(tr) DAF, Meydan #43 - Tek Tipleşmeyeceğiz Tek Tipi Reddedeceğiz! - Abdülmelik Yalçın

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Mon Mar 12 10:19:27 CET 2018


Devletin toplumsal muhalefete yönelik yoğun saldırıları 15 Temmuz sonrası yeni bir boyut 
kazandı. Çıkarılan KHK'lar yasa yapma görevi üstlenen meclisin de üstüne çıktı ve şimdi 
adaletsizlikler üreten liberal hukuk düzeni de aşınıyor. Yıllarca adaletsizliklere ve 
siyasi sorunlara karşı mücadeleler ve gerçekleştirilen toplumsal eylemlikler sayesinde 
devletin liberal hukukunun boşluklarında çatlaklar yaratılmış ve bu çatlaklardan sızarak 
kazanımlar elde edilmişti. İşte içinde bulunduğumuz dönemde OHAL ve KHK'lar, devlete tüm 
bu adaletsizlikleri, mücadeleleri ve kazanımları görmezden gelerek süreci ve mücadeleyi en 
başa çekme imkanı verdi. ---- KHK'larla öncelikle toplumsal muhalefet ve ardından bütün 
toplum baskı altında tutulmaya ve teslim alınmaya çalışılıyor. Devletin OHAL'i 
dışarıdakileri tutsaklaştırmak, içerdeki tutsakları da tecrit koşullarıyla tamamen 
sindirmek istiyor. Tutsaklar kitap yasakları, iletişim yasağı, aile ve arkadaş 
görüşlerinin, avukat görüşünün, sosyal faaliyetlerin ve havalandırma hakkının 
kısıtlanmasına kadar pek çok tecritle karşı karşıya.

Bunlar yetmezmiş gibi devlet, geçmişteki tüm mücadeleleri yok sayarak tutsaklara yönelik 
Tek Tip Elbise uygulamasıyla iradelerini teslim almaya çalışıyor. Tabi bunu yaparken de 
KHK'lar imdadına yetişiyor.

Tek Tip Elbise, bir 15 Temmuz sanığının, mahkemeye üzerinde "Hero" (kahraman) yazılı bir 
tişörtle çıkması üzerine Tayyip Erdoğan'ın gündem etmesiyle gündemimize girmişti. Devletin 
bu konuya yönelik hazırlıkları geçtiğimiz Aralık ayınının son haftasında çıkarılan 696 
sayılı KHK'yla tamamlandı. Tek tip elbise dayatması bu KHK'da "Terörle Mücadele Kanunu 
kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlar, duruşmaya sevk nedeniyle 
ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen 
giysileri giymek zorundadır" şeklinde yerini aldı. Ve elbiseler şimdiye kadar Diyarbakır 
Hapishanesi ve Silivri Hapishanesi'ne gönderilmiş durumda. Yönetmeliğin yürürlüğe 
girmesinin ardından hapishane dışına çıkarılacak tutsaklara tek tip dayatması başlatılacak.

Özellikle devrimci tutsakların iradelerini teslim almaya yönelik uygulanmaya başlayacak 
olan tek tip elbise dayatması, devletin tek tip politikalarının hapishaneleri ilgilendiren 
parçası oluyor. Tek din, tek dil, tek lider söylemlerinin benzeri olarak bütün topluma 
kendi düşüncesini ve yaşam biçimini empoze etmeye çalışan devlet, devrimcilerden net ve 
kararlı bir cevap alıyor. Tek Tip KHK'sına karşı coğrafyanın tüm hapishanelerindeki 
devrimci tutsaklar bu elbiseleri giymeyeceklerini ilan ederken dışarıda tutsak aileleri, 
arkadaşları, yoldaşları ve insan hakları savunucuları olarak bizler de tek tip elbise 
dayatmasına izin vermeyeceğimizi her alanda daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz.

İşte bu kararlılığın bir örneği olarak, tek tip elbise dayatmasına karşı mücadele eden 
parti ve örgütler tarafından bu mücadeleyi daha da büyütmek ve toplumsallaştırmak için 
İstanbul'da "Tek Tipe Karşı Mücadele Plaformu" kuruldu. Platformun kuruluş deklarasyonu 
metnindeki: "Tutsaklar nezdinde tüm topluma giydirilmek istenen tek tip kıyafeti kabul 
etmiyor; reddediyor ve birlikte mücadele etme kararlılığına sahip olduğumuzu ilan 
ediyoruz. İnsanlık onurunu esas alan, farklılıkları ve özgünlükleri tehdit değil zenginlik 
olarak kabul eden, eşit, özgür ve barış içinde yaşamayı isteyen tüm kurum, kişi ve 
kesimleri bu mücadelenin bir parçası olmaya, tek tipleşmiyoruz tek tipi reddediyoruz 
çığlığını yükseltmeye çağırıyoruz" ifadesi süreci özetleyen bir anlatıma sahip.

Tarihsel olarak, devrimcilerin tek tip elbiseyi reddetmediği ve bu dayatmaya karşı 
mücadele etmediği hiç bir örnek bulunmamaktadır. Devrimci tutsaklar, verdikleri 
mücadeleyle de bu dayatmalara karşı kazanımlar elde etmişlerdir. İşte bu nedenle devlet 
bir kez daha tutsakların iradesini teslim alamayacak; içeride tutsaklar, dışarıda 
aileleri, arkadaşları, yoldaşları olarak bizler tek tipi elbise dayatmasını reddedecek, 
devletin herkesi tek tipleştirmeye çalışmasına izin vermeyeceğiz.

Abdülmelik Yalçın

melikyalcin at meydangazetesi.org

Bu yazı Meydan Gazetesi'nin 43. sayısında yayınlanmıştır.

http://meydangazetesi.org/gundem/2018/02/tek-tiplesmeyecegiz-tek-tipi-reddedecegiz-abdulmelik-yalcin/


More information about the A-infos-tr mailing list