(tr) Anti-Otoriter Blok Ankara 1 Mayıs Çağrısı

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Mon Apr 21 12:05:48 CEST 2014


Tüm Otoritelere Karşı Yürüyoruz!
Bizler 14 yıldır yer yer birlikte hareket eden, içinde ve dışında her türlü
Otoriteye karşı mücadele eden grup ve kişiler olarak bir araya geliyoruz.
“Seni yok eden beni var edemez” diyenler olarak Anti Otoriter bir Blok
oluşturmak için bir yola koyulduk. Bu zamana kadar birlikte değiştik,
birlikte yol aldık. Kah bir vicdani red açıklamasında, kah bir nefrete
karşı direnişte yan yana yer aldık. …ve dedik ki şimdi sıra bu kelebeği
bırakmakta; yeni fırtınalar için kanat çırpsın, yeni kardeşler, yeni
yoldaşlar, yeni yollar yaratmak için uçsun, salınsın.

Bizler birlikte yürüyoruz!

Her şeyi, ama her şeyi alınır ve satılır kılan, bir kefesine sefahati, bir
kefesine sefaleti koyarak kendini var eden KAPİTALİZME ve onun SÖMÜRÜSÜNE
karşı yürüyoruz!

Bedenlerimizi üç kuruşluk efendilerin silahlarına çevirmeye çalışan.
Kulağımıza durmadan” Vatan için, namus için, ar için öldür!” diye
fısıldayan MİLİTARİZME ve onun SAVAŞINA karşı yürüyoruz!

İnsanı, insan türü dışındaki hayvanların üstüne koyan; hayvanların maruz
kaldığı işkence ve katliamları insan merkeziyetçi zihniyetle meşrulaştıran;
doğanın tecavüzüne ve talanına zemin hazırlayan TÜRCÜLÜĞE ve onun
TAHAKKÜMÜNE karşı yürüyoruz!

İnsanı rengine, diline, memleketine göre ayıran, birbirine kırdıran. Gün
gelince don değiştirip önümüze konulan, gün gelince katillerin son sığınağı
MİLLİYETÇİLİĞE ve onun FAŞİZMİNE karşı yürüyoruz!

Toplumsal kadınlığı ve erkekliği yaratan, yarattığı bu kutsal ikililik
üzerinden bedenleri köle, köleleri de bu ikiliğin neferleri haline getiren
CİNSİYETÇİLİĞE ve onun PATRİARKASINA karşı yürüyoruz!

Yaşı, bilgiyi ve tecrübeyi bir baskılama aracı olarak kullanan. Bir genci
“piyon”, bir kız çocuğunu “gelin” yapan GERENTOKRASİYE ve onun HİYERARŞİK
baskısına karşı yürüyoruz!

Mutlak olanı, makul bir erkek ve kadının bir aradalığı olarak kodlayan. Bu
kutsallığın dışında kalanları homofobi ile, transfobi ile, nefret ile yok
etmeye çalışan HETEROSEKSİZME ve onun İNKARINA karşı yürüyoruz!

“Tek doğru benim, tek yol benim yolum” diyen. Hiçbir farklılığa, hiçbir
renge tahammülü olmayan TEK SESLİLİĞE karşı yürüyoruz!

Bizler bu sistemin tahakküm mekanizmalarının bir bütün olarak döndüğüne
inanıyoruz ve tüm bu otoritelere karşı 1 Mayıs’ta Ankara’da hep birlikte
Anti Otoriterler olarak yürüyoruz! İçinde ve dışında otoriteyi mesele
edinen tüm grup ve kişileri bu yolda el ele tutuşmaya davet ediyoruz.

ANTİ OTORİTER BLOK
AKLEN MUAF, ANKARA ANARŞİ İNİYATİFİ, ANKARA HAYVAR ÖZGÜRLÜĞÜ AKTİVİSTLERİ,
GÜNDEM ÇOCUK, KAOS GL, ÖTEKİ BİSİKLET, SOLFASOL, TAÇANKA ANARŞİST KOMÜNİST
KOLEKTİF, PEMBE HAYAT
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ainfos.ca/pipermail/a-infos-tr/attachments/20140421/72e0617e/attachment.html>


More information about the A-infos-tr mailing list