(tr) Ankara - Taçanka Anarşist Komünist Kolektif'in 1 Mayıs çağrısı

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Mon Apr 28 08:45:59 CEST 2014


Ankara - Taçanka Anarşist Komünist Kolektif'in 1 Mayıs çağrısı:

Gezi olayları başlayalı neredeyse bir yıl oldu. Yaşadığımız bu yıl daha
önceki yılların hepsinden farklı;
taraftarı-işçisi-eşcinseli-liselisi-üniversitelisi-mahallelisi-çevrecisi-kadını-engellisi-yaşlısı
vs. toplumun tüm ezilen kesimleri sokaklarda, barikatlarda tarihi bir
direniş yaşadık. Sekiz insan bu direnişte yaşamını yitirdi, binlercesi
yaralandı. O günlerden bugüne o kadar çok gündemle karşı karşıya kalındı
ki, olay üstüne olay, söz üstüne söz, kimin dediğini ne yaptığını
hatırlamak, olayları birbirine bağlamak, neden olmuştu nasıl olmuştu…
Suriye, cemaat, MİT, seçimler…
Bugün Türkiye daha seçimlerden yeni çıktı. Gezi direnişi boyunca,
mücadelenin bugüne kadar bilinegelen tüm yöntemlerinden farklı, halkın
kendi özgünlüğüyle başlattığı ve yaydığı bir pratik ortaya çıktı.
Türkiye’nin üzerinde özgürlük rüzgarları esti, halk kendi iradesiyle,
sokakta, yıllarca biriktirdiği deneyimleriyle bu havayı estirdi. Bu
direnişin öncekilerden çok farklı olmasının sebebi AKP iktidarı da değildi,
tersine muhalefeti yaymaya çalışan devrimci unsurlar da değildi. Bu
rüzgarlar AKP ile birlikte Türkiye muhalefet geleneğini de devirdi geçti.
Gelenekler yıllarca bekledikleri, toplumsal çalkantıya yön veremedi, kimse
sokaklarda kendilerine akıl verecek toplum mühendislerine ihtiyaç duymadı.
Sokak bildiğini yaptı ve Gezi Direnişi bu şekilde tarihe yazıldı.
Kapatilizm var olduğu sürece, devlet varolduğu sürece böyle direnişler de
varolacak. Bir gün geri adım atılacak ne olduğuna bakılacak, belki bir gün
kaybedilecek, ama umut varolduğu için, ama öfke biriktiği için, ama
ezilenler mücadeleyi özgür sokaklarda özgür insanlarla birlikte
öğrendikleri için bir gün de kazanılacak. Önemli olan kazanıp kaybetmemek
değil, umudu ve öfkeyi özgür bırakmakta.
Türkiye muhalefeti, son yıllarında temel söylemini AKP karşıtlığı üzerinden
şekillendirdi. Biz AKP’ye karşı değil miyiz elbette karşıyız. Ancak son
dönemde cemaatin de desteğiyle, yıllardır sürdürülegelen AKP karşıtlığı
siyaseti, seçimlerde CHP’yi karşılarına alternatif olarak çıkardı. Öyle ki,
Gezi direnişi boyunca biriktirilen öfke ve umut, seçimler kullanılarak
belli bir tarafa kanalize edilecek ve iktidar değişecekti. Böylece gezi
direnişinin birikimi seçimlerle heba edilmiş oldu.
Seçimlerde 10 milyona yakın insan oy kullanmadı, neden muhalefet oy almaya
çalıştığı 3000 kişi yerine 10 milyon kişiyi görmüyor. Gezi direnişi boyunca
biriken öfke seçimlerle kontrol altına alınacağına neden söylemlerimiz
başka bir yöne evriltilmek istenmiyor, neden iktadarın kendisine karşı
değil de AKP’nin kendisine karşı olunuyor? Neden CHP alternatif oluyor?
Melih Gökçek gidip de başkası, hem de eline kan bulaşmış bir faşist gelince
öfkemiz mi azalacaktı, böyle mi kontrol altına alınmak istiyoruz? İktidar
değiştiğinde yaşamlarımız da değişecek mi?
Biz anarşist komünistler, ister yerel ister genel- çağ değişmiştir,
seçimlerle ezilenlerin öfkesini kontrol altına almaya çalışan genel
muhalefet kültürüne karşı, sokağın öfkesini büyütmeye, sokağın aklına,
vicdanına güvenmeye devam ediyoruz. Oy kullanan 3000 kişiyi de, oy
kullanmayan 10 milyonu da, artık bu şekilde bir şeyin değişeceğine öyle ya
da böyle inanmayan, bilinçli-bilinçsiz bir tavrı, Türkiye’de ve dünyada
milyonlara ulaşan ezilenlerin öfkesini görüyoruz. Bu öfkeyi büyütmek için,
bugün 1 Mayıs’ta yarın başka bir Haziran’da olacağız…

TAÇANKA ANARŞİST KOMÜNİST KOLEKTİF
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ainfos.ca/pipermail/a-infos-tr/attachments/20140428/d909f37e/attachment.html>


More information about the A-infos-tr mailing list