(tr) GÖZALTI NEDENÝ: Kameraya parmak göstermek suretiyle kamu düzenini bozmak!

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Sun Mar 19 21:10:34 CET 2006


NOBESE'cilere 'göz'altý yetmedi 'gözaltý' var
MOBESE kameralarý tarafýndan yapýlan süresiz 'GÖZ'altýya karþý
gerçekleþtirilen [bugünkü] NOBESE etkinliðinde, eyleme destek olan bir kiþi
"parmaklarýndan birini MOBESE kamerasýna göstermek suretiyle kamu düzenini
bozmak" suçlamasýyla GÖZALTI'na alýndý.

'göz'altýlara ve gözaltýlara karþý dayanýþmaya!

Ýlgili parmaðýn fotoðraf için:
http://istanbul.indymedia.org/news/2006/03/109385.php

email: hepimiz at izleniyoruz.net
ayrýntýlar izleniyoruz.net adresinde..
More information about the A-infos-tr mailing list