(tr) Mısır, Kahire: Özgürlük (Tahrir) Meydanı'ndaki anarşist bir aktivistle söyleşi

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Fri Feb 4 01:35:18 CET 2011


Mısırlı anarşist komünist örgüt Kara Bayrak'la Kürdistan Anarşist
Federasyonu'nun (KAF) yaptığı röportaj tarafımıza iletilmiştir. Türkçe
tercümesini ve röportajın orijinal ses kaydını aşağıda yayınlıyoruz.
1) Adınız ve içinde bulunduğunuz hareketten söz eder misiniz?
- Ben Mısır'da küçük bir anarşist grup olan KARA BAYRAK'tan Nidal Tahrir.

2) İnternet bağlantısının kesilmesi ve iletişimin zorlaşmasına rağmen,
dünya mısırı izliyor ve Hareketle dayanışıyor. Mısırda geçen hafta
neler olduğundan bahsedebilir misin? Sizin açınızdan durum nedir?

- Mısır'da durum şu an çok karışık. Her şey 25 Ocak'ta Mübarek
rejimine karşı isyan gününe ilişkin bir çağrı ile başladı. Aslında
kimse bu gruptan (kendileri) böyle bir çağrı beklemiyordu. "Hepimiz
Halid Seyyid'iz" Halid Seyyid mübarek polisi tarafından öldürülmüş bir
Mısırlı gençtir. Geçen yıl İskenderiye'de öldürülmüştü.25 Ocak Salı
gecesi tüm mısır kentlerinde sokaklara döküldü insanlar. Çarşamba
kitleselleşmeye başladı gösteriler. Daha sonraki günlerde özellikle
1956-67'de siyonizme karşı direnişle ünlü Suez kentinde 4 kişi öldü,
100 kişi yaralandı. Gaz, plastik mermi, ateş silahları kullanıldı.
Garip sarı bir şey fırlatıldı (Hardal Gazı). Cuma günü cuma namazıyla
gösterilere çağrılar devam etti. Öğlen, polis bu gösterileri şiddet
kullanarak bütün gücüyle engellemeye çalıştı. Kahire Mattareyah
özellikle Suez İskenderiye Mahallesinde birçok çatışma oldu. Hava
kararıncaya dek Kahire'deki Tahrir meydanında Mübarek rejimini yıkmak
için "Halk rejimi yıkmak istiyor" sloganlarıyla akın akın ilerledi.
Gün doğarken Mübarek orduları şehre yollayacağını ve sokağa çıkma
yasağını ilan etti. Bu sokağa çıkma yasağını devlet tarafından
planlanmış bir karşı atak izledi. Mısır halkına tehdit olarak devlet
hapishaneleri boşalttı. Mısır hapishanelerindeki suçluların yanı sıra
baltagayyahlar da dışarı çıktı. (Baltagayyahlar haydutlar demek
kısaca. Bunlar devletin isyana karşı paramiliter güçleri. Sokaktaki
protestoculara karşı çatışanlar da bunlar) Böylece sokakları polis ve
ordu, doğrudan müdahale etmeden izliyor. Mısıt TV gazete ve radyoları
birçok şehirde Baltagayyahlar ve gizli polislerin protestolara karşı
örgütlenmesinin reklamını yapıyor.

3- Çarşamba günü Mübarek yanlılarıyla karşıtları arasında çatışma
olduğu söylendi. Bunu bu şekilde ifade etmek doğru mu? Mübarek
yanlıları kimdir? Bu çatışmalar ortalama mısır işçi sınıfının
eğilimini nasıl etkiliyor?

Bu şekilde ifade etmek doğru değil. Çünkü mübarek yanlıları denen grup
eylemcilere saldıran Baltagayyah ve sivil polislerden oluşan bir
gruptur. İşin garibi bu saldırı mübareğin ve Obama'nın konuşmasından
sonra gerçekleşti. Nero (heralde mübarek) mısırdan gönderilmeden önce
Mısır'ı yakmak istiyor. Kendisinin güvenlik ve istikrarın bozulmaması
için güvence olduğuna insanları inandırmaya çalışıyor. Bu yolla
gerçekten biraz ilerleme yakaladı. Bu kutsal ulusal dostluk, şimdi bu
Tahrircilerin (Tahrir Komünü) karşıtlığında gelişiyor. Özellikle orta
sınıf, bu gösterilerin sona ermesi gerektiğini söylüyor. Çünkü mısır
yakıldı, açlık başladı diyor. Ama bunun payı yok, bu sadece abartma.
Her devrimin kendi zorlukları vardır. Mübarek korku ve terörü daha çok
yerinde kalabilmek için koruyor. Kişisel olarak diyorum ki,
protestocular bu durumdan sorumlu olsa bile, Mübarek yine de gitmeli
terk etmeli. Çünkü bu durumu kontrol edememesinden.

4- Haftaya ne yaşanacağını öngörüyorsun? ABD hükümetinin tavrının
buradaki durumu ne kadar etkilediğini düşünüyorsun?

- Yarın ya da önümüzdeki hafta neler yaşanacağını hiç kimse tahmin
edemezç Mübarek Aptal inatçının teki. Mısır medyası tarihinin en büyük
medya kampanyasını yaparak önümüzdeki cuma, 4 şubatta göstericilerin
tutuklanması için bu kampanyayı yapıyor. Yarınki eylem "kurtuluşun
cuması" olarak tanımlanıyor. ABDnin tavrı bizi gösterilerden daha çok
etkiliyor. Çünkü Mübarek insanları öldürebilen ama efendilerine hayır
diyemeyen bir hain.

5- Anarşistlerin bu sınıf mücadelesine katılımı neydi ve ittifakları
kimlerdir? Güvenliğinizi de göz önünde bulundurarak cevaplayın.

- Anarşizm mısırda büyük bir akım değil ama bazı anarşistler mevcut.
mısırdaki anarşistler hem protestolara, hem de sokaklara haydutlardan
korumak için güncel komitelere katıldılar. Bu konseylerde anarşistleer
umut vaadetti. Mısırlıların tunustaki ortakları marksistler. Şimdi
ideolojik tartışmaların zamanı değil. Bütün sol birleşmek için çağrı
yapıyor. ondan sonra her şey tartışılır. mısırlı anarşistler mısır
solunun bir parçası.

6- Mısırdaki devrimcilerle batıdaki devrimciler arasında nasıl
dayanışma formları geliştirilebilir? Acilen yapılabilecekler ve uzun
erimde yapılabilecekler nelerdir?

- Mısırlı devrimcilerin önündeki en büyük engel iletişimin kesilmesi.
şimdilik böyle, uzun vadede neler olacağı öngörülemez. eğer devrim
başarılı olursa batılı devrimciler amerikadan ve israilden beklenen
baskılara karşı mısırlı yoldaşlarıyla dayanışma göstermeli. eğer
devrim yenilirse bu bütün Mısırlı devrimciler için bir katliam olur.

7- Mübarek gittikten sonra birincil görevler neler olacak? Sokak
seviyesinde bununla ilgili planlar var mıydı? Antikapitalist
devrimcilerin planları?

- Şimdi asıl mesele şu: sokağın talepleri yeni bir anayasa geçici
hükümet ve seçimler yapılması. Bu konuda bütün siyasetlerde bir sürü
planlama var. Özellikle müslüman kardeşliğinde bu planlama.
Antikapitalist devrimciler kahirede çok değil. Komünistler, demokratik
sol, Troçkistler anayasa ve seçimler hakkında aynı taleplere sahipler.
Ama biz anarşistler için sermaye ve devlet karşıtları olarak sokakları
daha iyi korumak ve güvence altına almak için komiteler yapmaya ve
bunları gerçek konseylere dönüştürmeye çalışacağız.

8- Yurtdışındaki devrimcilere çağrınız nedir?

- Bütün dünyadan değerli yoldaşlar! Dayanışmaya ihtiyacımız var, büyük
bir dayanışma. MISIR DEVRİMİ KAZANACAK.

**
Nidal Tahrir ile röportajın tamamının ses kaydını İngilizce olarak
aşağıdan dinleyebilirsiniz:
http://electricrnb.podomatic.com/entry/2011-02-03T00_56_54-08_00?x


Kaynak: http://anarsistfaaliyet.org/php/wp/?p=2768More information about the A-infos-tr mailing list