(tr) 2013 istanbul: Bir Öneri

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Thu Sep 8 15:10:40 CEST 2011


2013 istanbul: Bir Öneri
Fikir: kapitalizmin mantığı olarak adlandırdığımız şeye karşı mücadele
etmek için, uluslararası bağlantılar oluşturma gerekliliğine katılan
tüm birey ve gruplarla birleşme.
Bunu neden İstanbul'da ve 2013 yılında yapmalıyız?

Çok sayıda toplantı batı ülkelerinde yapılır, bu durum potansiyel
katılımın büyük bir bölümünü önler. Türkiye'nin jeopolitik durumu göz
önünde bulundurulduğunda, İstanbul bu tür bir proje için iyi bir seçim
olarak görünür. Avrupalılar ve Türk halkı için ulaşılması kolay bir
konum olmakla beraber Kafkasyalılar ve Orta Doğu'dan gelen
katılımcılar için de o kadar uzak bir yer değildir.Böyle bir projeyi hazırlamak için iki yıl, yani tüm iyi niyetleri bir
araya getirmek için olan bu iki yıl, çok da uzun bir süre değildir,
zira bizler bunu tek başımıza hazırlamayı düşünmüyoruz. Bu yüzden
önerimizin üstlenilmesini ve projeyle ilgili ya da katılmaya hazır tüm
kişiler tarafından geliştirilmesini istiyoruz.

Şu andan itibaren, fikir ve önerilerimizi ifade edelim ve hep beraber
bu projeyi gerçekleştirelim.

Paylaşımın ve mücadele içerisindeki ilgili deneyimlerimiz hakkında
konuşulmasının gerektiğine inanıyoruz:

Geçmişlerimizi dikkate alarak, ne tür eylemlerde başarılı veya
başarısız olduk? Nasıl ne neden?

Farklı baskı sistemlerinin evrimini göz önünde bulundurarak, bizler
mücadelemizin enternasyonalist açılarını nasıl inşa edebilir ve
güçlendirebiliriz? Yeni eylem biçimleri oluşturmak mümkün müdür?
Onları nasıl koordine edebilir ve daha verimli hale getirebiliriz?

Belirli zorlukların ve ilgili yerel durumlarımızın çeşitliliğinin
ötesinde, Uluslararası dayanışmaları oluşturmak için, çeşitli atölye
çalışmaları planlamayı düşünüyoruz.

Bazı olası temalar şunlardır:

Anti militarizm

Kentsel Mücadeleler: gecekondu, kentsel gettolarda fenomen...

Güvenlik karşıtı mücadeleler: yasal anlayış, uygulama...

Hapishanelere karşı mücadele: dayanışma fonları...

Toplumsal cinsiyet ve ataerkillik: feminizm, lezbiyen, gay, biseksüel
ve transseksüel...

Ekoloji: anti-nükleer, barajlar, sürdürülebilir enerji...

Yerinden yönetimler: kooperatifler, topluluklar, göçebe konut...

Sosyal devlet: sosyal güvenlik, sosyal hizmetler...

Göç/sınırlar: Shengen, Frontex, sınır gözaltı merkezi...

Azınlıklar ve devlet politikaları: kürt, laz, çerkes, çingene, bask...

Terörle mücadele politikaları

Farklı ve karşılıklı uygulamalarımızı yansıtan bu atölye çalışmaları,
olumlu eylemlerle sonlanabilir ve bunu şöyle tanımlayabiliriz

Bilgilendirme

Yerel mücadeleleri destekleme

Ortak kaygılarımızı sergileme

Bu çeşit etkinlik/toplantıya isim vermek o kadar kolay değildir.

Çoğumuz anarşist veya özgürlükçü düşünceye yakın olsak da, eylemi daha
geniş bir kitleye açmanın amaç olmasından dolayı, ilk olarak
'uluslararası militanlar/veya/aktivistler toplantısı gibi bir şey
düşündük.

İdeolojik anlaşmazlıkların ötesinde, politik olarak bir hareketin
içine dahil olsun ya da olmasın tüm bireylerin bu eyleme
katılmalarında kendilerini rahat hissetmeleri gerektiğine inanıyoruz.

Pozitif eyleme katılım, en iyi uygulamalarımızın paylaşımı, yeni
stratejiler düşünmek, dayanışmayı güçlendirmek, tüm bunlar
gündemimizdeki birkaç gerekli hedeflerdir.

İlk tartışmalarımız esnasında, bu tür bir açılış aramanın önemli bir
risk getirip getirmeyeceğini merak ettik: gerekli radikalliğimizi
kaybetmek... Sıkıcı bir uzlaşmayı nasıl önleyebiliriz? Sonsuz ideolojik
tartışmalar( devrime karşı reformizm, yasadışı eylemlere karşı
pasifizm...)? Düşündüğümüz şeylerin bazı toplantıların en önemli
engelleri olmasından nasıl kaçınabiliriz: mücadelelerimizin
birleşmesini aydınlatan naif bir politik gayret? Bir çeşit dar görüşlü
politik turizmden nasıl kaçabiliriz?

Bir taslak şimdi ya da çok yakında Fransızca, İspanyolca, İtalyanca,
Almanca ve yunan hareketleri ve ağlarına gönderilecektir.
Önerilerinizi almayı ve bu bilgiyi yaymak için kişileri bekliyoruz.

Lütfen bize en yakın zamanda bu öneriyle ilgili ne düşündüğünüzü
bildirmekten çekinmeyin, bizlere eleştiri ve önerilerinizi gönderin ve
eğer bu istekli projeye dahil olmak istiyorsanız bize söyleyin!

istanbul2013 at riseup.net / skype : onlinestephen

noborderbulgaria.org


Kaynak: http://www.ahaligazetesi.org/2011/08/2013-istanbul-bir-oneri/More information about the A-infos-tr mailing list