(tr) NOBESE Bakýrköy - Özgürlük (!) Meydaný'ndaydý

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Sun Mar 5 10:46:44 CET 2006


4 Mart 2006 tarihinde Gözetleme Kamerasý Oyuncularý Bakýrköy'deydi.
Genel ilginin yüksek olduðu bir etkinlik gerçekleþtirdiler...
Özgürlük Meydaný'nda tam tamýna 3 tane gözetleme kamerasý olan direðin
altýnda gerçekleþen etkinlikte, Gözetleme Kamerasý Oyuncularý kendi
yaptýklarý müzikler eþliðinde on ikinci NOBESE'yi gerçekleþtirdiler.
19 Mart'ta yapýlacak Uluslararasý Eylem Günü'nün de duyurusunun yapýldýðý
günde, Nobese yeni oyuncular kazandý.
Her eylemde olduðu gibi Bakýrköy'de de duyu organlarýmýzdan sevgili
"göz"ün önemi vurgulandý.

Fotoðraflar:
http://birarada.net/nobese/article.php?story=2006030418512085

http://izleniyoruz.net
More information about the A-infos-tr mailing list