A - I n f o s

anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018
üye olun

(tr) sosyal savas: Anarşist Çalışmalar Ağı // 5. Uluslararası Konferans // 12-24 Eylül 2018 // Loughborough Üniversitesi, B.K. -- Makale ve Panel Çağrısı

Date Mon, 1 Jan 2018 10:33:28 +0200


Tahakküm ve talana karşı mücadele ağır bulutlar altında sürüyor. Elitlerin sergilediği aleni milliyetçilik, ırkçılık ve kadın düşmanlığı gösteriyor ki küresel direniş dalgasının karşısında bir kez daha karşı-devrim var. Sömürgeciliğin süregelen kalıtı ve yerleşik neo-kolonyal sömürü türlerini göz önünde bulundurunca, bu baskı dünyanın çoğunluğu için şaşırtıcı veya yeni değil. Öte yandan, egemen söylemler sindirme ve etkisiz hale getirme konusunda can sıkıcı bir kapasite sergiliyor: böylelikle anti-kapitalizm refah devleti popülizmine, ekolojik direniş yeşil tüketime ve militan kesişimsellik liberal kimlik siyasetine çevrildiğini görebiliyoruz. Anarşist yazın ve örgütlenme bu sorunlara otomatik olarak bağışıklık sahibi değil; tahakkümden arınmış fikirler ve yöntemler geliştirmek, önyargılara ve doğru bilinenlere karşı eleştirel bir bakış ve özeleştiri gerektiriyor. Zorluklara karşın anarşistler çeşitli direniş alanları ve üretken projelerini koruyarak yenilerini yarattılar ve aynı zamanda aşırı sağa karşı mücadeleye cesurca öncülük ettiler. Havanın yeniden döneceğinin bilinciyle, ateş yanmaya devam ediyor.

Yaşadığımız belirsiz günlerde, teori ile pratik ve bilimsel özen ile toplumsal hareketlerin çıkarımları arasında köprü kuran anarşist tahlillerin oluşturulması her zaman olduğu kadar önemli.

5. Uluslararası Anarşist Çalışmalar Ağı Konferansı Loughborough Üniversitesinde 12-14 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek. Bireysel makalelerin yanı sıra, 3-4 makaleden oluşan tematik paneller kabul edilmektedir.

Makale başı en fazla 250 kelimeden oluşan özetlerinizi şu adrese gönderebilirsiniz: asn.conference.5@mail.com

Son başvuru tarihi: 28 Şubat 2018

AÇA konferansları anarşist çalışmalarda yeni ufuklar açmayı ve disiplinler arasında çapraz tozlaşmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Resmi akademik kurumların içinden veya dışından, her disiplinden ve toplumsal dönüşüm için hayati olan bir çalışma ve eylem yöntemi olarak anarşiye dair her konuda katkılar davetlidir.

Bu konferansın merkezi teması DEKOLONİZASYON olarak belirlenmiştir. Umuyoruz ki bu tema sunum ve panellerin çoğunda boy gösterecektir. Burada amaçlanan, sömürgecilik ve ırkçılığın anarşistlerin karşı çıktığı, fakat anarşist örgütlenmede de kendilerini gösteren baskı türleri olarak ele alınması ve daha önce AÇA etkinliklerinde yer almamış bireyler, gruplar ve toplumların katılımlarının sağlanmasıdır. Batı-dışı ve anti-kolonyal düşünce ve eylemin anarşist geleneğe katkılarına dair farkındalık yaratarak, baskılara karşı mücadelede güncel anarşist hareket ile post-kolonyel teori ve pratik arasındaki bağları güçlendirmek, ırkçı ve Avrupa-merkezli pratikler ve zihniyeti tartışmaya açarak da etkinliği dışlanan gruplara açmak istiyoruz.

Bu sebeple güney yarım küreden ve beyaz olmayan erkekler, kadınlar, trans ve interseks bireyler ile engelli bireyleri özel olarak katılmaya davet ediyoruz. Panel düzenleyicilerinin de dışlayıcı tutumların üstesinden gelmeye çabalamalarını salık veriyoruz. Merkezi tema etrafında, sunumların değinebilecekleri bazı konular şunlardır:

· Dekolonyal ve ırk teorisi ile ilgilenen anarşist çalışmalar

· Dekolonizasyonun anarşist coğrafyaları

· Afrika, Asya, Latin Amerika, Pasifik gibi bölgelerde anarşist hareketler

· Batı-dışı felsefeler, dinler ve geleneklerin anarşist teoride yankıları

· Anti-milliyetçilik ve anti-faşizm

· Anarşizmin dekolonyal eleştirileri

· Devletin dekolonyal eleştirileri

· Sömürgeciliğe karşı anarşist direnişler tarihi

· Irk/sömürgecilik ve yaş, sınıf, engellilik, toplumsal cinsiyet, cinsellik vb. konular arasındaki kesişimler

· Batı-dışı anarko-feminizm, yeşil anarşizm, bireycilik vs.

· Batı-dışı ve batılı temsiliyet(sizlik) türleri ve bunların arasındaki ilişkiler

Ayrıca, anarşizm çalışması ve pratiğine dair her konuda bildirilere açığız.

‘Akademik' ve diğer bilgi türleri arasındaki boşluğu dolduran başvuruların yanı sıra, çalıştaylar, sanatsal etkinlikler/performanslar ve deneysel çalışmalar gibi fikirlerinize de açığız.

Farklı dillerde makale ve panel bildirileri de değerlendirilecektir, ancak İngilizce bir özet göndermeniz gerekmektedir. Çeviriler konferans boyunca gerektiği sürece doğaçlama bir şekilde ve gönüllülük esasına dayanarak gerçekleşecektir.

Loughborough Üniversitesi'nde tekerlekli sandalye erişimi ve endüksiyon halkaları mevcuttur. Düşük gelirli ya da bir geliri olmayan, özellikle de güney yarım küreden katılacak olanlar için bir yolculuk bursu, ve çocuk bakımı için bir koordinasyon sağlamayı umuyoruz. Her ne kadar bunların için şimdilik bir güvence veremesek de, herhangi bir özel
ihtiyacınız konusunda bizimle iletişime geçerseniz onları karşılamaya çalışacağız: asn.conference.5@mail.com

http://sosyalsavas.org/2017/12/anarsist-calismalar-agi-5-uluslararasi-konferans-12-24-eylul-2018-loughborough-universitesi-b-k/#more-31712
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr