(tr) Fransa: 28 Mart için Genel Grev çaðrýsý yapýldý

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Tue Mar 21 20:58:21 CET 2006


Fransýz sendikalarý ve öðrenci örgütleri, emeði liberalleþtiren CPE-“ilk iþ
sözleþmesi”nin temyize götürülmesi talebiyle bir günlük iþ býrakma eylemi ve
gösterilerle genel grev çaðrýsý yaptý.
Anarko-sendikalist CNT gibi gruplar, 26 yaþýn altýndakilerin sebep
gösterilmeden iþten çýkarýlmasýna olanak tanýyan yasa gündeme getirildiðinden
beri genel grev talebinde bulunuyorlar.

Bu arada, CRS isyan polisi tarafýndan tekmelerle yaralandýðý söylenen bir
posta iþçisi komada bulunuyor.

Her zamanki gibi libcom.org/blog Fransa’daki kargaþaya iliþkin geliþmeleri
gün gün olduðu gibi iþleyecek.


Kaynak: Infoshop

More information about the A-infos-tr mailing list