
Junho de 2020: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 266 KB gzipado]
Maio de 2020: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 286 KB gzipado]
Abril de 2020: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 337 KB gzipado]
Março de 2020: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 221 KB gzipado]
Fevereiro de 2020: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 130 KB gzipado]
Janeiro de 2020: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 147 KB gzipado]
Dezembro de 2019: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 221 KB gzipado]
Novembro de 2019: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 241 KB gzipado]
Outubro de 2019: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 192 KB gzipado]
Setembro de 2019: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 215 KB gzipado]
Agosto de 2019: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 192 KB gzipado]
Julho de 2019: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 147 KB gzipado]
Junho de 2019: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 128 KB gzipado]
Maio de 2019: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 172 KB gzipado]
Abril de 2019: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 154 KB gzipado]
Março de 2019: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 203 KB gzipado]
Fevereiro de 2019: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 160 KB gzipado]
Janeiro de 2019: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 148 KB gzipado]
Dezembro de 2018: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 158 KB gzipado]
Novembro de 2018: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 168 KB gzipado]
Outubro de 2018: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 172 KB gzipado]
Setembro de 2018: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 181 KB gzipado]
Agosto de 2018: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 134 KB gzipado]
Julho de 2018: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 137 KB gzipado]
Junho de 2018: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 171 KB gzipado]
Maio de 2018: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 230 KB gzipado]
Abril de 2018: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 157 KB gzipado]
Março de 2018: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 190 KB gzipado]
Fevereiro de 2018: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 154 KB gzipado]
Janeiro de 2018: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 142 KB gzipado]
Dezembro de 2017: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 158 KB gzipado]
Novembro de 2017: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 179 KB gzipado]
Outubro de 2017: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 196 KB gzipado]
Setembro de 2017: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 175 KB gzipado]
Agosto de 2017: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 149 KB gzipado]
Julho de 2017: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 122 KB gzipado]
Junho de 2017: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 142 KB gzipado]
Maio de 2017: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 202 KB gzipado]
Abril de 2017: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 220 KB gzipado]
Março de 2017: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 197 KB gzipado]
Fevereiro de 2017: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 165 KB gzipado]
Janeiro de 2017: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 130 KB gzipado]
Dezembro de 2016: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 162 KB gzipado]
Novembro de 2016: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 153 KB gzipado]
Outubro de 2016: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 190 KB gzipado]
Setembro de 2016: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 187 KB gzipado]
Agosto de 2016: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 104 KB gzipado]
Julho de 2016: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 147 KB gzipado]
Junho de 2016: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 191 KB gzipado]
Maio de 2016: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 208 KB gzipado]
Abril de 2016: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 198 KB gzipado]
Março de 2016: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 212 KB gzipado]
Fevereiro de 2016: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 109 KB gzipado]
Janeiro de 2016: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 127 KB gzipado]
Dezembro de 2015: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 214 KB gzipado]
Novembro de 2015: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 231 KB gzipado]
Outubro de 2015: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 278 KB gzipado]
Setembro de 2015: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 309 KB gzipado]
Agosto de 2015: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 152 KB gzipado]
Julho de 2015: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 164 KB gzipado]
Junho de 2015: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 223 KB gzipado]
Maio de 2015: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 194 KB gzipado]
Abril de 2015: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 120 KB gzipado]
Março de 2015: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 195 KB gzipado]
Fevereiro de 2015: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 180 KB gzipado]
Janeiro de 2015: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 218 KB gzipado]
Dezembro de 2014: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 136 KB gzipado]
Novembro de 2014: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 295 KB gzipado]
Outubro de 2014: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 192 KB gzipado]
Setembro de 2014: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 297 KB gzipado]
Agosto de 2014: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 188 KB gzipado]
Julho de 2014: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 146 KB gzipado]
Junho de 2014: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 206 KB gzipado]
Maio de 2014: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 231 KB gzipado]
Abril de 2014: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 190 KB gzipado]
Março de 2014: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 254 KB gzipado]
Fevereiro de 2014: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 185 KB gzipado]
Janeiro de 2014: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 182 KB gzipado]
Dezembro de 2013: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 92 KB gzipado]
Novembro de 2013: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 94 KB gzipado]
Outubro de 2013: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 110 KB gzipado]
Setembro de 2013: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 159 KB gzipado]
Agosto de 2013: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 159 KB gzipado]
Julho de 2013: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 138 KB gzipado]
Junho de 2013: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 94 KB gzipado]
Maio de 2013: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 71 KB gzipado]
Abril de 2013: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 152 KB gzipado]
Março de 2013: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 194 KB gzipado]
Fevereiro de 2013: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 115 KB gzipado]
Janeiro de 2013: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 113 KB gzipado]
Dezembro de 2012: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 96 KB gzipado]
Novembro de 2012: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 18 KB gzipado]
Outubro de 2012: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 23 KB gzipado]
Setembro de 2012: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 21 KB gzipado]
Julho de 2012: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 15 KB gzipado]
Junho de 2012: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 34 KB gzipado]
Maio de 2012: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 26 KB gzipado]
Abril de 2012: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 42 KB gzipado]
Março de 2012: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 16 KB gzipado]
Fevereiro de 2012: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 38 KB gzipado]
Janeiro de 2012: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 41 KB gzipado]
Dezembro de 2011: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 23 KB gzipado]
Novembro de 2011: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 35 KB gzipado]
Outubro de 2011: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 31 KB gzipado]
Setembro de 2011: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 34 KB gzipado]
Julho de 2011: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 6 KB gzipado]
Junho de 2011: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 60 KB gzipado]
Maio de 2011: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 50 KB gzipado]
Abril de 2011: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 65 KB gzipado]
Março de 2011: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 52 KB gzipado]
Fevereiro de 2011: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 52 KB gzipado]
Janeiro de 2011: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 10 KB gzipado]
Dezembro de 2010: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 70 KB gzipado]
Novembro de 2010: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 52 KB gzipado]
Outubro de 2010: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 22 KB gzipado]
Setembro de 2010: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 23 KB gzipado]
Agosto de 2010: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 43 KB gzipado]
Julho de 2010: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 31 KB gzipado]
Junho de 2010: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 41 KB gzipado]
Maio de 2010: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 55 KB gzipado]
Abril de 2010: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 25 KB gzipado]
Março de 2010: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 21 KB gzipado]
Fevereiro de 2010: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 68 KB gzipado]
Janeiro de 2010: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 21 KB gzipado]
Dezembro de 2009: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 59 KB gzipado]
Novembro de 2009: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 63 KB gzipado]
Outubro de 2009: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 66 KB gzipado]
Setembro de 2009: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 42 KB gzipado]
Agosto de 2009: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 21 KB gzipado]
Julho de 2009: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 48 KB gzipado]
Junho de 2009: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 70 KB gzipado]
Maio de 2009: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 35 KB gzipado]
Abril de 2009: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 38 KB gzipado]
Março de 2009: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 31 KB gzipado]
Fevereiro de 2009: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 15 KB gzipado]
Janeiro de 2009: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 24 KB gzipado]
Dezembro de 2008: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 36 KB gzipado]
Novembro de 2008: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 42 KB gzipado]
Outubro de 2008: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 29 KB gzipado]
Setembro de 2008: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 39 KB gzipado]
Agosto de 2008: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 51 KB gzipado]
Julho de 2008: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 54 KB gzipado]
Junho de 2008: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 63 KB gzipado]
Maio de 2008: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 30 KB gzipado]
Abril de 2008: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 22 KB gzipado]
Março de 2008: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 51 KB gzipado]
Fevereiro de 2008: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 48 KB gzipado]
Janeiro de 2008: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 41 KB gzipado]
Dezembro de 2007: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 69 KB gzipado]
Novembro de 2007: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 41 KB gzipado]
Outubro de 2007: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 49 KB gzipado]
Setembro de 2007: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 34 KB gzipado]
Agosto de 2007: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 31 KB gzipado]
Julho de 2007: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 65 KB gzipado]
Junho de 2007: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 40 KB gzipado]
Maio de 2007: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 66 KB gzipado]
Abril de 2007: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 45 KB gzipado]
Março de 2007: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 55 KB gzipado]
Fevereiro de 2007: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 37 KB gzipado]
Janeiro de 2007: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 65 KB gzipado]
Dezembro de 2006: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 64 KB gzipado]
Novembro de 2006: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 96 KB gzipado]
Outubro de 2006: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 59 KB gzipado]
Setembro de 2006: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 111 KB gzipado]
Agosto de 2006: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 59 KB gzipado]
Julho de 2006: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 86 KB gzipado]
Junho de 2006: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 75 KB gzipado]
Maio de 2006: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 105 KB gzipado]
Abril de 2006: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 71 KB gzipado]
Março de 2006: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 111 KB gzipado]
Fevereiro de 2006: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 59 KB gzipado]
Janeiro de 2006: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 85 KB gzipado]
Dezembro de 2005: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 31 KB gzipado]
Novembro de 2005: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 107 KB gzipado]
Outubro de 2005: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 44 KB gzipado]
Setembro de 2005: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 79 KB gzipado]
Agosto de 2005: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 70 KB gzipado]
Julho de 2005: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 88 KB gzipado]
Junho de 2005: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 62 KB gzipado]
Maio de 2005: [ Tópico ] [ Assunto ] [ Autor ] [ Data ] [ Text 34 KB gzipado]