(tr) Bolivya Halkı ile Dayanışmaya!

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Thu Sep 18 10:53:41 CEST 2008


Latin Amerika’nın Geleceği Bolivya’da belirleniyor!

Bolivya’daki güncel gelişmeler FAG (Gaúcha Anarşist Federasyonu – 
Brezilya) içinde örgütlü anarşistleri endişelendirdi. Mesele, ulusçu bir 
çizgisi ve yerlilere dayanan bir tabanı olan bir hükümeti savunmak 
değil. Gerçek mesele, Latin Amerika halkının kitlesel mücadelesinin 
koşulsuz savunulmasıdır.

Bolivyalı yoldaşlarımızla 2003 yılından beri organik ilişkimizi 
sürdürüyoruz. Yani “Gaz Savaşı”nda halkın zaferinden, Gonzalo Sanchez de 
Losada’nın düşüşünden, onu takip eden başkan Carlos Mesa’nın da 
düşüşünden ve MAS’ın (Sosyalizme Doğru Hareket) seçim zaferinden çok önce.

Daha o zamanlarda bile FAG Bolivya’daki siyasal oyunun sert olduğunu ve 
yasal veya kurumsal sınırlarının olmadığını görmüştü. Halk İktidarını 
("poder popular") inşa etme mücadelesinin çeşitli boyutları var ve 
bugünkü Evo Morales ve Álvaro Garcia Linera hükümeti halkın atalarının 
toprakları üstündeki egemenliklerini tekrar kazanmalarından yana 
olduğunu ifade ediyor. Evo bunu sadece kendisi istediği için yapmıyor ve 
Brezilya’daki eski fabrika işçisi Lula gibi bankerlerle beraber ülkeyi 
yönetmiyor. Neo-liberalizmi onlarca defa yenen bu halk bugün 
karşılaştığı en büyük kavganın eşiğinde. Kuzey Peru’nun eski genel 
valiliği altındaki pek çok yerli halkı, geleneksel Quechua, Aymara, 
Guaraní, Tupi toplumları ve daha düzinelerce etnik grup; şehirlerin 
eritme potasında karışan çocukları; El Alto’nun, Cochabamba’nın 
kahramanca direnen madencileri, cocaleroları; La Paz'da sokak sokak 
savaşanlar… Bunların hepsi düşmanı defalarca yendi. Bu insanlar; 
toplumsal dokunun örgütlülüğü, komünal adaletin uygulanması ve tabandan 
gelen ittifakları ile 1980’lerin özelleştirmeleriyle iyice çürüyen bir 
siyasi partiler sistemini yendiler. Taşlar ve dinamitlerle kaçakçı 
General Hugo Banzer’in komutasındaki ordunun hakkından geldiler; 
dayanışmacı pratikleriyle Brezilya’nın nefret uyandıran alt-emperyalist 
varlığı dahil petrol tekellerinin zehrine karşı koydular.

Bugün mücadele tüm ülke sathına yayılmış durumda: Yarım Ay olarak 
adlandırılanTarija, Beni, Pando ve Chuquisaca eyaletlerini kontrol eden 
ve Santa Cruz’daki büyük toprak sahiplerinin, soya çiftçilerinin ve 
uyuşturucu kaçakçılarının oligarşisine karşı halk mücadele ediyor. 
Morales hükümeti oligarşinin hedeflerinden biri, ama halkın örgütleri ve 
yerli alternatifleri, toplumsal hayatın geleneksel komünal yaşanışı ve 
toprakaltı petrollerinin ve doğal kaynakların halkın eline geçmesi de 
öyle. Yarım Ay eyaletlerinin özerklik mücadelesi, çokuluslu şirketlerle 
ittifak halinde ABD Dışişleri Bakanlığı, CIA ve DEA (Uyuşturucu İnfaz 
Ajansı) tarafından desteklenen ve Bolivya halkından çalınan paralarla 
finanse edilen bir darbe girişiminden başka bir şey değildir. “Özerklik” 
için mücadele eden erkek ve kadınlardan oluşan kalabalıkların çoğunluğu 
bu oligarşilerin çalışanları, parti üyeleri ve destekçileridir. 
Bolivya’da hükümet karşıtı sivil itaatsizliğin boyutu ciddi seviyededir. 
Solda toplumsal protestolar gittikçe güçlenmekte ve onların talepleri 
Morales’i örgütlü halkın çoğunluğunun istediklerinin yapmaya zorlamakta. 
Ama diğer yandan ulusal ve bölgesel hükümetlerdeki geri çağrılma 
referandumlarından başarıyla çıkmış olan oligarşi tüm enerjisini kaos ve 
ekonomik abluka için harcıyor. La Paz’deki hükümete vergi ödemek 
istemiyorlar; ülkenin tüm servetini kendi ellerinde tutmak istiyorlar, 
tıpkı bankaların bizim servetimizi sömürmeleri ve halkın 2002 
Nisan’ındaki zaferinden önce Venezüella petrol şirketi PDVSA’nın miskin 
bir bürokrasinin elinde olması gibi. Yoldaşlar, bugün Bolivya’da 
oligarşiye karşı bir mücadele yükselmektedir! Bu, Latin Amerika 
halklarının küreselleşme maskesini takmış emperyalizmin zincirlerini 
kırma mücadelesinin bir parçasıdır.

Bir nokta tekrar kesin olarak ifade edilmelidir: FAG, bir örgüt olarak, 
hiçbir devletçi veya burjuva hükümeti desteklememektedir. Desteğimiz, 
Bolivarcı ve Artigist miraslarını savunmak isteyen halklara yöneliktir; 
Venezüella’nın büyüyen bürokrasisine ve karizmatik liderlerin tipik 
savrulmalarına karşı gayretle direnen toplumsal kurumların ve taban 
yapılarının siyasal iradesine yöneliktir. Ekvador’daki CONAIE 
(Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), Venezüela’daki 
ANMCLA (Associación Nacional Medios Comunitarios, Libres y 
Alternatives), El Alto’daki kahraman COR (Central Obrero Regional) ve 
Bolivya’nın tüm toplumsal hareketiyle aynı saflardayız. Morales 
hükümetinin siyasal çıkmazı, ancak yasal imkânların dışına çıkılarak 
çözülebilir. Latin Amerika üniversiteleri ve hükümetleri arasında cilalı 
milliyetçilikleriyle sallanan laftan anlamaz Başkan Yardımcısı Linera ve 
bilindik bürokratlarının solunda güçlü bir siyasal kutup vardır. MAS’ın 
solu Movimiento Pachakuti’nın eski gerillalarıdır; El Alto’da 
Coordinación Regional; Topluluk Adaleti gibi kurumlar; ülkeyi ve 
atalarının topraklarını Cortés ve Pizarro’nun mirasçılarına teslim etme 
niyeti olmayan devasa bir örgütlü toplumsal doku güçlenmektedir.

Yeni bir Ayacucho Savaşı, Yeni bir 1809 Ayaklanması

1809’da genç Bolivyalıların cesareti, İspanyalı Charlotte Joaquina’nın 
ülkeyi genel valilerce yönetmesini reddetti. Bu karar, Amerika’nın 
kurtuluş mücadelesini kıtanın kalbinde başlattı. Buna cevaben 
sömürgecilere sadık Vali Potosí’nin askerleri hızla asi kentleri işgal 
etti. 1824’te Ayacucho Savaşı’nda düşman hem siyasal hem de askeri 
olarak yenildi. Ama siyasal bağımsızlık halkların kurtuluşunu 
garantileyemez ve tek başına Halk İktidarı, Özyönetim ve Siyasal 
Federalizm getiremez. Nerdeyse 190 yıl sonra aynı mücadele sürmekte. 
Sağ, halk iktidarının yükselişine, devletin halkın doğrudan kontrolü 
altında bir kamusal alana dönüşmesine, burjuva toplumsal denetim 
aygıtının parçalanmasına karşı savaşmakta. Bugün sıra Bolivya’da; 
2002'de Venezüella’daydı; son 11 yılda üç defa Ekvador halkı başkanları 
devirdi; 2001 Aralığında Arjantinliler neo-liberalizmi ve onun toplumsal 
hayatı yok etme planını yendiler. Bugün Latin Amerika halklarının 
kavgası Bolivya Yarım Ayı Savaşı ile kurtuluşa doğru yol almakta!

Oligarşiyi Yenilecek! CIA, DEA, ABD Dışişleri Yenilecek! Bolivya halkı 
ulusal hükümetin sınırlarının ötesine çıkıp Halk İktidarı yolunda 
yürümeli! Çünkü neo-liberalizm ve emperyalizm aynı pisliktir! Çünkü Halk 
İktidarı ancak mücadele ile kurulur! Bolivya Halkı ile Dayanışmaya! 
Quechua, Aymara, Guaraní, Tupi halkları Bolivya’nın geleceğidir ya da bu 
ülkenin hiçbir geleceği yoktur! Latin Amerika teslim olmayacak! Halk 
İktidarı, Özyönetim ve Siyasal Federalizm!

Porto Alegre, 13 Eylül 2008

Uruguay Anarşist Federasyonu (FAU) ile stratejik ittifak halinde
Federação Anarquista Gaúcha (Gaúcha Anarşist Federasyonu - FAG)
Fórum do Anarquismo Organizado (Örgütlü Anarşizm Forumu - FAO)

Kaynak:
http://www.anarkismo.net/article/9901More information about the A-infos-tr mailing list