A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(no) Leve Ungdomshuset Blitz

From kurt svensson <ksvensson@motkraft.net>
Date Mon, 21 Aug 2000 17:44:24 -0400


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

Leve Ungdomshuset Blitz

Dette er et opprop mot at høyrebyrådet i Oslo skal stenge Blitz
Blitz er et selvstyrt ungdoms hus som har eksistert i 18 år. På disse
årene har Blitz vært og er et samlingspunkt for kritisk og aktiv ungdom.

På grund av den politiske aktiviteten ble Blitz fort en torn i øyet på
høyrebyrådet, og de har prøvd flere ganger å stenge Blitz.
Denne gangen tror de at å love å bygge studentboliger i stede skal
splitte motstanden, men Blitz og studentene har altid stått sammen i
kampen for fler og billigere boliger, ikke bare til studenter men også
til vanlige folk.

For å samle støtte mot høyrebyråedet og for et fritt ungdomsmiljø har vi
startet dette oppropet som vi håper vil bli spredt rundt til alle kjente


LEVE BLITZ
Høyrebyrådet går inn for å fjerne Blitz. For å skape splittelse bruker
de denne gangen argumentet om å bygge studentboliger. Det skal samtidig
investeres flere hundre millioner på den gamle rikshospitaltomta til
bygging av dyre boliger.

Derfor ønsker byrådet å fjerne "ugresset" Blitz, for å gjøre Pilestredet
til et strøk for velbemidlede.

Blitz har alltid vært aktive i boligkampen, og trives med studenter som
naboer. Men unge i Oslo har ingen interesse av å miste det eneste
sjølstyrte ungdomshuset som har øvingslokaler, konserter, fotogruppe,
verksteder, politisk aktivisme, vafler og radiodrift - et
ikke-kommersielt sted å være.

- Ja til et mangfoldig ungdomsmiljø - Nei til utkastelse av Blitz!

- Vi krever sosial boligbygging og flere billige student boliger!

Støtte kan sendes til Blitz på:

E-mail: blitzhuset@hushmail.com
Fax 22 11 23 49
Snailmail: Blitz, Pilestredet 30c, N-0164 Oslo, Norge
Økonomisk støtte til konto 0805 45 70776, Blitz finans

Dette vil bli videresendt til Byutviklingskomiteen, men viss skrivekløen
tar overhånd kan støtte i tillegg sendes til:

Byrådet fax +47 22 41 60 76
Leder av byutviklingskomiteen
rina.brunsel.hartvik@radhuset.oslo.kommune.no
Sekretær i byutviklingskomiteen
kari.kiil@radhuset.oslo.kommune.no

for Oppropsgruppa Blitz!kurt svensson
c/o brand
box 150 15
104 65 stockholm
sweden
ksvensson@motkraft.net
[pgp keys available upon request]

-för revolution i vår livstid-

            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News