A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Nederlands_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Nederlands_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren


BELEID: REDIGEREN VAN HET VOORNAAMSTE AANGEVOERDE MATERIAAL
Richtlijnen voor het voorleggen van Nieuws aan ainfos.

Dit zijn wat richtlijnen voor mensen die nieuws zenden naar a-infos. Ze zullen door de leden van het org collectief die de berichten beoordelen flexibel worden toegepast.

Alle ontvangen tekst zal worden verspreid over a-infos-raw [tijdelijk niet beschikbaar]. Berichten waarvan we vinden dat ze voldoen aan de richtlijnen zullen ook worden verspreid over onze andere lijsten (waarop meer mensen geabonneerd zijn).

We moedigen je aan nieuws, verslagen en artikelen voor te leggen, maar houdt het alsjeblieft in overeenstemming met het doel van het aangevoerde materiaal, om nieuws 'over anarchisten** en van belang voor anarchisten' te verspreiden. Dit betekent niet dat je een anarchist moet zijn om nieuws voor te leggen, maar we verwachten wel dat het in overeenstemming is met de onderstaande richtlijnen.

1) We verwelkomen inzichten die niet in strijd zijn met een anarchistische positie, dus we hebben geen materiaal dat discriminatie en onderdrukking van mensen bevordert (racisten - Nazi, Zionisten, etc) seksisten (mannelijk chauvinisme, patriarchaal, homofobisch, etc.). We hebben geen materiaal dat zich uitspreekt voor electoraal beleid noch berichten die zich uitspreken voor het stemmen voor staatsorganen en apparaat of voor het opbouwen van partijen. We zullen berichten die autoritair 'revolutionair' beleid steunen en iedere tekst die de propaganda van voorstanders van een voorhoede, leninisten of enige andere voorstanders van het staatskapitalisme, dient, van verspreiding onthouden.

We zullen ook berichten die steun uitdrukken aan mensen die gevangen zitten omdat ze een autoritair 'revolutionair' beleid, voorstanders van een voorhoede, het leninisme of enig ander staatskapitalisme, van verspreiding onthouden.

We kunnen berichten met bovenstaande inhoud verspreiden als we denken dat het verspreiden van zulk materiaal het bereiken van het doel van degenen die ze produceerden zullen belemmeren.

We zullen berichten die enige soort van nationale suprematie bevorderen niet verspreiden. We kunnen berichten van nationalistische organisaties tijdens de strijd tegen onderdrukking verspreiden als deze organisaties geen nationale superioriteit of etnisch chauvinisme claimen, en de berichten "in het belang van anarchisten" zijn.

Als een bericht van een anarchist of een anarchistisch collectief een aanval/kritiek op een andere anarchist of een collectief bevat, kan het alleen worden verspreid als het geen scheldpartijen bevat, het alle relevante feiten zal bevatten, en de feiten werden geverifieerd door degene die redigeert.

In een geval dat geen duidelijk precedent heeft, of in geval van twijfel, of waar het bericht werd gezonden in de naam van een anarchistisch collectief, zal degene die redigeert (de 'editor') een kopie sturen naar de a-infos-org lijst van het collectief.

2) We proberen een gebalanceerde anarchistische verspreiding van nieuws te verschaffen. Aldus zijn we niet geneigd meer dan 14 berichten van enige bron of 20 berichten over enig onderwerp in een gegeven week te verspreiden. Uitzonderingen zullen worden gemaakt voor nieuws dat van bijzonder belang is. Een uitzondering hiervoor is artikelen uit gedrukte anarchistische publicaties. Alle artikelen van een nummer kunnen onmiddellijk worden verzonden en degenen die het hebben goedgekeurd zullen ze dan naar het aangevoerde materiaal verzenden in een tempo van twee of drie per dag.

3) We geven de voorkeur aan nieuws dat is geschreven door anarchisten of andere mensen die direct betrokken zijn bij de strijd tegen al de verschillende, met elkaar samenhangende vormen van overheersing, uitbuiting en onderdrukking (zoals het systeem van de klassenmaatschappij, het kapitalisme, onderdrukking en discriminatie op basis van geslacht, ras, nationaliteit, burgerschap, sexuele voorkeur, leeftijd, etc.).

Bovenal geven we de voorkeur aan nieuws dat betrekking heeft op de samenhang van de verschillende vormen van strijd in plaats van artikelen die alleen bepaalde vormen van onderdrukking bekritiseren, terwijl andere vormen worden genegeerd of zelfs gesteund.

Berichten die zijn samengesteld door individuen die niet voornamelijk verslagen van directe acties van anarchisten of andere directe vormen van strijd waar we in geinteresseerd zijn, zijn, maar niet in strijd zijn met andere richtlijnen, zullen worden verspreid in de supplement lijst - a-infos-sup.

Uitzonderingen hierop zijn teksten die al in gedrukt formaat werden verspreid door anarchistische collectieven of equivalenten of als de auteur in het nieuws is (zoals gevangenen, etc.), of als het a-infos collectief de specifieke tekst van hoog belang zal vinden.

[EXCERPT]ing

We zullen berichten die worden voorgelegd aan a-infos die inhoud bevatten die geschikt is voor verspreiding samen met inhoud die niet geschikt is als volgt behandelen:

Als een bericht dat verschillende onderwerpen bevat die ieder op zichzelf kunnen staan, zal ieder onderwerp apart worden behandeld.

Onderwerpen die om enige reden niet geschikt zijn (in strijd met de richtlijnen of lijkt op tekst die al is verspreid, etc.) zullen worden uitgesneden, en we voegen [EXCERPT] aan het onderwerp toe en - snijden het af - op de plaats waar het onderwerp werd uitgesneden.

In het geval dat een onderwerp vertrouwen of banden met autoritairen van "links" bevatten, zal de desbetreffende zin(nen) worden afgesneden.

In het geval de tekst zoals die is niet, op de bovenstaande wijze, kan worden aangepast aan onze richtlijnen, zal de editor contact opnemen met de verzender met het verzoek het bericht te redigeren en het aan te passen aan onze richtlijnen.

In uitzonderlijke gevallen kan een opmerking van de editor over een voorbehoud ten aanzien van de tekst voldoende zijn.

4) We vragen degenen die bijdragen leveren hun mail voor ainfos te formateren in overeenstemming met het volgende: a) Geef je mail een duidelijke onderwerp lijn die begint met de correcte taal code (zoals (en) voor Engels, (ca) voor Castilliaans, (it) voor italiaans - zie FAQ voor een complete lijst).

b) Start je mail met een paragraaf die samenvat waar het over gaat, dit kan de eerste paragraaf van het artikel zijn maar, als je aan de start van dat bericht contact informatie hebt, moet je het verplaatsen naar een punt na de eerste paragraaf.

c) Controleer of het onderwerp dat je verstuurt niet al door iemand anders is verstuurd.

d) Om er voor te zorgen dat mensen meer geinformeerd raken over wat ze lezen zouden we verzoeken dat mensen berichten sturen naar A-Infos die enige van - of alle volgende informatie bevatten, waar dat gepast is:

 • I. Waar de informatie vandaan komt, met een e-mail adres en/of URL.
 • II. Als het bericht collectieven of organisaties noemt of een collectieve verklaring van een bepaalde organisatie is, voeg dan enige korte info toe over de doelen van die organisatie.
 • III. Als je informatie verstuurt van een bron die veel anarchisten als autoritair zouden beschouwen, zeg alsjeblieft waarom het toch kon worden beschouwd als van belang voor anarchisten.

  (voor niet correct geformateerde mail zal gelden dat het langer duurt voor het is goedgekeurd en niet kan worden goedgekeurd als we het druk hebben).

  ***********

  We zullen kameraden die mail voorleggen die in consistente wijze voldoet aan de vier bovenstaande punten plaatsen in een lijst van mensen die worden vertrouwd bij het voorleggen, zo lang ze zich houden aan de richtlijnen. Dit betekent dat mail die door deze kameraden wordt verstuurd automatisch zal worden goedgekeurd en onmiddellijk verspreid. We bevelen mensen die vaak bijdragen leveren aan zich te abonneren op ainfos-write - een mailing lijst voor mensen die nieuws schrijven voor - of nieuws voorleggen aan a-infos.

  We zullen alle andere berichten die niet zullen worden opgenomen in de gebruikelijke uitgegeven versies van a-infos lijsten en die niet SPAM, duidelijke vijanden en problemen bij het formateren zijn, in een supplement lijst stoppen: { mailto:a-infos-sup@ainfos.ca }a-infos-sup@ainfos.ca.

  Het zal wat betreft inhoud en bron overschot berichten bevatten: berichten waarvan de editors denken dat ze niet zo interessant zijn voor anarchisten; berichten waarvan de minderheid van de editors denkt dat ze niet zouden moeten worden uitgewist; enz.

  In het begin zullen alle huidige abonnees en toekomstige abonnees een aankondiging krijgen over de nieuwe a-infos-sup - samen met de verklaring voor de twee versies van lijsten en de optie om een abonnement te nemen op de -sup lijst.

  In de toekomst zullen de advertentieteksten en de FAQ de verklaring bevatten, zodat ook nieuwe abonnees eenvoudig in staat zullen zijn zich op -sup te abonneren.

  De berichten van de a-infos-sup zullen op een eigen archief van de web pagina zijn, en zullen worden opgenomen in de algemene archieven van oude berichten, leden van het a-infos collectief zullen worden gevraagd zich te abonneren op -sup, zodat ze in staat zullen zijn deel te nemen aan het proces van het redigeren en het voorzien van feedback aan de editors.

  Aan de editors zal de taak om de richtlijnen uit te voeren en voor ieder genomen besluit verantwoording af te leggen aan org en aan ieder lid er van worden gedelegeerd. (De wijze van verantwoordelijkheid afleggen is zoals die van alle leden van communistische libertaire/anarchistische collectieven waaraan het collectief een taak heeft gedelegeerd. Ze zijn verantwoordelijk voor de interne directe democratie van delegaties die kunnen worden herroepen).

  De editors zullen hun besluiten over berichten die ter discussie staan coördineren door middel van de berichten coördineren door middel van de -work lijst die open zal staan voor alle orgers.

  ***********
  ***********