(tr) DAF Meydan #29 - "Akdeniz Anarşist Toplantısı ve Ankara Değerlendirmesi" - Alp Temiz

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Thu Nov 19 09:43:31 CET 2015


Şubat 2015'te başlayan (IFA) Uluslararası Anarşist Federasyonları tarafından da 
desteklenen uluslararası anarşist dayanışma kampanyası "3 Gefires" (3 Köprü) projesi, 9-18 
Ekim arasında Yunanistan'ın farklı şehirlerinde düzenlenen bir dizi etkinlik ile sona 
erdi. ---- Yunanistan'ın çeşitli kentlerinde mücadele veren anarşist örgütlenmelerin 
birbirleriyle uyumlu; ortak ya da bağımsız olarak yürüttükleri eylemlikler şu üç başlık 
altında örgütleniyordu: ---- Güney Avrupa'da dayanışma köprüsü ---- Doğu Akdeniz yayında 
dayanışma köprüsü ---- Balkanlar'da dayanışma köprüsü ---- Bu köprüler aracılığıyla proje 
yürütücüsü örgütlenmeler proje başlangıcından itibaren dünyanın pek çok farklı 
bölgesindeki anarşist örgütlenme ve federasyonla iletişime geçmişlerdi.

Devrimci Anarşist Faaliyet'i temsilen katıldığımız CRIFA (Anarşist Federasyonlar 
Uluslararası İlişkiler Komisyonu) son toplantısına katılan "Liberter Komünistler Grubu" 
içinde bulundukları projeyi detaylarıyla açıklamış ve DAF'ın da dayanışma göstermesini 
istemişti.

Akdeniz Anarşist Toplantısı

Atina, Selanik, Patra, Larissa, Heraklio, Rethimno ve Hanya kentlerinde toplamda 10 gün 
süren eylemler, açık ve kapalı toplantılar, sunumlar, kitap fuarı, kolektif yemekler ve 
konserler gerçekleştirildi.

9 Ekim günü Atina Ekonomi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Balkan Yarımadası'nda 
Uluslararası Dayanışma başlıklı etkinlikte devletlerin milliyetçilik politikaları ve 
toplumsal yansımaları tartışıldı. Panel ve tartışmaların ardından 17 Kasım direnişinin 
mekanı olan Politeknik bahçesinde, anarşist tutsaklarla dayanışma konseri düzenlendi.

10 Ekim günü Atina Manastır Meydanı'nda savaşa, milliyetçiliğe ve faşizme karşı bildiri 
dağıtımı gerçekleşti. Bu esnada Ankara Katliamı'na ilişkin gelen haberler doğrultusunda 
Yunanistan Parlementosu önündeki Syntagma Meydanı'na eylem çağrısı yapıldı. Syntagma 
Meydanı'nda başlayan yürüyüş TC Büyükelçiliği önünde son buldu. Yürüyüşte Yunanca ve 
Türkçe "Unutulamaz Affedilemez" yazılı DAF imzalı pankart taşındı. Gerçekleştirilen 
protestoların ardından oldukça geç başlayan, "Günümüzde anarşist örgütlenmelerin yapıları 
ve faaliyet alanları" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde DAF, CNT, Francophone 
Anarşist Federasyon, FAI İtalya ve 3 Gefires temsilcisi konuşmacılar kendi 
örgütlenmelerinin yapısını ve işleyişini anlatarak faaliyet alanlarına değindiler. 
Sunumların ardından karar alma süreçleri hakkında oldukça verimli tartışmalar 
gerçekleştirildi.

11 Ekim günü ise Atina'daki son etkinlik olan "Günümüz dünyasına anarşist bakış ve 
incelemeler" başlıklı panel ve tartışmalar gerçekleştirildi.

11-14 Ekim tarihleri arasında Selanik Aristoteles Üniversitesi fizik bölümünde ve anarşist 
sosyal merkez SABOT'ta "Balkan Anarşist Toplantısı" kapsamında çeşitli bölgelerden 
katılımcı grup, örgüt ve federasyonlar bir araya geldi. 12 Ekim günü, Ankara Katliamı'nı 
protesto etmek için Kamara Meydanından başlayan bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşte 
Türkçe ve Yunanca "Unutmak Yok Affetmek Yok" yazılı DAF imzalı pankart taşındı. Binlerce 
kişi Selanik'teki TC konsolosluğuna yöneldi. Burada polis otobüslerinin tampon tampona 
yapışarak büyükelçiliği koruma altına aldığı görüldü.

"Antimilitarizm, Antifaşizm, Antinasyonalizm" başlıklı panelde Ioannina'dan "Barefoot 
Battalion", Selanik'ten "Ruthless Critique", Bulgaristan'dan "Antifa Action", 
Sırbistan'dan "Antifa Action Nis", Makedonya'dan "Bitola" gruplarından katılımcılar 
sunumlar yaptı.

"Sermaye kendi çıkarları için göçmenleri yaratır ve onları kullanır. Balkanlarda 
dayanışmayı örgütleyelim!" başlıklı panelde ise "No Border Sırbistan", "No Border Zagreb" 
ve "No Border Bulgaristan", Kilkis'ten Otonom Mekan, Selanik'ten No Lager, Lesvos 
Adası'ndan ise Musaferat grupları konuştu.

"Sosyal direniş ve öz örgütlenme" başlıklı panelde de Romanya'daki "Barınma Hakkı Cephesi" 
tahliyelere karşı mücadele hakkında deneyim aktardı. Ljubljana "A-infoshop"tan 
konuşmacılar Slovenya'daki 2013 ayaklanmasını anlattı. Belgrad'dan "Infoshop Furija", 
"Koko Lepo" otonom kreş deneyiminden bahsetti. Selanik'teki öz yönetimli VIOME 
fabrikasından işçiler bilgilendirme yaptılar. Ve son olarak "3 köprü" ittifakından 
yoldaşlar 2008-2015 sürecindeki sosyal mücadeleleri, seçim kandırmacasını ve öz 
örgütlülüğü tartıştılar.

14 Ekim günü Heraklio kentinde Ekoloji gündemli bir panel gerçekleştirildi. Evagelismos 
işgal evi gönüllülerinden bir yoldaşımız petrol boru hatları ve Kıbrıs çevresi kıta 
sahanlığındaki petrol yataklarının hangi şirketlerce paylaşıldığı, deniz alanlarının nasıl 
ticarileştirildiği hakkında bir sunum yaptı. Biz de Patika Ekoloji Kolektifi olarak 
mücadele alanlarımızdan ve deneyimlerimizden bahsettik. Bölgede kurulu olan ve kurulması 
planlanan rüzgar tribünleri nedeniyle yoğun bir RES karşıtı mücadelelerini aktaran 
yoldaşlarımız en çok yerellerle kurulan iletişimin öneminden bahsettiler.

15 Ekim günü Rethymno kentinde gündüz saatlerinde Ankara Katliamı'nı protesto yürüyüşü 
gerçekleştirildi. Yürüyüşte Türkçe ve Yunanca "Unutmak Yok Affetmek Yok" yazılı DAF imzalı 
pankartın yanı sıra "3 Gefires" den yoldaşlarımız da Türkçe "Bütün Devletler Katildir" 
yazılı pankart taşıdı. Gerçekleşen eylemin ardından Üniversite Kültür Merkezi'nde 
"Hareket, örgütlenme ve direniş" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Etkinlikte Rethymno 
ve Kıbrıs'tan yoldaşlarımız mücadele deneyimlerini aktardılar. Biz de DAF olarak mücadele 
alanlarımız ve perspektifimiz hakkında kısa bir tanıtım yaptıktan sonra Pirsus ve 
Kobanê'deki dayanışmanın örgütlenişini konuştuk ve Rojava Devrim sürecini tartıştık.

16-18 Ekim günlerinde Hanya'da Akdeniz Anarşist Toplantısı ve yeni süreçlerin örgütlenmesi 
hakkında toplantılar gerçekleştirildi. 16 Ekim günü "Savaşa, sınırlara ve Ankara 
Katliamına Karşı" bir protesto yürüyüşü gerçekleşti.

17 Ekim günü "Kürt Coğrafyasında Demokratik Özerklik" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. 
Demokratik özerklik üzerine çalışmaları bulunan Ercan Ayboğa, demokratik özerklik fikrinin 
altyapısı ve uygulama alanları hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından DAF adına 
gerçekleştirdiğim, "Rojava Devrimi ve Kobane Direnişi" başlıklı sunumda; Osmanlı 
döneminden bugüne Pirsus ve Kobanê'nin ortak geçmişinden başlayarak devletlerin yapay 
sınırlarıyla parçaladığı bölgenin yapısından bahsettim. 2012 yılından itibaren Rojava 
Devriminde çeşitli alanlarda ve ölçeklerde gerçekleşen toplumsal dönüşümü özetledim. 
Kobane Direnişindeki TC ve IŞİD arasındaki organik bağın kanıtlarını ortaya koyarak bu 
bağın gerekçelerini analiz ettim. Bölgedeki yoğun devlet terörüne karşı yerel halkın 
özsavunma güçleri ile direnişini ve sınırın her iki tarafındaki dayanışma ilişkisini 
anlattım. TC, Esad, ÖSO, ABD, Koalisyon Güçleri, Rusya arasındaki anlaşmaları ve 
pazarlığı, tampon bölge senaryolarını, güncel değişimlerle aktarıp bu eksende bir tartışma 
zemini oluşturmaya çalıştım. Son olarak da Avukat Deniz Gedik, Nusaybin Ablukasını, son 
günlerdeki sokağa çıkma yasaklarını anlatarak bölgedeki deneyimlerinden bahsetti. Etkinlik 
çok sayıda soru ve uzun süreli tartışmalarla son buldu.

18 Ekim günü "Kırım'daki dayanışma ve uluslararası dayanışmanın önemi" başlıklı son panel 
gerçekleştirildi. Kırım bölgesinde etkinliği giderek artan Neonazilerin ve faşist 
toplulukların saldırıları ve toplumda yarattığı etkiler konuşuldu.

Ankara Katliamı'nın Dünya Gündemine Etkisi

Atina'ya vardığım ilk gün olan cuma günü akşamında yediğimiz yemekte İtalya Anarşist 
Federasyonu'ndan Bolonya'lı bir yoldaşımın "Türkiye'deki durum şu anda nasıl?" sorusuna 
verdiğim, vermek zorunda kaldığım cevap ertesi günkü felaketin kehaneti gibiydi: "Seçim 
dönemi Türkiye'de sadece sandıktan ve oylardan ibaret değil, geçtiğimiz seçimde Amed'de 
bir katliam yaşandı, yine sonrasında Suruç katliamı gerçekleşti. Rusya'nın füzeleri Esad'ı 
güçlendiriyor. Şu an çok gergin bir ortam var her an bir yerlerde bir bomba patlayabilir..."

10 Ekim öğle saatlerinde bildiri dağıtırken Liberter Komünistler Grubu'ndan bir yoldaşın 
yüzünde endişeyle yaklaşıp "Ankara'da ne olmuş?" sorusuna "Ne zaman ne olmuş?" diye cevap 
verdim şaşkınlıkla. Yoldaşın yüz ifadesinin ürkütücülüğüyle bildiri dağıttığımız meydanın 
köşesindeki kahve dükkanına girdim internet şifresi alabilmek için. Anarşi Haber'de 
gördüğüm ilk haber "Bu meydan kanlı meydan videosu" idi.

İçinde bulunduğumuz koşulların aktif savaştan başka bir şey olmadığını bir kez daha 
hissettim. Ama belki de hissettiğim en çirkin duygu da bu durumun olağanlaşmasıydı. 
Üzüntüm, öfkem, çaresizliğim ile uzakta ve yapayalnızdım. Yalnızlığım uzun sürmedi. 
Sağolsun yoldaşlar hemen yanıma geldiler, biraz sonra eyleme son verdiler ve Excarhia 
mahallesine döndük. Hemen akşamına Syntagma'da bir protestoya hazırlandık.

Sonraki günlerde gittiğim Selanik'te, Rethymno'da, Hanya'da tıpkı Atina'daki gibi 
Yunanistan sokaklarında "Katil Devlet Hesap Verecek", "Faşizme Karşı Omuz Omuza", "Bütün 
Devletler Katildir" sloganları yankılandı. Sadece Türkler ve Kürtler değil Yunanlılar, 
İtalyanlar, Slovenyalılar, herkes çat pat söyleyebildiği kadar...

Gün geçtikçe daha fazla maruz kaldığımız devlet terörünün dünyanın başka bölgelerindeki 
yoldaşlarımızca nasıl tepki bulduğunu gördüm. Yoldaşlarımız sadece pankartlarında değil 
gözlerinde, yüreklerinde de gösteriyorlardı:

DAYANIŞMA SİLAHIMIZDIR!

Alp Temiz

alp at meydangazetesi.org

Bu yazı Meydan Gazetesi'nin 29. sayısında yayımlanmıştır.

http://meydangazetesi.org/gundem/2015/11/akdeniz-anarsist-toplantisi-ve-ankara-degerlendirmesi-alp-temiz/


More information about the A-infos-tr mailing list