(tr) Bulgaristan , Sofya: Anarþistler Yükselen Fiyatlarý Protesto E tti

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Mon Mar 13 22:04:54 CET 2006


Sofya, Bulgaristan- Bulgaristan'daki Anarþistlerin Federasyonu merkezi ýsýtma
hizmetlerinin ve eþyalarýn yükselen fiyatlarýna karþý bir yürüyüþ düzenledi.
Yürüyüþçüler "Ücretler yükseliyor, biz de yükselelim" sloganlarý attýlar ve
"kirli kapitalistler" diye baðýrdýlar.
Bir gün önce yaklaþýk 100 gösterici Kanada temelli Dundee Deðerli metalleri
tarafýndan baþlatýlan bir maden projesini protesto etmek için bir araya
gelmiþti. Siyanür kullanýmý içeren madencilik iþleminin çevre üzerinde
korkunç etkileri olasýdýr.


[Kaynak: Uzlaþma Yok! haber sitesi]
More information about the A-infos-tr mailing list