(tr) İstanbul: Ne Okula Ne Kışlaya Liseliler İsyana

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Sat Dec 24 23:09:55 CET 2011


Galatasaray Lisesi'nin önünde “Ne Okula, Ne Kışlaya Liseliler İsyana”
pankartı açarak açıklama yapan liselilerden 5 kişi vicdani reddini
açıkladı.
Galatasaray lisesi önünde toparlandıktan sonra pankart açarak slogan
atan liseliler ” Hiç Kimse Asker Doğmaz”, “Biz Orduya Sadece Fındağa
Gideriz”, “Türküm Doğruyum Çalışkanım Değil İnsanım Vicdanlıyım
Reddediyorum”, “Savaşta Barışta Militarizm Öldürür”, “Vicdani Retçi
Muhammed Serdar Deliceye Özgürlük” dövizleri açtılar.
Basın açıklamalarını okuduktan sonra Cem Turgut, Okan Şahin,
Abdulmelik Yalçın, Yusuf Akşeker, Oğul Akdoğan vicdani retlerini
açıkladılar. 5 gençlik açıklamasıyla birlikte Liseli Vicdani
Retçilerin sayısı 9′a yükseldi.
Açıklamada Okunan Bildiri;
Basına ve kamuoyuna,
Son dönemde T.C Devleti medyasıyla, meclisiyle vicdani ret hakkının
tanınmasını gündemine taşıdı. Fakat bu gündemin biz anti-militaristler
ve vicdani retçiler için herhangi bir gerçekliğinin olamayacağını
biliyoruz. Ki onlar tarafından yaratılan bu sahte gerçeklik noktasında
olası herhangi bir talebimiz yoktur ve zaten olmadı. Çünkü, savaş
karşıtlığı ve zorunlu askerliğin reddedilmesi olarak görülen vicdani
ret yıllardır adaletsizliklerin hüküm sürdüğü yerlerde yükselmiştir ve
yükselmeye devam edecektir. Adaleti devletin kollarında aramak , sahte
gerçekliklerin kıskacında oyalanmak niyetinde olmayacağız. Ne askeri
sivil hizmet, nede üniformasız öğrenciler olup, otoriteye ve sahte
özgürlüğe boyun eğmeyeceğiz. Bu yüzdendir ki vicdani ret savaşları ve
adaletsizlikleri oluşturan devletlerden hiçbir zaman talep edilemez.
Bizler henüz askere gitmemiş ve hiçbir zaman gitmeyecek olsak ta
militarizmi okullarda bütün şiddetiyle yaşamaktayız. Okullarda; tek
tip kıyafetle, nizami sıralarla disipline edilmeye çalışılarak,
marşlarla ve milli güvenlik dersleriyle Türk olmanın yüceliğini,
özellikle de öldürmenin meşruluğunu kafamıza kazıyarak bizleri
militarist kültürün bir parçası haline gelmiş, sorgulayamayan itaatkâr
bireylere dönüştürmeye çalışıyorlar. Ve bizler yaşamlarımızı
askerleştirerek gün be gün bir ızdıraba dönüştüren okulları
reddettiğimiz gibi bizlere zorunlu olarak dayatılan tüm itaat
biçimlerini de reddediyoruz.
Çünkü yıllardır ders kitaplarında devlete itaat etmeyen halkların
isyanları bizlere ihanet olarak öğretildi. Yıllardır topraklarımızda
kazanılması gereken savaş ise bizlere bu ihanetlerin karşılığı ve
barış için mutlak son olarak anlatıldı. Oysaki yıllardır süren savaş
kardeşlerimize sıkılan kurşunlar, gözü yaşlı analar, boşaltılan
topraklar, dilsiz, savunmasız, kaybolmuş yaşamlar demekti. Oysaki
savaş inkârdı, özgürlüğün reddiydi, itaatsizleri bir bir yok etmekti.
Bu yüzden coğrafyamızda yıllardır sürmekte olan bu savaşı reddediyoruz
ve özgürlük için direnenlerin tarafında saf tutuyoruz. Çünkü biliyoruz
ki özgürlük itaatsizlikle kazanılır ve biliyoruz ki insan ancak
kendisi kadar özgür olan insanların arasında gerçekten özgürdür
Bu itaat biçimlerini ret eden Muhammed Serdar Delice de “Kendimize
hayali düşmanlar yarattık. Kürt kardeşlerimizi hedef aldık. Yıllarca
bir takım yalanlarla kandırdık gençliğimizi” diyerek vicdani reddini
kamuoyuna açıklamıştı. Bugün ise Muhammet vicdani redci olduğu için
cezaevinde ve işkence görüyor. Bu uygulamalara karşı ise 1 haftadır
açlık grevinde. Biz okulları, eğitilmeyi, itaat etmeyi reddeden
liseliler olarak Muhammed ve tüm vicdani retçiler için bugün burada
toplandık ve vicdani retlerimizi açıklayacağız.
Açıklamamızı sonlandırmadan önce son günlerde özgürlüğe yönelik artan
gözaltı ve tutuklamalar ile T.C. devleti itaat etmeyenleri
cezaevlerine kapatıyor. Özgürlüğe bir bir kelepçe vuruyorlar. Bu
eylemimizi askeri cezaevinde işkence gören vicdani retçi Muhammed’e,
Termik santrallere, Nükleere, HES’lere karşı direnen yaşam
savunucularına ve KCK operasyonları adı altında tutuklanan liseli,
üniversiteli tüm arkadaşlarımıza özgürlük için mücadele edenlere
atfediyoruz .
Vicdanlarımız susmayacak! Çünkü özgürlük tutsak alınamaz…
Vicdani Ret Açıklamaları;
Cem Turgut
Ben 1995 dogumlu,anarsist ve anti militarist Cem. Kalemin kılıçtan
daha keskin olduguna inanan Cem. Hepinizi devrime,özgürlüğe ve
insanlığa olan büyük aşkım ve inancımla selamlıyorum. Bugün orda
aranızda olmak ve sizinle haykırmak isterdim özgürlük arzumu. Doğduğum
günden beri bir şeylerin ters gittiğinin farkındayım. Tek tip
kıyafetler giyerek gittiğim o hapishanede bizim gibi olmayanların kötü
olduğunu ve ölmeleri gerektiğini öğrenmek yerine oyunlar oynamak
isterdim sokağımda,hem de bizden olmayanlarla… 11 yıl boyunca her gun
gittim o hapishaneye ve hala gidiyorum. Birkaç yıl sonra daha kötüsü
olan kışlaya gelmemi ve bizden olmayanlari acımadan,sorgulamadan
öldürmemi isteyecekler benden. Vicdanım buna el vermiyor! Kimse için
ölmek ve öldürmek istemiyorum! Ben tüm insanlarla birlikte gün
batımını izlemek,şarkılar söylemek ve hayatı paylaşmak istiyorum!
Herkesi sevgiye,barışa ve özgürlüğe davet ediyorum. Vicdani reddimdir.
-
Ben Okan Şahin
Devletin otoriter ve militarist baskısıyla eğitilen bir lise
öğrencisiyim. Her gün gitmek zorunda olduğum okulda; öğretmenlerin
otoritesiyle, disiplin yönetmelikleriyle beni bu devlete itaat edecek,
yeri geldiğinde bu devlet için öldürecek ve ölecek bir birey haline
getirmek istiyorlar. Fakat ben bir anarşistim. Tüm canlıların doğanın
bir parçası olduğu, otoritesiz ve adaletli bir dünyada özgürce yaşamak
istiyorum.Ordudaki hiyerarşik, emir-itaat düzenini ve özgürlük
mücadelesi veren kürt kardeşlerimi öldürmeyi reddediyorum, vicdani
reddimi açıklıyorum.
-
Oğul Akdoğan
Vicdani/Total Reddimdir.
Ben oğul akdoğan.liseden yeni mezun olmuş bir anarşistim.Devlet beni
12 yıl zorunlu eğittikten
sonra,kapitalizmin entegrasyon merkezi olan üniversiteye göndermeye
çalışmıştı.Üniversiteyi ve onun sahte özgürlüğünü reddettim.Aynı
devlet şimdi beni askere göndermeye,kardeşlerimi öldürtmeye
çalışıyor.Ve ben yine reddediyorum.İster orduda,ister okulda ister
başka bir yerde olsun;her yerde aynı köleleştirme politikasını
izleyen,ama farklı yöntemler kullanan devletin her türlü tahakkümünü
reddediyorum.
Kuşaklardır, ezilenler efendilerin savaşlarında piyon olarak kullanılıyor.
Parası olan zenginler bedelli ile askere gitmezken, bizim gibi parası
olmayanlar, yoksullar, ezilenler ölüme gönderiliyor. Bu yüzden ne
bedelli olacağım ne de bedel ödeyeceğim. Ezenlerin karşısında her
zaman ezilenlerin saflarında yer alacağım.
-
Abdulmelik Yalçın
Merhaba, ben abdulmelik yalçın 17 yaşında bir liseliyim. Şuan askeri
cezaevinde olan Muhammed Serdar Delice için vicdani reddimi
açıklıyorum. Muhammed Serdar Delice 1 aydır cezaevinde ve 7 gündür 2
kişilik bir koğuşta tutuluyor. 1 aylık ceza evi sürecinde hakaretlere,
dayaklara ve işkenceye maruz kalıyor. Delice reddini açıklarken
söylediği gibi bende ölmeyi ve öldürmeyi ret ediyorum.
Çünkü ben insanım, vicdanlıyım ve Ret Ediyorum
-
Yusuf Akşeker
Merhaba arkadaşlar,
Vicdani ret beyanımdır. Ben yusuf akşeker, 19 yaşındayım bu
topraklarda doğdum ve yaşıyorum. Bu topraklarda yaşayan insanlar on
yıllar boyunca kanun ve bir takım ilkeler hasebiyle zulüm gördü, acı
çekti, baskı altında bırakıldı ve bu durum pek değişmedi.
Halkın büyük çoğunluğunu oluşturan kesime “şehitlik” gibi “peygamber
ocağı” gibi tabirlerle yaklaşıldı ve din istismar edilerek askeri
zihniyet empoze edildi. Cumhuriyet döneminde militer kafa yapısına
açık olan halk da askeri bağrına bastı ve ona “mehmetçik” dedi.
Bir müslüman olarak bu savaşçıl kimliği islamiyet ile bağdaştıramayız.
Bunu ne imanım nede vicdanım kaldırır.
Gelgelelim 30 senedir bu beldede insanlar birbirini kırmaktadır.
Şahsen bu kirli savaşta vefat edenleri ne kahraman nede şehit olarak
görüyorum.Annelerin üzülmemesinden yanayım. Her gün, her saat savaşan
iki tarafında düzenlediği bitmez, tükenmez operasyon ve pusular
savaşın acımasızlığını avaz avaz bağırmaktadır adeta
Oysa ki çözüm ve intikam ne kanda nede silahta.
Bir savaş karşıtı anarşist olarak öncelikle bu savaşta taraf olmayı
reddediyorum. Bıktık bu militarist, faşist zihniyetten..
Bu yüzden
– İnsana yakışmayacak şekilde muamele görmeyi ve etmeyi
- askeri otorite altında ıslak edilmeyi
- emir almayı ve vermeyi
- 318. maddeyi ve beni asker yapmaya çalışan tüm yasa ve tüzükleri
Tc ordusunda herhangi bir amaçla da olsa bulunmayı bir müslüman olarak
vicdanen reddediyorum!
Dünyanın birçok yerinde zulüm ve sefalet boy gösterilken kardeşin
kardeşini bir hiç uğruna kırmasını, silaha böylesine yatırım
yapılmasını Amerikanın uşaklığının yapılmasını bu deli gönlüm
kattıyyen kabul etmez.
Vicdani olan bu sese kulak verir, vicdani olan bu sesi insanlara
duyurur, gazetesinde yazar silahı lanetler.
Son olarak ordudakilere, dağdakilere, siyasetçilere ve savaşı kıtsayan
herkese hakkımı helal etmiyorum.
Kimse kimseyi öldürmesin. Ve de hayatında hiçbir suç işlemediğine dair
inanca sahip olduğum müslüman kardeşimiz, abimiz Muhammed Serdar
Delice de derhal serbest bırakılsın.
Hak ve anarşi aşkına..More information about the A-infos-tr mailing list