(tr) gencisci: MAHKEME; "DİRENİŞTEKİ İŞÇİ KENAN GÜNGÜRDÜ'NÜN İŞTEN ATILMASI HUKUKSUZCA"

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Wed Aug 1 06:06:11 CEST 2018


İdare Mahkemesi, ‘Taşeron düzenlemesi' kapsamında Zeytinburnu Belediyesi tarafından işten 
atılan Kenan Güngördü'nün yaptığı başvuruyu karara bağladı. Kararda, Güngördü'nün işten 
atılmasının hukuksuz olduğu belirtilerek, "yürütmenin durdurulması" yönünde karar verdi. 
---- Zeytinburnu Belediyesi'nde çalışan 11 taşeron işçi, 696 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) ile getirilen ‘Taşeron düzenlemesi' kapsamında işten çıkarılmıştı. 
Belediyedeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ndeki işinden çıkarılan işçilerden biri de 
Kenan Güngördü'ydü. ---- İdare Mahkemesi, 26 Haziran tarihinde "Yürütmenin durdurulması" 
yönünde karar verirken, karar Güngördü'ye 20 Temmuz'da tebliğ edildi.
Kararda, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda ilgili hakkında edinilen 
kanaatler ile kadroya alınması uygun görülmemiş ise de yasadışı örgüte aidiyeti, iltisakı 
veya irtibatı olup olmadığı, örgütle sıkı işbirliği içinde bulunup bulunmadığı, bunları 
destekleyip desteklemediği, sempatizanı olup olmadığı yönünde titizlikle araştırılması, bu 
yöndeki kanaatin mümkün olduğunca farklı bilgi ve delillerle desteklenmesi, ancak bu 
durumun sabit görülmesi halinde davacının kadroya alınmasına izin verilmemesi gerekirken 
bu yönde bir inceleme yapılmaksızın başkaca bir delil ve bilgi sunulmaksızın sadece geçmiş 
dönemdeki durumuna ilişkin soyut beyanlar içeren arşiv araştırması belgesine dayalı olarak 
davacının güvenlik soruşturma ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahisle 
atamasının yapılmamasına ilişkin olarak tesis olunan dava konusu işlemde hukuki uyarlık 
görülmemiştir."

Zeytinburnu belediyesi önünde direnişine devam eden Kenan Güngördü işine dönene dek 
mücadele edeceğini söyledi.

http://gencisci.org/mahkeme-direnisteki-isci-kenan-gungurdunun-isten-atilmasi-hukuksuzca/


More information about the A-infos-tr mailing list