(tr) [Medya] Gizli Ateş / Bülent Usta

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Thu Apr 30 14:18:06 CEST 2009


GİZLİ ATEŞ*
Cortazar’ın bahsettiği, gençlerin derisinde yazan, “çıplak ve yepyeni,
gerçek olana, yaşanası olana yapışık / Yüz binlerce ağızdan yükselen”
1 Mayıs seslerini şimdiden duymaya başladı üç kulaklı kedi İvam. Ama
hissettiği şey sadece coşku değildi meydanların kalbini dinlerken.
İşçiler ne zaman meydanlara dökülse, vampirler de ortalıkta gözükmeye
başlıyordu. 3 Mayıs 1886′da, McCormick Harvester Makina Şirketi’ndeki
grev gözcülerine ya da 1 Mayıs 1977’de Taksim’de işçilerin üzerine
ateş açanların aynı vampirler olması bir tesadüf değildi. Bu, tarihsel
bir zorunluluktu. Ama başka tarihsel zorunluluklar da vardı. August
Spies’ın “gizli ateş” olarak tanımladığı güç, büyük yangını da
hazırlıyordu bir yandan. Dünya, o büyük yangınla aydınlandığı zaman,
ışıktan korkan vampirlerin kaçıp saklanacağı bir yer kalmayacaktı.
İşte vampirleri, kan emicileri, her türlü işkenceyi, ahlaksızlığı ve
katliamı yapmaya zorlayan da dünyayı aydınlatacak o “gizli ateş”ten
başkası değildi.


August Spies, “Chicago Sekizleri” olarak anılan, 1 Mayıs’ın İşçilerin
dayanışma ve mücadele günü olarak anılmasına vesile olan “Haymarket
Olayı” içinde yer alan, 11 Kasım 1887’de idam edilen dört anarşistten
birisiydi. İdam edilmeden evvel mahkemede “gizli ateş”in varlığından
bahsetmişti: “Eğer bizi asarak, haksızlığa uğrayan tahakküm altındaki
milyonların, sefalet içinde ölesiye çalışan ve kurtuluşu arzulayan
milyonların bu hareketini, işçi hareketini yok edebileceğinizi,
ezebileceğinizi umuyorsanız –eğer düşünceniz buysa, o zaman asın bizi!
Burada bir kıvılcımı ezeceksiniz, ama şurda, burda veya orada,
arkanızda, önünüzde, her yerde alevler yükseliyor. Bu gizli bir ateş.
Bunu asla söndüremezsiniz!”


Böyle demişti August Spies, işçilerin 8 saatlik çalışma süresi için
hayatını feda ederken. Onunla birlikte Albert Parsons, George Engel ve
Adolph Fischer da idam sehpasına çıkmış, Louis Lingg adlı arkadaşları
da idam sehpasına çıkmayı reddetmiş ve kendisini öldürmüştü.
Anarşistlerin cenaze törenine 600.000 işçi katılmış, 1893′te de,
Illinois Valisi, yargılamanın adil yapılmadığını itiraf ederek, idam
edilenlerden ve ailelerinden özür dilemiş, hapiste tutulan diğer iki
anarşisti de serbest bırakmıştı.


Onun bu sözlerinden 23 yıl evvel, Birinci Enternasyonal’ın Basel
Kongresi’nde konuşma yapan Francau, işçilere şöyle sesleniyordu: “Çok
uzun zamandan beri diplomalı düklerin ve bilim krallarının himayesi
altındaydık. Artık, kendi işimizi kendimiz görelim; ne kadar
beceriksiz olursak olalım, hiçbir zaman başkalarının bizim adımıza
yaptıklarından daha kötüsünü yapamayız.”


Daha kötüsünü, istesek de yapamayız gerçekten. Savaşlarla, sömürüyle,
adaletsizliklerle dolu bu dünyada, karın tokluğuna çalışan milyonlarca
işçinin 1 Mayıs’ta meydanlara çıkarken, Francau’nun bu sözlerini
anımsaması gerek. Ve her tür milliyetçiliğin, ırkçılığın, sadece
ezilenleri bölmeye yaradığını, August Spies ve arkadaşlarının, çalışma
saatini sekiz saate indirmek için ilk 1 Mayıs’ı örgütlediklerinde,
siyah ve beyaz ırktan yüz binlerce işçinin aynı coşkuyla meydanları
doldurduğunu da unutmamaları gerek. Üstelik onlar bunu yaparken,
ABD’de ırkçılık en parlak dönemlerini yaşıyordu. Ezilenlerin siyah
derilisi, beyaz derilisi olmazdı. Ezilenlerin rengi, yedikleri lokma,
çektikleri acı ve onları saran “gizli ateş”in alazıyla aynıydı
aslında. Her tür milliyetçilik, ırkçılık, işçilerin mücadele gücünü
bölerek vampirleri uzun ömürlü yapmaktan başka bir işe yaramayacaktı.


Raoul Vaneigem, Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan “Gündelik Hayatta Devrim”
adlı kitabında ezilenlerin talebini ve amacını şöyle özetler: “Yargıç
olmak istemiyoruz, sadece köleliğin yıkılmasının dışında, yeni bir
masumiyeti, erdemli bir hayatı yeniden keşfeden kölesiz efendiler
olmak istiyoruz.” Kölesiz efendiler olmak için yürünülen bu yolun
üzerinde bulunan işaret tabelalarının yönünü değiştirmek isteyenler de
olmuyor değil. Belki iyi niyetle yapıyorlar bunu ya da
çaresizliklerinden… Ulusalcılık ya da liberallik tabelaları böyle bir
şey… Sadece geriye ve ayrışmaya götüren karanlık bir yola davet ediyor
bu tabelalar…


Masamın üzerinde, 2006’da yitirdiğimiz anarşist tarihçi Paul Avrich’in
kitapları duruyor. Onun Doruk Yayınları’ndan çıkan “Anarşist
Portreler”, Sel Yayınları’ndan çıkan “Amerikalı Anarşist Voltairine de
Cleyre'in Yaşamı”, Metis Yayınları’ndan çıkan “Rus Devriminde
Anarşistler” ve Versus Yayınları’ndan çıkan “Kronstadt 1921” adlı
kitapları… Avrich’in “Haymarket Trajedisi” adlı kitabı Türkçeye
aktarıldı mı bilmiyorum. Ama 1 Mayıs’ın başlangıcı olan Haymarket
Olayı’na dair en güvenilir eserlerden birisi olduğu kesin. Avrich’ten
bahsetmişken, 13 Nisan 2009’da kaybettiğimiz bir başka değerli
tarihçi-yazar Abel Paz’ı da anmak gerek. İspanya İç Savaşı’nda
Durutti’nin yanında çarpışan Abel Paz’ı, Kaos Yayınları’ndan çıkan
“Halk Silahlanınca - Durruti ve İspanya Anarşist Devrimi” adlı
kitabından hatırlarsınız belki.


Gecenin karanlığında yanıp sönen gizli ateşlerden anlıyor İvam, 1
Mayıs’ın yaklaştığını… Vampirleri yok edecek o büyük yangının,
gençlerin derisinde yazan “çıplak ve yepyeni, gerçek olana, yaşanası
olana yapışık / Yüz binlerce ağızdan yükselen” sözcüklerin büyüsüyle
başlayacağını…


BÜLENT USTA


* [ Bülent Usta'nın kaleme aldığı bu makale, 29 Nisan 2009 tarihli
Birgün gazetesinde yayımlanmıştır:
http://www.birgun.net/writer_index.php?category_code=1185991320&news_code=1240995728&day=29&month=04&year=2009
]


More information about the A-infos-tr mailing list