(tr) Meksika , Oaxaca: Indymedia gönüllüsü anarþist öldürüldü!

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Sun Oct 29 16:07:28 CET 2006


27 Ekim Cuma günü Meksika´nýn Oaxaca eyaletinde, federal polis ve
paramiliterler Calicante mevkiinde bir barikata saldýrdý. Dört kiþi öldü, çok
sayýda yaralý var.
New York Indymedia muhabiri anarþist Will Bradley Roland göðsünden vuruldu ve
hastaneye varmadan hayatýný kaybetti. Milenio Diario fotoðrafçýsý Oswaldo
Ramirez de ayaðýndan vurularak yaralandý. Yaralanan bir Radio Universidad
muhabiri ambulans bulunamadýðý için bir volkswagen ile hastaneye götürüldü.

Bradley Roland, Santa Lucia barikatýndaydý, 30-40 metrelik bir mesafeden,
mide
 boþluðundan vuruldu. Kentli, sivil giyimli paramiliterler tarafýndan
vurulduðu söyleniyor. Vurulduktan sonra güvenli bir bölgeye götürüldü, öldüðü
doðrulandý, cenazesi Oaxaca´da Kýzýl Haç binasýnda.

Olaylar üzerine 30 Ekim'de Oaxaca'da büyük bir yürüyüþ yapýlmasý planlanýyor.
More information about the A-infos-tr mailing list