(tr) Varşova Kiracılar Grevi

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Wed Nov 24 08:49:48 CET 2010


1 Ekim'den bu yana Varşova'da bir kira grevi söz konusu. Vahim
koşullarda yaşayan bir kaç yüz kişi, greve katıldı ve direniş
topluluklarını oluşturabilmeyi ve şehrin kamusal barınma politikasında
bir reformu ümit ediyorlar.

Grev çağrısı barınma hakkı mücadelesinde ve kentsel dönüşüm karşıtı
çabalarda aktif bir şekilde çalışan ZSP-IWA tarafından yapıldı.
ZSP'nin politikanın değişmesi için bir çok pratik talebi var, ancak
sonuçta kamusal barınma hakkının halkın doğrudan katılımıyla
gerçekleştirilmesini savunur. Grev, mahalleler arasında daha yatay
yapıları inşaa etmek için halk içerisinde bir çok toplantı eşliğinde
gerçekleştirilmektedir.Varşova'da Barınma

Varşova'daki barınma durumu oldukça karışıktır. WWII sırasında çoğu ev
Nazi'ler tarafından yok edildi. Ardından, Polonya halk Cumhuriyeti
hükümeti kitlesel ölçekte kamusal barınma oluşturdu. Tahrip edilmemiş
olan bir çok ev tamamen kamulaştırılmak üzere geri alındı. Şimdi
yeniden özelleştiriliyorlar - mirasçılar, sahtekarlar veya hasarları
ödemiş olan yatırımcılar tarafından. Şimdiden belediyenin varolan
kiracılara yer göstermeksizin neredeyse 900 bina özelleştirildi. Şu an
mahkemede neredeyse 10,000 There talep var. Özelleştirme muazzam kira
artışlarını ve evlerden tahliye etmeleri beraberinde getiriyor.

Bu büyük ölçekli bir sorundur, ama dahası da vardır. Kiralar geçen
sene %200-300 artmıştı. Şehirler de borçlulara %300 ceza oranını
dayatıyor. Bazı semtlerde, insanların %40-60'ı borç altına girdi. Ceza
oranları bunu arttırıyor ve bu insanların geleceğinin sadece tahliye
edilmesini garanti altına alıyor. Diğer problem ise kamusal barınmanın
vahim koşuludur; halen ısınma sistemi, katlarında gazı ve tuvaletleri
olmayan ve yıkılan bir çok bina var. Şayet bu binalardan herhangi
birisi onarılıyorsa, bu genellikle başka yerde evi olan orijinal veya
kendi dairelerini yeni kaybetmiş olan kiracılarıyla kentsel dönüşüm
amacıyladır. Nihayetinde, kamusal barınma hakkı için tanımlanan gelir
kriterleri tamamen gerçek dışıdır. Halkın büyük bir kısmı kamusal
barınma hakkı kazanamaz (ya da eğer kazanırlarsa, yıllarca hiç
edinemeyecekler). Ve piyasadaki kiralar da çok yüksek. Bunlar
gayrimenkül spekülasyonu tarafından övünç duyulmaktadır ; İspanya'daki
balonun patlamasının ardından kapitalistler burada aktivitelerini
arttırdılar.

Binlerce aile kendilerini tamamen vahim koşullarda buldular ancak bu
sorunların sadece başlangıcı. Bir şeyler değişmezse eğer, durum
özelleştirme artarsa daha da dramatik hale gelecektir.

Kiracılar ve Diğer Taban Hareketleri

Ne yazık ki, taban hareketleri Polonya'da halen güçsüz. Bazı küçük
zaferlerle sonuçlanan tutarlı eylemler olmasına rağmen, gerçek bir
derin değişim için gereken ölçeğe sahip değiller. Bunlar çoğunluklar
yapısal değişimlerden çok bireysel durumlardır. Mahallelerdeki yatay
yapılar düşüncesi çok yaygın değil, mücadele düşüncesi geçişle
birlikte ölmüş gibi daha iyi bir toplum hayali hayat mücadelesi ve
alışveriş merkezleriyle yer değiştirmiş durumda. Bu nedenle, biliyoruz
ki grev, en azından başlangıçta, faaliyet alanında kısıtlanamazdı.
Katılan çoğu insanın adeta başka seçenekleri yoktu.

Talepler

Kiracılar geçen seneden bu yana bazı talepler için mücadele
veriyorlar. Politikacılara ve yöneticilere karşı bir çok doğrudan
eylem gerçekleşti. ZSP militanları bu mücadelenin etkili bir parçası
oldu çünkü bizler doğrudan eylemin kibarca kulisçilik yapmaktan daha
etkili olduğunda ısrar ediyoruz. Bir çok kez Belediye Konseyini yarıda
kestik veya taleplerimizi kazanmak için işgaller gerçekleştirdik.
Nihayetinde şimdi belediye oylamasının esaslarımıza dair olmasını ve
en azından kiracıların da karar alma süreçlerine katılma zamanıdır.
(ZSP elbette politikacıların kalıcı olarak defedilmesini tercih eder.)
Belediye Konseyinde doğrudan eylem yoluyla iki özel oturumu kazandık
ve promlemlerin ve esaslarımızın kanıtlarının sunumunu yaptık -
sonuçsuz. Değişimin politikacılardan değil tabandan gelen halk
hareketi tarafından geleceğini biliyoruz. Bizler direnişe geçip
belirleyici ve zor eylemler gerçekleştirdiğimizde kazanacağımız
argümanlarımızı güçlendirmiş ve politikacıları ifşa ettiğimiz
kiracılarla birlikte bu süreci gerçekleştirdik. Bu, grevin başladığı
başarısız ikinci oturumundan sonraki gün gerçekleşti.

Grev

Grev başta radyoda ve haberlerde büyük bir mevzuydu ancak derhal
medyaya sansürü dayatıldı, bunu yaymak isteyen gazetecilerin
yazdıkları basılmadı. Daha sonra, grevcilerin çoğunluğu açık bir
şekilde eylem yapmaktansa bir şeyleri üstü kapalı gerçekleştirmeyi
tercih etmeye başladılar. Bu şeyler eylemin karakterini biraz
değiştirdi ve en azından şimdilik, genellikle mahallelerde işleyen bir
koordinasyonu, özellikle de tahliye karşıtı ağları yaratmaya
çalışıyor. Bir kaç dairenin işgal edilmesine teşvik edildi ve binala
açıldı. Bizler insanları bu faaliyete daha çok katmaya çalıştık ancak
korkuyorlar ve halen kendilerini güçsüz hissediyorlar. Bununla
birlikte, bu süresiz bir eylemdir ve zaman için yayılacağını umud
ediyoruz.

Bazıları kiracıların protestosunu veya grevini destekleyen afiş ve
pankartlar astılar. Bir kaç mahalle protestosu gerçekleşti.
Toplantılarda, seçim kampanyası olaylarında, sokak blokajları ve
Belediye Binasının işgalinde aksaklıklar da oldu. Mahallelerde sürekli
toplantılar var, çok zaman alıyor ve yavaşlatan bir süreç.

Daha önce sonuç vermiş olan tek doğrudan eylem, Varşova'nın merkez
bölgesindeki mahkemede yeniden özelleştirme talebi olan 1500 binanın
bir rapor listesini bulduğumuz zamandı. Kiracılar grubumuzun gazetede
ve Belediye Konseyindeki oturumlar sırasında resmi olarak talep etmiş
olmasına karşın, belediye yalan söyledi ve böyle bir listenin olduğunu
inkar etti.  Liste Belediye Binasında kaybolduğu zaman, tüm o binalara
listeyi dağıttık ve şok olmuş mahalle sakinlerinden gelen yanıtlar sel
oldu. Belediyenin bu bilgiyi yayınlamasını uzun zamandır istiyorduk.
Şimdi Belediye, tehdidimizle bu dökümanları elde edip ifşa etmemizi ve
bu listeyi internette yaymaya karar vermemizi sağladı. Şimdiye dek,
mahalle sakinleri, binaların yeniden özelleştirilmesinden sonrasına
kadar bu olaylardan haberdar değildi, bu nedenle sürece karşı çıkmak
için hiçbir şansları yoktu. Kiracılar grubumuz insanların bilgi
edinmesine yardımcı oluyor (bu aşırı derecede zor bir iştir). Sonuç
olarak, Eylül'de, Varşova'da ilk kez, hileli bir özelleştirmeyi
durdurmayı başardık, böylelikle çok da mükemmel olmasa da, özelde
halen daha ucuz olan yüzlerce insanın kamusal barınma hakkı korunmuş
oldu.

Mücadele sürecek!

ZSP Varşova

www.zspwawa.blogspot.com (İngilizce)More information about the A-infos-tr mailing list