(tr) yeryuzu postasi: Şimdi, Başkaldırıdan Sosyal Direnişe Geçelim! - Coordination des groupes anarchistes

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Fri Jun 29 07:31:02 CEST 2018


Fransız anarşist örgüt CGA'nın (Coordination des groupes anarchistes - Anarşist Gruplar 
Koordinasyonu) 7 Mayıs 2017 tarihinde Fransa'da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle 
ilgili değerlendirmesini güncel anlamı nedeniyle yayınlıyoruz. ---- Emmanuel Macron, 
geçerli oyların % 66,1'i ile seçildi. Fakat yüksek gibi görünebilen bu rakam başka bir 
gerçekliği maskeliyor. Kayıtlı 16 milyondan fazla kişi, boş ve geçersiz oylarla veya 
çekimser kalarak ikinci turdaki iki adaya da meşruiyetlerini vermeyi reddetti. Çekimserlik 
bile 1969'dan beri (%25,38, yani 12,1 milyon kişi) rekor seviyeye ulaştı. Buradaki mesele 
FN (Ulusal Cephe)'yi engellemek iken, kitle iletişim araçları ve politik spektrumun büyük 
bir kısmı Marine Le Pen'e karşı oy kullanma emirleri yaydılar.
Eğer bu 16 milyon kişiye, seçim listelerinde kayıtlı olmayan yaklaşık 3 milyon yetişkini 
eklersek, Macron tarafından toplanan 20,7 milyon oy pek ağır basmaz. Özellikle 
seçmenlerinin %40'tan fazla olduğu sanılan bir bölümü, projesine katılmadan, tamamıyla 
Marine Le Pen'e karşı oy kullandı.

Seçim karşıtları olarak bizler, bizi temsil etmeyen bir sisteme karşı artan başkaldırıya 
iyi gözle bakıyoruz; pek çok kişinin yeni cumhurbaşkanına meşruluk vermeyi reddetmesi, 
fiili olarak statüsünü zayıflatıyor.

Fakat şunu da biliyoruz ki, eğer onlara izin verilirse, yöneticiler sosyal kırılma 
projelerini yürütmek için meşruiyetle meşgul olmazlar. Bizim seçim karşıtı pozisyonumuz, 
sosyal alana yatırım yapma, burada ve şimdi yeni hakları savunmak ve ele geçirmek için 
mücadele etmek ve özyönetimsel ve anti-kapitalist bir proje için çalışmak gereğinin bir 
sonucudur. Kapitalistlere ve politikacılara karşı güvensizlik, pratikte toplumsal 
mücadelelerle somutlaştırılmalıdır.

Ve bunu yapmak için gerçekten bir aciliyet var. Zira Macron'un cumhurbaşkanlığına gelişi, 
özellikle iş kanununun kesin ihlali, kamu hizmetlerinin kötüleşmesi, toplumun 
özelleştirilmesi, yoksul konutlar, güvenlik politikalarının ağırlaşması, göçmen karşıtı 
politikaların takibi, çevre sorunlarını dikkate alınmaması, patriyarkanın güçlenmesi vb. 
ile birlikte kemer sıkma politikalarının güçlendirilmesinin teminatıdır. Bu aynı zamanda, 
hiç şüphesiz, Ulusal Cephe'nin ve daha genel olarak her zaman daha fazla kişi kazanan 
ırkçı ve yabancı düşmanı zehrin geliştiği üreme zeminini sağlamaya devam etmektir.

Herkes arasındaki rekabet, rekabet gücü, vatanseverlik ve kutsal birlik değerlerine, bir 
kültüre ve sınıf değerlerine karşı koyalım. Mélenchon'dan Le Pen'e, millet, vatan, genel 
çıkar, ortak refah ile kafalarımız şişiriliyor. Oysa bunları destekleyen kapitalistler ve 
devletler bizimle aynı çıkarlara sahip değil! Onlar bize karşı, biz onlara karşıyız, onlar 
kazandığında, biz kaybederiz ve tam tersi.

Seçimler, sınıf direnişlerini silerek ve ortadan kaldırarak, tam olarak bu oy kabinindeki 
vatandaşın eşitliği hikayesini savunuyor. Kısa vadede bile asıl mesele, gelecek genel 
seçimlerde şu veya bu politikacıya destekte bulunmamaktır. Bunun aksine, büyük çaplı bir 
toplumsal karşılığın hazırlanmasıdır. Bunun için, bize öyle geliyor ki, öncelikle en başta 
sendikal ve kolektif mücadeleler olmak üzere sınıfımızın direniş örgütlerini 
güçlendirmemiz gerekir. Bunun çaba gerektirdiğini ve kolay zaferlerin siyasi vaatlerini 
beklemenin daha kolay olduğunu biliyoruz, ancak onlar yalnızca çaresizliğe ve toplumsal 
gerilemelere götürüyorlar. Biz, artık bunlarla kandırılamayacak, gittikçe daha çok sayıda 
kişiyiz, öyleyse karşı saldırıya geçmek için örgütlenelim!

15 Mayıs 2017,

CGA Dış İlişkileri

Kaynak: 
https://www.c-g-a.org/content/des-maintenant-passons-de-la-defiance-la-resistance-sociale

Çeviren: Yağmur Melis Şimşek

http://www.yeryuzupostasi.org/2018/05/13/simdi-baskaldiridan-sosyal-direnise-gecelim-coordination-des-groupes-anarchistes/


More information about the A-infos-tr mailing list