(tr) Mülksüzler Radyo’da bu hafta

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Tue Jun 19 21:28:52 CEST 2007


Pazartesi
23:00 - 01:00 Yeni Albümler (Burak)
Yeni yayýnlanan, pek bu topraklara uðra(ya)mayan,
ezber bozucu, genleriyle oynanmamýþ albümler
18 Haziran: Battles - Mirrored

Salý

19:00 - 21:00 Latife (Kerem & Zeynep)
‘izmoce’ Lazca düþ demekmiþ
19 Haziran: Ýstanbul’da yapýlan “Demokratik Bir Türkiye Ýçin”
toplantýsýndan izlenimler ve yorumlar

21:00 - 23:00 Eþref Saati (Ýlker)
envai çeþit alternatif müzik

Çarþamba

22:00 - 01:00 Alakaya Maydanoz (Öykü)
Alakasýzlýðýn alakalýlýðý
 ne alaka?

Perþembe

00:00 - 01:00 Tozlanmayan Albümler
Her hafta dünyanýn dönüþüne aldýrmayan bir albüm
21 Haziran: Television - Marquee Moon <1977>

Cuma

22:00 – 01:00 ÖSS Özel Programý ( tekrar )
16 Haziran tarihli 2007 ÖSS soru ve cevaplarýnýn sýnavdan bir gün önce
açýklandýðý programýn tekrarý

Cumartesi

16:00 - 18:00 Anarþist Pratik (Caner)
Atina’daki anarþist hareketten iþgal evleri ve kültürü üzerine anlatýlar,
dünyadan anarþist müzik örnekleri
 (YUNANÝSTAN’DAN CANLI YAYIN)

22:00 - 02:00 Fitilin Ucu (Ege)
Kýyýda köþede kalmýþ, unutulmuþ, sesi duyu(ru)lmayan Balkan, Latin, Rock,
Etnik ve dünya müzikleri geçidi; yayýna hazýrlayan, sunan ve direnen: Ege

Yayýn her gün Anarres saati ile 10:00′da baþlar, Urras saati ile
02:00′de nihayetlenir.
Program saatleri dýþýnda, albüm çalar, karýþýk çalar, mikrofonu eline alan
konuþur, derdini anlatýr
 Ne olacaðý belli olmaz
 Ýsyan etme hakký
saklýdýr(c)

Program önerilerinizi bekliyoruz - mulksuzler.radyo at gmail.com

www.mulksuzler.net
More information about the A-infos-tr mailing list