(tr) [Medya] Bizi susturmaya çalışanlara inat, buradayız, ayaktayız!

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Thu Jan 3 22:48:12 CET 2013


Meksika'nın Chiapas bölgesinde halkın özyönetimini sağlayan
Zapatistaların liderlerinden Subcomandante Marcos, yayınladığı bildiri
ile dünya haklarına seslendi ve yeni bir döneme girdiklerini duyurdu

Meksika halkına:
Dünya halkları ve hükümetlerine:
Kardeşler! Yoldaşlar!
21 Aralık 2012 sabahında, on binlerce yerli Zapatista harekete geçti.
Barışçıl ve sessiz bir şekilde Meksika'nın güneydoğu bölgesinde yer
alan Chiapas'ta yer alan beş merkez kenti ele geçirdi. Bunlar
Palenque, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo ve San Cristóbal de la
Casas kentleriydi. Bu kentlerde size ve kendimize baktık sessizce.
Bizim mesajımız bir istifa mesajı değildir. Savaş, ölüm veya yıkım
mesajı da değildir. Bizim mesajımız, mücadele ve direniş mesajıdır.
Medya darbesi federal yürütme organına hiç de gizli olmayan bir
cehalet yüklediği için kendimizi görünür kılmak, bir yere
gitmediğimizi göstermek istedik.

BİZ OLMASAK DA BAŞARISIZLIĞA MAHKUMLAR
6 yıl önce, siyasal ve entelektüel sınıfın bir bölümü, yenilgilerinin
sorumluluğunu yükleyecek bir günah keçisi arıyordu. Bizse o dönemde
kentlerde ve topluluklarımızda adalet için mücadele ediyorduk. Önce
bize iftira attılar, sonra da bizi susturmak istediler.
Yıkımlarını getirecek tohumları kendi içlerinde taşıdıklarını
görmekten acizken bizi yalanlarla ve iftiralarla yok etmeye
çalıştılar.
6 yıl sonra net olan iki şey var:
1- Onların başarısız olmak için bize ihtiyaçları yok.
2- Bizim de hayatta kalmak için onlara ihtiyacımız yok.
Yelpazenin hangi tarafında olursa olsun bütün medya kuruluşlarının
sizi inandırmak istediğinin aksine, biz hiçbir zaman bir yere
gitmedik, hep buradaydık. Ve şimdi, yerli Zapatistalar olarak yeniden
diriliyoruz.
Aradan geçen bu yıllarda yaşam koşullarımızı belirgin bir şekilde
iyileştirdik ve güçlendik. Durumumuz, Meksika hükümetini destekleyen
ve onların yardımıyla ayakta duran yerli toplulukların durumundan çok
daha iyi. Zaten hükümetin onlara tek yardımı alkol ve işe yaramaz
eşyalarla dolu koliler yollamak.
Yuvalarımızı daha iyi hale getirirken, doğaya zarar vermeyen, uyumlu
yollar inşa ettik.

ONURLU BİR HAYAT İNŞA ETTİK
Eskiden toprak ağalarının ineklerini besleyen topraklarda şimdi
sofralarımızı zenginleştiren fasulye, mısır ve sebze yetiştiriyoruz.
Yaptığımız işten çifte haz alıyoruz: Hem onurlu bir hayat sürüyor, hem
de topluluklarımızın kolektif bir şekilde gelişmesini, büyümesini
sağlıyoruz.
Çocuklarımız kendi tarihlerinin yanı sıra ülke tarihi ve dünya
tarihini de öğrendikleri okullarda okuyor. Çocuklarımız yerliliklerini
kaybetmeden en iyi şekilde yetişecekleri bilim ve teknik eğitimi
alıyor.
Yerli Zapatista kadınları birer mal gibi alınıp satılmıyor. Hastane,
klinik ve laboratuvarlarımıza Zapatistalar dışında insanlar da
geliyor, çünkü hükümetin hastanelerinde ne ilaç, ne ekipman, ne de
yeterliliğe sahip eleman var.
Kültürümüz izole olmanın çok ötesinde, Meksika halkları ve dünya
halklarıyla etkileşime girerek zenginleşiyor. Kendimizi yönetiyoruz ve
süreç içinde her zaman çatışmak yerine anlaşmaya öncelik veriyoruz.
Bütün bunları bir hükümet, siyasal sınıf veya medyaya sahip olmadan,
her türlü saldırıya maruz kalırken başardık. Bir kere daha kim
olduğumuzu gösterdik. Sessizliğimizle kendimizi var ettik.
Şimdi, size söz veriyor ve duyuruyoruz:
1- Ülkedeki yerli halklarla temas alanımız olan Ulusal Yerli
Kongresine katılımımızı bir kere daha teyit ediyoruz.
2- 2005'te yaptığımız Altıncı Lacandón Cengeli Deklarasyonu'na bağlı
yoldaşlarımızla tekrardan iletişim kuracak, fikir alışverişinde
bulunacağız.
3- Ortaya çıkan ve çıkacak toplumsal hareketlerle köprü kurmak için
çabalayacağız. Bu çabamızın amacı o hareketleri yönlendirmek veya
ayaklarını kaydırmak değil. Aksine, onlardan öğrenmek. Tarihlerinden,
yollarından ve kaderlerinden dersler çıkarmak.
4- Sıradan ve mütevazi halkın ihtiyaçlarını, arzularını göz ardı
ederek büyüyen Meksika'nın tüm siyasal sınıfına eleştirel uzaklıkta
durmaya devam edeceğiz.
5- Kötü yönetim sergileyen federal, devlet, yerel hükümetlere; yasama,
yürütme ve yargıya şunları söylüyoruz:
Siyasal yelpazede yer alan istisnasız her partiden ait kötü hükümetler
bizi yok etmek, satın almak, pes ettirmek ve teslim almak için her
şeyi yaptılar. Kurumsal Devrimci Parti, Milli Hareket Partisi,
Demokratik Devrim Partisi, Meksika'nın Çevreci Yeşil Partisi, İşçi
Partisi ve Halk Hareketi Partisi bize askeri, siyasal, toplumsal ve
ideolojik savaş açtılar. Ana akım medya bizi fırsatçı ve alçak
yalanlarla, aldatıcı suçlamalarla yok etmeye çalıştı. Hizmet
ettikleri, ceplerini dolduran elitler yerlerini yeni gruplara bıraktı.
Ama unutmasınlar ki bu yeni patronları da öncekiler gibi geçicidir.
21 Aralık 2012'de aşikâr olduğu gibi, hepsi başarısızlığa mahkum.
Artık federal hükümetin, yasama, yürütme ve yargının karar vermesi
lazım: Medyanın sakarca inşa ettiği uydurma simülasyonlardan başka bir
sonuç vermeyen kontrgerilla politikalarına mı devam edecekler, yoksa
Federal Hükümet'in 1996'da imzaladığı San Andrés Uzlaşısı'nda
belirtilen yerlilerin hakları ve kültürlerini anayasal seviyede
güvence altına alma sözlerini mi tutacaklar?

ARTIK KARAR VERİN!
Devlet yönetiminin karar vermesi lazım: Öncüllerinin haysiyetsiz,
rezil stratejilerine yolsuzluk ve yalanlar ekleyerek, Chiapas halkının
parasını kendilerinin ve yandaşlarının ceplerini doldurmak için
kullanarak, medyadaki kalemleri utanmadan satın alarak, Chiapas
halkını polis ve paramiliter güçlerle yoksulluğa iterek Zapatista
topluluklarının örgütsel ilerleyişini durdurmaya mı çabalayacaklar;
yoksa gerçeğin ve hakikatin peşinden gidip varlığımıza saygı
göstererek Chiapas'taki Zapatista bölgesinde gelişmekte olan yeni
toplumsal yapıya saygı mı gösterecekler? Chiapas'ta açmakta olan
çiçeğin, dünyadaki tüm erdemli insanların dikkatini çektiğini
kabullenecekler mi?
Yerel yönetimlerin karar vermesi lazım: Zapatista karşıtı örgütlerin
kuyruklu yalanlarına inanarak topluluklarımıza zarar vermek ve bize
saldırmak için mi uğraşacaklar, yoksa buna harcayacakları parayı
insanların yaşam koşullarını düzeltmek için mi kullanacaklar?
Meksika halklarının karar vermesi lazım: Bizi düşmanları olarak
algılayıp işkencecilerimizle ittifak kurarak, hepimizi etkileyen
devletin yolsuzlukları ve sahtekarlıklarına duydukları tepkiyi günah
keçisi ilan ettikleri Zapatistalara mı yansıtacaklar; yoksa başka bir
siyaset yönteminin mümkün olduğunu gösterdiğimizi kabullenecekler mi?
6- EZLN (Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu) önümüzdeki günlerde Altıncı
ve Uluslararası Komisyonları aracılığıyla bir dizi barışçıl ve sivil
insiyatif başlatarak Merksika'nın ve kıtanın diğer yerli halklarıyla
birlikte yürümeye devam edecek. Meksika'da ve dünyada sol mücadele ve
direniş içinde yer alanlarla dayanışmaya devam edecek.

***
Kardeşler! Yoldaşlar!
Geçmişte dürüst ve mert medyanın ilgisini çekme şansımız olmuştu.
Onlara takdirimizi her zaman sunmuştuk. Ancak son dönemdeki
davranışlarıyla, tamamen değiştiklerini gösterdiler.
Bizim sadece medya aracılığıyla var olan şişirilmiş bir balon
olduğumuzu iddia edenler, bizi yalanlarla kuşatarak, sessizliğe mahkum
ederek yok olacağımızı düşünenler yanıldılar.

AYAKTA KALMAK İÇİN MEDYAYA İHTİYACIMIZ YOK
Kameraların, mikrofonların, kalemlerin, kulakların ve gözlerin
olmadığı zamanlarda baki kaldık.
Bizi suçladılar, ayakta kaldık.
Bizi susturdular, ayakta kaldık.
Ve şimdi, burada varlığımızı tekrar gösteriyoruz.
İspatladığımız gibi, yolumuz medya etkisine bağımlı değil. Aksine,
dünyayı tüm parçalarıyla birlikte kavramaya, adımlarımıza yol gösteren
yerli bilgeliğe, ezilmişlerin ve solun mücadelesine sadığız.
Bugünden itibaren sözlerimizi daha dikkatle seçeceğiz. İstisnai
durumlar hariç, söylediklerimizi sadece bizimle birlikte yürüyenler,
medya trendlerine ve akımlara teslim olmadan yürümeye devam edenler
anlayabilecek.
Hatalarımız olsa da, zorluklarla karşılaşsak da, artık burada başka
bir politika hayali gerçeğe dönüştü. Bundan sonra sadece az, çok az
sayıda insan bunu bilme ve doğrudan öğrenme ayrıcalığına sahip olacak.
19 yıl önce, onların kentlerini ateş ve kanla ele geçirerek sürpriz
yapmıştık. Bugün silah, ölüm veya yıkım olmadan bunu tekrar
gerçekleştirdik.
Böylece kendimizi, yönettikleri insanlara ölümden başka bir şey
getirmemiş ve getirmemeye devam eden yönetimlerden farklılaştırdık.
Biz 500 yıl önce de aynıydık, 44 yıl önce de, 30 önce de, 20 yıl önce
de, birkaç gün önce de.
Biz Zapatistalarız! Ülkenin son köşesinde yaşayan, mücadele eden ve
ölenleriz. Teslim olmayan, kendini satmayan, pes etmeyenleriz.

***
Kardeşler! Yoldaşlar! Biz Zapatistalarız, selamımız ve sevgimiz size.
Biz Zapatistalarız ve sizi kucaklıyoruz.
DEMOKRASİ!
ÖZGÜRLÜK!
ADALET!
Meksika'nın Güneydoğusundaki dağlardan,
Yerlilerin Gizli Devrimci Komitesi - Zapatista Ulusal Özgürlük Ordusu
Genel Komutanlığı adına,
Asi Subcamandante Marcos
Aralık 2012 - Ocak 2013

SUBCOMANDANTE MARCOS
BirGün için çeviren: ONUR EREM

NE OLMUŞTU?Meksika'nın Chiapas bölgesinde halkın özyönetimini sağlayan
Zapatistaların liderlerinden Subcomandante Marcos, yayınladığı bildiri
ile dünya haklarına seslendi ve yeni bir döneme girdiklerini duyurdu

Meksika halkına:
Dünya halkları ve hükümetlerine:
Kardeşler! Yoldaşlar!
21 Aralık 2012 sabahında, on binlerce yerli Zapatista harekete geçti.
Barışçıl ve sessiz bir şekilde Meksika'nın güneydoğu bölgesinde yer
alan Chiapas'ta yer alan beş merkez kenti ele geçirdi. Bunlar
Palenque, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo ve San Cristóbal de la
Casas kentleriydi. Bu kentlerde size ve kendimize baktık sessizce.
Bizim mesajımız bir istifa mesajı değildir. Savaş, ölüm veya yıkım
mesajı da değildir. Bizim mesajımız, mücadele ve direniş mesajıdır.
Medya darbesi federal yürütme organına hiç de gizli olmayan bir
cehalet yüklediği için kendimizi görünür kılmak, bir yere
gitmediğimizi göstermek istedik.

BİZ OLMASAK DA BAŞARISIZLIĞA MAHKUMLAR
6 yıl önce, siyasal ve entelektüel sınıfın bir bölümü, yenilgilerinin
sorumluluğunu yükleyecek bir günah keçisi arıyordu. Bizse o dönemde
kentlerde ve topluluklarımızda adalet için mücadele ediyorduk. Önce
bize iftira attılar, sonra da bizi susturmak istediler.
Yıkımlarını getirecek tohumları kendi içlerinde taşıdıklarını
görmekten acizken bizi yalanlarla ve iftiralarla yok etmeye
çalıştılar.
6 yıl sonra net olan iki şey var:
1- Onların başarısız olmak için bize ihtiyaçları yok.
2- Bizim de hayatta kalmak için onlara ihtiyacımız yok.
Yelpazenin hangi tarafında olursa olsun bütün medya kuruluşlarının
sizi inandırmak istediğinin aksine, biz hiçbir zaman bir yere
gitmedik, hep buradaydık. Ve şimdi, yerli Zapatistalar olarak yeniden
diriliyoruz.
Aradan geçen bu yıllarda yaşam koşullarımızı belirgin bir şekilde
iyileştirdik ve güçlendik. Durumumuz, Meksika hükümetini destekleyen
ve onların yardımıyla ayakta duran yerli toplulukların durumundan çok
daha iyi. Zaten hükümetin onlara tek yardımı alkol ve işe yaramaz
eşyalarla dolu koliler yollamak.
Yuvalarımızı daha iyi hale getirirken, doğaya zarar vermeyen, uyumlu
yollar inşa ettik.

ONURLU BİR HAYAT İNŞA ETTİK
Eskiden toprak ağalarının ineklerini besleyen topraklarda şimdi
sofralarımızı zenginleştiren fasulye, mısır ve sebze yetiştiriyoruz.
Yaptığımız işten çifte haz alıyoruz: Hem onurlu bir hayat sürüyor, hem
de topluluklarımızın kolektif bir şekilde gelişmesini, büyümesini
sağlıyoruz.
Çocuklarımız kendi tarihlerinin yanı sıra ülke tarihi ve dünya
tarihini de öğrendikleri okullarda okuyor. Çocuklarımız yerliliklerini
kaybetmeden en iyi şekilde yetişecekleri bilim ve teknik eğitimi
alıyor.
Yerli Zapatista kadınları birer mal gibi alınıp satılmıyor. Hastane,
klinik ve laboratuvarlarımıza Zapatistalar dışında insanlar da
geliyor, çünkü hükümetin hastanelerinde ne ilaç, ne ekipman, ne de
yeterliliğe sahip eleman var.
Kültürümüz izole olmanın çok ötesinde, Meksika halkları ve dünya
halklarıyla etkileşime girerek zenginleşiyor. Kendimizi yönetiyoruz ve
süreç içinde her zaman çatışmak yerine anlaşmaya öncelik veriyoruz.
Bütün bunları bir hükümet, siyasal sınıf veya medyaya sahip olmadan,
her türlü saldırıya maruz kalırken başardık. Bir kere daha kim
olduğumuzu gösterdik. Sessizliğimizle kendimizi var ettik.
Şimdi, size söz veriyor ve duyuruyoruz:
1- Ülkedeki yerli halklarla temas alanımız olan Ulusal Yerli
Kongresine katılımımızı bir kere daha teyit ediyoruz.
2- 2005'te yaptığımız Altıncı Lacandón Cengeli Deklarasyonu'na bağlı
yoldaşlarımızla tekrardan iletişim kuracak, fikir alışverişinde
bulunacağız.
3- Ortaya çıkan ve çıkacak toplumsal hareketlerle köprü kurmak için
çabalayacağız. Bu çabamızın amacı o hareketleri yönlendirmek veya
ayaklarını kaydırmak değil. Aksine, onlardan öğrenmek. Tarihlerinden,
yollarından ve kaderlerinden dersler çıkarmak.
4- Sıradan ve mütevazi halkın ihtiyaçlarını, arzularını göz ardı
ederek büyüyen Meksika'nın tüm siyasal sınıfına eleştirel uzaklıkta
durmaya devam edeceğiz.
5- Kötü yönetim sergileyen federal, devlet, yerel hükümetlere; yasama,
yürütme ve yargıya şunları söylüyoruz:
Siyasal yelpazede yer alan istisnasız her partiden ait kötü hükümetler
bizi yok etmek, satın almak, pes ettirmek ve teslim almak için her
şeyi yaptılar. Kurumsal Devrimci Parti, Milli Hareket Partisi,
Demokratik Devrim Partisi, Meksika'nın Çevreci Yeşil Partisi, İşçi
Partisi ve Halk Hareketi Partisi bize askeri, siyasal, toplumsal ve
ideolojik savaş açtılar. Ana akım medya bizi fırsatçı ve alçak
yalanlarla, aldatıcı suçlamalarla yok etmeye çalıştı. Hizmet
ettikleri, ceplerini dolduran elitler yerlerini yeni gruplara bıraktı.
Ama unutmasınlar ki bu yeni patronları da öncekiler gibi geçicidir.
21 Aralık 2012'de aşikâr olduğu gibi, hepsi başarısızlığa mahkum.
Artık federal hükümetin, yasama, yürütme ve yargının karar vermesi
lazım: Medyanın sakarca inşa ettiği uydurma simülasyonlardan başka bir
sonuç vermeyen kontrgerilla politikalarına mı devam edecekler, yoksa
Federal Hükümet'in 1996'da imzaladığı San Andrés Uzlaşısı'nda
belirtilen yerlilerin hakları ve kültürlerini anayasal seviyede
güvence altına alma sözlerini mi tutacaklar?

ARTIK KARAR VERİN!
Devlet yönetiminin karar vermesi lazım: Öncüllerinin haysiyetsiz,
rezil stratejilerine yolsuzluk ve yalanlar ekleyerek, Chiapas halkının
parasını kendilerinin ve yandaşlarının ceplerini doldurmak için
kullanarak, medyadaki kalemleri utanmadan satın alarak, Chiapas
halkını polis ve paramiliter güçlerle yoksulluğa iterek Zapatista
topluluklarının örgütsel ilerleyişini durdurmaya mı çabalayacaklar;
yoksa gerçeğin ve hakikatin peşinden gidip varlığımıza saygı
göstererek Chiapas'taki Zapatista bölgesinde gelişmekte olan yeni
toplumsal yapıya saygı mı gösterecekler? Chiapas'ta açmakta olan
çiçeğin, dünyadaki tüm erdemli insanların dikkatini çektiğini
kabullenecekler mi?
Yerel yönetimlerin karar vermesi lazım: Zapatista karşıtı örgütlerin
kuyruklu yalanlarına inanarak topluluklarımıza zarar vermek ve bize
saldırmak için mi uğraşacaklar, yoksa buna harcayacakları parayı
insanların yaşam koşullarını düzeltmek için mi kullanacaklar?
Meksika halklarının karar vermesi lazım: Bizi düşmanları olarak
algılayıp işkencecilerimizle ittifak kurarak, hepimizi etkileyen
devletin yolsuzlukları ve sahtekarlıklarına duydukları tepkiyi günah
keçisi ilan ettikleri Zapatistalara mı yansıtacaklar; yoksa başka bir
siyaset yönteminin mümkün olduğunu gösterdiğimizi kabullenecekler mi?
6- EZLN (Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu) önümüzdeki günlerde Altıncı
ve Uluslararası Komisyonları aracılığıyla bir dizi barışçıl ve sivil
insiyatif başlatarak Merksika'nın ve kıtanın diğer yerli halklarıyla
birlikte yürümeye devam edecek. Meksika'da ve dünyada sol mücadele ve
direniş içinde yer alanlarla dayanışmaya devam edecek.

***
Kardeşler! Yoldaşlar!
Geçmişte dürüst ve mert medyanın ilgisini çekme şansımız olmuştu.
Onlara takdirimizi her zaman sunmuştuk. Ancak son dönemdeki
davranışlarıyla, tamamen değiştiklerini gösterdiler.
Bizim sadece medya aracılığıyla var olan şişirilmiş bir balon
olduğumuzu iddia edenler, bizi yalanlarla kuşatarak, sessizliğe mahkum
ederek yok olacağımızı düşünenler yanıldılar.

AYAKTA KALMAK İÇİN MEDYAYA İHTİYACIMIZ YOK
Kameraların, mikrofonların, kalemlerin, kulakların ve gözlerin
olmadığı zamanlarda baki kaldık.
Bizi suçladılar, ayakta kaldık.
Bizi susturdular, ayakta kaldık.
Ve şimdi, burada varlığımızı tekrar gösteriyoruz.
İspatladığımız gibi, yolumuz medya etkisine bağımlı değil. Aksine,
dünyayı tüm parçalarıyla birlikte kavramaya, adımlarımıza yol gösteren
yerli bilgeliğe, ezilmişlerin ve solun mücadelesine sadığız.
Bugünden itibaren sözlerimizi daha dikkatle seçeceğiz. İstisnai
durumlar hariç, söylediklerimizi sadece bizimle birlikte yürüyenler,
medya trendlerine ve akımlara teslim olmadan yürümeye devam edenler
anlayabilecek.
Hatalarımız olsa da, zorluklarla karşılaşsak da, artık burada başka
bir politika hayali gerçeğe dönüştü. Bundan sonra sadece az, çok az
sayıda insan bunu bilme ve doğrudan öğrenme ayrıcalığına sahip olacak.
19 yıl önce, onların kentlerini ateş ve kanla ele geçirerek sürpriz
yapmıştık. Bugün silah, ölüm veya yıkım olmadan bunu tekrar
gerçekleştirdik.
Böylece kendimizi, yönettikleri insanlara ölümden başka bir şey
getirmemiş ve getirmemeye devam eden yönetimlerden farklılaştırdık.
Biz 500 yıl önce de aynıydık, 44 yıl önce de, 30 önce de, 20 yıl önce
de, birkaç gün önce de.
Biz Zapatistalarız! Ülkenin son köşesinde yaşayan, mücadele eden ve
ölenleriz. Teslim olmayan, kendini satmayan, pes etmeyenleriz.

***
Kardeşler! Yoldaşlar! Biz Zapatistalarız, selamımız ve sevgimiz size.
Biz Zapatistalarız ve sizi kucaklıyoruz.
DEMOKRASİ!
ÖZGÜRLÜK!
ADALET!
Meksika'nın Güneydoğusundaki dağlardan,
Yerlilerin Gizli Devrimci Komitesi - Zapatista Ulusal Özgürlük Ordusu
Genel Komutanlığı adına,
Asi Subcamandante Marcos
Aralık 2012 - Ocak 2013

SUBCOMANDANTE MARCOS
BirGün için çeviren: ONUR EREM

NE OLMUŞTU?
Bir buçuk yıldır medyada sesleri hiç duyulmayan Zapatistalar 21 Aralık
2012'de, 1994'teki kitlesel yürüyüşlerinden beri en büyük eylemini
gerçekleştirdi. Böyle bir eylem gerçekleştirileceğinden kimsenin
haberi yoktu.
On binlerce Zapatista yüzlerine taktıkları kar maskeleriyle hiçbir
toplu taşıma kullanmadan uzak dağlardaki köylerinden kentlere yürüdü.
Yağmur ve soğuğa aldırmayan kitlenin içinde yaşlılar, kadınlar ve
çocuklar da vardı. Sayıları, kentlerin bütün sokaklarını doldurmaya
yetecek kadar çoktu. Yürüyüşün en büyük özelliği, kendilerini
susturmaya çalışanları protesto etmek amacıyla tamamen sessiz,
slogansız yapılmasıydı. Eylem sonunda bir açıklama yapmayan
Zapatistalar, eylemin kendisinin bir açıklama olduğunu söyledi. EZLN
lideri Marcos ise "Duydunuz mu? Bu ses, çökmekte olan dünyanızın sesi.
Bizim dünyamızın geri geldiğinin habercisi" ifadelerinin yer aldığı
kısa bir mesaj yayınladı.
Bir buçuk yıldır medyada sesleri hiç duyulmayan Zapatistalar 21 Aralık
2012'de, 1994'teki kitlesel yürüyüşlerinden beri en büyük eylemini
gerçekleştirdi. Böyle bir eylem gerçekleştirileceğinden kimsenin
haberi yoktu.
On binlerce Zapatista yüzlerine taktıkları kar maskeleriyle hiçbir
toplu taşıma kullanmadan uzak dağlardaki köylerinden kentlere yürüdü.
Yağmur ve soğuğa aldırmayan kitlenin içinde yaşlılar, kadınlar ve
çocuklar da vardı. Sayıları, kentlerin bütün sokaklarını doldurmaya
yetecek kadar çoktu. Yürüyüşün en büyük özelliği, kendilerini
susturmaya çalışanları protesto etmek amacıyla tamamen sessiz,
slogansız yapılmasıydı. Eylem sonunda bir açıklama yapmayan
Zapatistalar, eylemin kendisinin bir açıklama olduğunu söyledi. EZLN
lideri Marcos ise "Duydunuz mu? Bu ses, çökmekte olan dünyanızın sesi.
Bizim dünyamızın geri geldiğinin habercisi" ifadelerinin yer aldığı
kısa bir mesaj yayınladı.


Kaynak: http://www.birgun.net/worlds_index.php?news_code=1357205983&year=2013&month=01&day=03More information about the A-infos-tr mailing list