A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) vrije bond: Oproep tot solidariteit met Anarcha-Feminist Group Amsterdam

Date Tue, 29 Jun 2021 10:21:53 +0300


Woensdag had de Anarcha-Feminist Group Amsterdam hun rechtszitting over de ontruiming van de Oudezijds Voorburgwal (klik hier voor meer informatie). Zoals op de foto te zien is, verzamelden enkele mensen zich in solidariteit. Ondanks het feit dat de rechter de illegaliteit van de ontruiming en het politiegeweld toegaf, was het enige wat ze kon doen hen een kleine korting geven omdat "kraken illegaal is". De activisten werd een enorm bedrag (€ 2250) in rekening gebracht. Laten we ervoor zorgen dat onze solidariteit sterker is dan hun klassenjustitie, pogingen tot repressie en boetes. Doneer aan het Solidariteitsfonds van de Vrije Bond en zet "Anarchafem Amsterdam" in de omschrijving om de strijd voor huisvesting voor iedereen te steunen:

NL25 INGB 0007 6604 36
VB Solidariteitsfonds
OVV anarchafem Amsterdam

On Wednesday the Anarcha-Feminist Group Amsterdam had their court hearing about the eviction of the Oudezijds Voorburgwal (click here for more information). As visible on the picture, some people gathered in solidarity in front. Despite the fact that the judge admitted the illegality of the eviction and police brutality, all she could do was to give them a minor discount since "squatting is illegal". The activists were charged with a tremendous amount of money (€ 2250). Let's make sure our solidarity is stronger then their class justice, repression attempts and fines. Donate to the the Free Union (Vrije Bond) solidarity fund and put "Anarchafem Amsterdam" in the description to support the struggle for housing for everyone:

NL25 INGB 0007 6604 36
VB Solidariteitsfonds
OVV anarchafem Amsterdam

anarcha-feminist group amsterdam, anarchafem, kraken, ontruiming, solidariteit

Vrije Bond Secretariaat

https://www.vrijebond.org/solidariteit-met-anarcha-feminist-group-amsterdam/
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl