(tr) Ankara: Kapitalizmin Geleceği Değil, Yaşamlarımızın Sahibi Olmak İçin...

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Thu Nov 4 08:41:12 CET 2010


Gönüllü itaat edenlerin inançlarıyla varlığını meşrulaştıran iktidar,
bu gönüllülüğü sağlayabilmek için çeşitli kurumlardan yararlanır.
İnsan terbiyeleme yöntemlerinden bir kısmı "eğitim" üst başlığı
altında toplanır. İnsanı var oluşunu anlamaya başladığı sıralarda
dizginler. Küçük yaşlarda, idealize edilen "itaatkâr"  sıfatını insana
giydirebilmek için yalanlarla süslenmiş bir üst benlik enjekte edilir
eğitim sayesinde. Otorite bu işlem sırasında azap ve ceza metotlarını
uygulamaktan çekinmez. Yeterince terbiyelendikten sonra "üniversite"
adında hiyerarşik, tekdüze, balçıktan bir yapıya girebilme hakkını
kazanır insan. Bu yapıda daha fazla terbiyelenmesi için ona bazı
enformasyonlar verilir. Ancak bu enformasyonları sorgulayamaz çünkü
haddine değildir. Sorgulamaya çalıştığında ise daha değişik azap ve
ceza metotlarıyla karşılaşır. İktidar, üniversitelerin bir kendi
çıkarlarına yönelik bir enformasyon dağıtım merkezi gibi çalıştığından
emin olabilmek için bir üst kurul görevlendirmiştir. Bu faşist kurul
"özgür ve güvenli üniversite" etiketiyle zaten işlerliği kontrol
altında olan, egemen ideolojinin doğrulayıcısı bu yapıları dört başı
mamur birer bok çukuru haline getirmeyi planlamaktadır. Bu proje
kapsamında yapıların içine kameralar, özel güvenlik birimleri ve sivil
polisler istiflenir. Etraftaki yüzlerce kamera her an izlendiğini
düşünen insanın, herhangi bir aykırı harekette cezalandırılacağını
düşünüp kendi kendisinin gardiyanı olmasını sağlar. İktidarın ete,
kemiğe, kana bürünüp silahlanmış hali olan polisler, otoritenin
dayatılmış baskısını hissettirir. Sonuçta bu okullarda verilmek
istenen ders şudur; ya buyun eğer, diz çöker, itaat edersin ya da yok
olursun. İyi eğitilenler gönüllü köle olmaya hak kazanırlar. Ancak
itaati erdem saymayan, onlara özgürlük adı altında sunulan köleliği
reddedip başkaldıranlar şu anda ve sonsuza dek hep var olacaklardır.

KAPİTALİZMİN GELECEĞİ DEĞİL

YAŞAMLARIMIZIN SAHİBİ OLMAK İÇİN

6 Kasım günü saat 10'da cebeci kampüsü önünde


Ankara Anarşi İnisiyatifi
ankaraanarsi at gmail.comMore information about the A-infos-tr mailing list