(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet - 1997'den* 2018'e...

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Wed Aug 29 08:45:40 CEST 2018


Devletin kaybettiği yakınlarının akıbetini sormak ve yaşadıkları adaletsizliği haykırmak 
için her hafta Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi Anneleri bugün 700 haftadır 
olduğu gibi, bu adaletsizliğe karşı durmak isteyen yüzlerce kişiyle biraraya geldi. Her 
hafta olduğu gibi, faili devlet olan kayıplarının fotoğraflarını ve pankartlarını 
Galatasaray Meydanı'na taşıdılar. ---- Galatasaray Meydanı'nın etrafını saran polisler, 
devletin yüzlerce haftadır teşhir edilen adaletsizliğini bir kez daha haykımak üzere 
biraraya gelen bizleri engelledi. Meydan ve çevresi, tüm eylemcilere kapatıldı. ---- 
Devlet bugün bizlerin bir araya gelmesini yasakladı. Yasakladı çünkü yıllardan beri 
gözaltından geri dönemeyen, sokak ortasında en son bir araca zorla bindirildiği görülen 
onlarca insan devletin kolluk kuvvetlerince karakollarda, yol kenarlarında, asit 
kuyularında işkence ile katledildi. Devlet bizlerin bir araya gelişini yasakladı çünkü 
devlet katleder, kaybeder, kaybettiklerinin kemiklerini bile vermez, mezarının yerini 
söylemez. Kaybedilenlerin akıbetini soranları gözaltına alan tutuklayandır devlet.

İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan eylem, devletin kolluklarının tüm engelleme ve 
saldırılarına rağmen gerçekleştirildi.
Önce kayıpların aileleri, sonrasında onlara destek veren insanlar gözaltına alındı. Tüm bu 
saldırılara karşı sokaklarda durmayı sürdürenler, polisin gazlı, coplu, plastik mermili 
saldırısına maruz kaldılar.
700 haftadır, faili devlet olan katliamlarda yitirdikleri yakınlarının sadece kemiklerini 
arayan insanlara yönelik tüm bu baskı ve şiddet bir kez daha açıkça gösteriyor ki, devlet 
adaletsizliktir. Tüm bu adaletsizliklerin kaynağı konumunda bulunan devletin, yakınlarının 
kemiklerini bulma mücadelesi verenlerin mücadelesine de, onların mücadelesine dayanışma 
gösterenlere de tahamülü yoktur. Cumartesi anneleri, adalet mücadelesinin ancak sokaklarda 
kazanılacağına olan inançla 700 haftadır ellerinde yakınlarının fotoğraflarıyla 
kayıplarının akıbetini soruyor, katil devletten hesap soruyor.

Sürdürdüğünüz adaletsizliklerinizle, ne Cumartesi Anneleri'ni ne de onlarla dayanışma 
içerisindekileri korkutamayacaksınız! Adaletsizlik yaratan tüm politikalarınız, bu 
politikaların yaratıcısı kurumlarınız, onların koruyucusu kolluklarınız öfkemize öfke 
katıyor. Ve biliyoruz anaların öfkesi, politikalarınızı da, kurumlarınızı da, 
kolluklarınızı da boğacak!

Cumartesi Anneleri'nin 700 haftadır haykırdığı gibi; "Kaybedenler, kaybedecek"!

https://anarsistfaaliyet.org/sokak/1997den-2018e/


More information about the A-infos-tr mailing list