(tr) Toprak ve Özgürlük Kooperatifi Açıldı

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Tue Jun 7 15:32:02 CEST 2011


Yeni bir yaşamı kurma sürecimiz güçlenerek devam ediyor.Toprak ve
özgürlük kooperatifi olarak gaziosmanpaşa açılış etkinliği
gerçekleştirdik.
Açılış İspanya Devrimi'ne katılmış 30 anarşistle yapılan
röportajlardan oluşan  Ütopyayı yaşamak belgeseli ile başladı.
Tekstil işçilerinin konuşmalarıyla devam eden etkinlikte işçiler
sömürücü patronlara karşı toprak ve özgürlük hareketinin güçlü bir
işçi cephesi olduğunu ve emekten yana olan herkesi kapitalizme karşı
sınıf  savaşımını yükseltmeye ve baskılara karşı dayanışmaya
çağırdılar.

 Eğitim-sen 4 no'lu şube yönetimini temsilen aramızda bulunan Mustafa
Yıldız kapitalist sömürü siteminin her geçen gün farklı bir maskesiyle
karşımızda olduğunu, türkiye'de emek alanında 2,5 milyon civarında
taşeron işçi'nin çalıştırılmakta ve sayının her geçen gün artığını
kadrolu-sözleşmeli-ücretli öğretmen diye 3 farklı grupta öğretmenler
çalıştırılmakta ve bu alanda özelleştirmeye doğru gidildiğinin bu yıl
başlatılan "iks" ( ilköğretim kurumlar standardı ) uygulamasının
modern bir yaklaşımmış gibi görünse'de öğrencinin ve velinin bu
eğitim-öğretim sistemi içinde öğretmene not vermesi rekabetçi ve
yardakçı öğretmen mantığını geliştirmesinin ve geleceğin
özelleştirmesinin temelini atıldığını belirtti.

Emek cephesinden muhalefetin yükseltilmesinin önüne geçmek için de
yandaş sendikalar yaratılmakta ve sendikacılığın altının oyulmakta
olduğunu bu nedenle üretimin özgücüne dayalı olan kooperatifimizin
kuruluşunu olumlu bulduğunu ve destek sunacaklarını bildirilerek
başarılar diledi....

Ev işçileri dayanışma sendikası adında konuşma yapan Gülhan Benli
Türkiye'de çalışan kadınların yüzde 58'i kayıt dışı çalıştığını
bunların büyük çoğunluğunu ev işçisi kadınların oluşturduğunu ücret ya
da yevmiye karşılığı çalışan bu kadınların diğer iş kollarında çalışan
kadınlara göre; iş yerlerinde ölümle, taciz ve tecavüzle daha sık
karşılaştıklarını . yakın bir süreçte 2 arkadaşlarını kaybettiklerini
belirterek sınıf dayanışmasını ve sendikal mücadeleyi yükseltiklerini
ve Toprak ve özgürlük kooperatifinin bu savaşımda önemli bir cephe
olduğunu belirten benli toprak ve özgürlük kooperatifiyle dayanışma
içinde olacaklarını belirtti.

http://www.emekkonfederasyonu.org/

Toprak ve Özgürlük Kooperatifi
toprakveozgurluk at gmail.comMore information about the A-infos-tr mailing list