(tr) Qijika Reş Dergisinin 3.Sayısı Çıktı

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Sat Feb 26 23:37:48 CET 2011


İsyan ve yaşam arzusuyla yüklü tüm topraklara ve tüm direniş öznelerine merhaba...
Dünyanın farklı topraklarında iktidara, kapitalizme, savaşa,
ırkçılığa, cinsiyetçiliğe karşı süren direniş dalgalarının soğuk kış
mevsimini ısıttığı, geleceğe yeni umut kapıları açtığı bir zamandan
geçiyoruz. İngiltere'de öğrencilerin başlattığı isyan, Tunus'ta bir
halk devriminin ayak seslerine dönüşen başkaldırı, Ankara Üniversitesi
SBF'deki yumurtalı eylem, Kürt hareketinin 'demokratik özerklik'
projesiyle Kürdistan'da otonomunu yaratma hamleleri, İmparatorluk'un
pürüzsüz iktidarına, sürtünmesiz kapitalizme meydan okuyan
hareketlerin gün geçtikçe artacağının coşkulu müjdesidir. Qijika Reş
Dergisinin, 'örgütlü kötülük dünyası'na karşı radikal bir isyan
çağrısıyla başlattığı özgürlük yürüyüşü üçüncü yokuşu da geride
bırakarak devam etmektedir. Qijika Reş Dergisinin ilk iki sayısıyla
neleri politik ifade alanının kıyısına ittiğini, vaat ettiklerinin ne
kadarını başarabildiğini kuşkusuz ilerleyen sayılarda daha iyi
göreceğiz. Her politik söylemin kendi özerk taleplerini dayattığı bir
çizgide olmak yerine, farklı radikal söylem alanları arasında bir
tartışma platformu olma konumumuzu ısrarla sürdürmeye devam edeceğiz.
Yani Qijika Reş Dergisi, kanatlarını önyargısız dünyalar üzerinde
açmaya ve her isyan mekânına uğramaya devam edecektir. Soluğumuzu
güçlendiren itki, Qijikin ehlileşmeye uygun olmayan doğasından
gelmektedir. Derginin siyasal tezahürlerinin yarattığı beklentiler
daha nitelikli, daha ufuk açıcı bir içerikte olmasını sağlama çabamızı
da kuşkusuz yoğunlaştırmaktadır. Derginin mutfağında doğrudan yer
almayan, uzak kentlerde yaşayan özel dostların görünmez emekleri,
derginin varoluşunda, dağıtımında, derginin sesinin ses bulmasında
belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu özel yoldaşlara yoğun
emeklerinden ötürü müteşekkiriz.

Qijika Reş Dergisinin bu kapsamlı sayısında, devrim denilen çağlayana
farklı toprakları dolanarak dökülen karşı-söylemleri duyulur kılmaya
ve anarşist-radikal bir politikanın bu topraklardaki potansiyeli,
sınırları üzerinden sözü eğip bükmeden konuşmaya, tartışmaya çalıştık.
Radikal bir özgürlük politikasının yaşadığımız topraklarda karşılık
bulabilmesinin imkânlarını değerlendirdiğimiz bu sayıda özellikle
güncel önemini koruyan özerklik konusunda eteklerimizdeki bütün
taşları döktük diyebiliriz. Otonom siyasetin tarihsel deneyimleri
ışığında otonomu mümkün kılan koşulların nasıl yaratılacağı ve Ulus
temelli modern egemenlik projesinin araç ve yöntemleriyle, devletsiz
bir otonom politika arasındaki kaçınılmaz çatışma ve çelişkilere
heybemizdeki düşler, düş(ünüşler) doğrultusunda dikkat çekmeye
çalıştık. Ayrıca Kürt siyasetinde son dönemde komünalist, anarşist
düşünce okumalarının tekabül ettiği siyasal algının eleştirel bir
analizini yaparak bu konuda olmasını umduğumuz verimli bir tartışmayı
kışkırtmaya çalıştık. Cumhuriyetin inşa sürecinde milliyetçi rüzgârdan
nasibini alan bazı Türk kadın figürlerinin yeniden ürettikleri resmi
feminist politikanın, Türk ve Müslüman olmayan kadınların emek ve
örgütlenmelerini nasılda görünmez kılmaya çalıştığını, ayrımcı
siyasetin feminizme sirayet eden tarihsel pratiklerin ve söylemlerin
soykütüğünü çıkarmaya uğraştık. Kürt Vicdani Red hareketiyle başlayan
vicdani red ve anti-militarizm bağlamında farklı bir pencereden
bakarak, etkisiz klişelere dönüşen söz ekonomisinden tasarruf ettik.
Yine dil ve kimlik hakları için yürütülen politikaların iktidarla olan
pazarlık açmazlarına ve bu konuda alternatif yol ve yordamın ne olduğu
konusundaki tartışmalara, muhalif söylemlere bu sayıda da
sayfalarımızı açmaya devam ettik. Gelecek Mart sayısını feminist bir
dosya olarak sadece kadın yoldaşların hazırlayacağını ve bu sayıda
sözüne ve kalemine güvenen her kadının katkılarını ve bizimle
dayanışmasını beklediğimizi belirtmek isteriz.

"Kürdistan'da Anarşist bir devrime olan inancımız ve özgürlük rüyamız
bu topraklardaki bütün toplumsal mücadelelerin nihai yenilgisinde bile
son bulmayacaktır. Herkesin eşit ve özgür olduğu bir geleceğe yönelik
arzumuza, dünyanın sonundan başka hiçbir şey son veremez. Devrimin
'gelecekteki şimdi'sini kurma mücadelemiz, iktidara talip tüm siyasi
hareketlerden ve öznelerden bağımsız olarak devam edecektir. Ya
özgürlüğü birlikte yaratacağız ya da toplumsal bedenden kopmuş ayrı
politik organlar olarak kendi otonomumuzu inşa etme yolculuğumuzu
birkaç düşperestin yalnız serüveni şeklinde de olsa sürdüreceğiz.
Devrim, tarihin aşkın öznelerini beklemeden, Derrida'nın tanımıyla
"tarihin olağan akışında, olanaksızı gerçekleştirme, mevcut düzeni
programlanamaz olaylar temelinde sekteye uğratma amaçlı bir kesinti,
radikal bir durak"tır. Belki de kaybettiğimizi sandığımız şey, hiç
sahip olamadığımızı keşfettiğimiz anda saklıdır".

İ Ç İ N D E K İ L E R / NAV E RO K


Komünalist Proje - Murray Bookchin
Kürdistan'da Radikal Bir Politikanın İmkânları Üzerine - Ramazan Kaya
Devrim - Felix Guattari
'Öcalan Anarşizmi'ne Anarşik Bir İtiraz- Sami Görendağ
Demokratik Özerklik ya da Bardağın Dolu Tarafı - Gazi Bertal
Gustav Landuer'in Komüniter Anarşizmi - Larry Gambone
Politikayı Yeniden Tanımlarken - Işık Ergüden
Anarşizm ve Kimlik Politikaları - Alişan Şahin
Wêjeya Honaka Zanistî û Ûtopyaya Kurdî - Mîran Janbar
Tohum ve Mermi - Atalay Göçer
Sessizleştirilmiş "İsyan-ı Nisvan" - Zozan Özgökçe
Dilin Siyaseti - Cengiz Apaydın
Dil, Sözcük ve Eylemler - Batur Özdinç
Düşünülmeyeni Düşünmek Üzerine Düşünmek - Eren Barış
Bir Devletsizlik Örneği: Alevilik ve Dersim38 - Ferhat Berkpınar
Özgürlüğün Pedagojisini Yaratmak - Zînê Damasco
Çıplak Hayatın Sınır İhlali: Bedenin Tarihi - Sami Görendağ & Hüseyin Kaytan
Her Amerikan Filminde Bulunan Metal Okul Dolapları - Leyla Saral & Kawa Nemir
Gönüllü Kulluk ve "Belki"ler - Ufuk Ahıska
Bir Vicdani Red Örneği: Molokanlar - Sidar Yumlu
Li Ser Berzika Destavêjekî! - İsmail Yıldız
Bir Stran Bir Ömür - F. Tekin Düz
Requiemek Ji Bo Azad Ronakbar - Kawa Nemir
Kahramanın Karşı Konulmaz Çekiciliği ya da İnsansız Sinema - Mehmet Şarman
Ayrı Diller Ortak Acılar - K. Murat Güney
Çalışmamanın Erdemi Üzerine - Birahîmê Qijik
Güçsüz Devlet Adamları, Daha Güçsüz İnsanlar! - Gustav Landauer
Ji Dengbêjiyê Heta Nivîskerriyê - Birahîmê Qijik
Devrimci Paradigmada Geçiş Dönemi: Özgürleşme Olarak Siyaset - Kürşad Kızıltuğ
Bi Epîloga Hesenê Metê Re Dîyalogek - Ömer Faruk Baran
Pirtûkxane /Kütüphane - Qijika Reş


İletişim: qijikares at gmail.com

Kaynak: http://qijikares.blogspot.com/More information about the A-infos-tr mailing list