(tr) Ýstanbul- Söyleþi: Meksika'da Katliamlar, Seçiml er ve Zapatistalar

a-infos-tr at ainfos.ca a-infos-tr at ainfos.ca
Sun Jul 16 12:42:52 CEST 2006


Meksika, Atenco'da köylü ayaklanmasý ve devlet terörü, polisin Oaxaca
kentinin merkezini iþgal eden öðretmenlere acýmasýzca saldýrarak
daðýtmasý, seçimlere hile karýþtýrýlmasý ve Zapatista hareketi...
Olaylarý, doðrudan yaþayan Meksikalý anarþistlerin aðýzlarýndan dinlemek,
görüntüleri izlemek, Meksika deneyiminden yararlanmak ve fikir alýþ-
veriþinde bulunmak için bu pazar anarþist ve anti-otoriterlerin
yeri "Mekan"da bulunmanýzý tavsiye ederiz.
Dünya üzerinde aramýzda binlerce kilometre olmasýna raðmen benzer
deneyimleri yaþayan insanlar olarak Meksika insanlarýnýn devlet zulmüne
karþý gösterdikleri tepkilerden dersler çýkarabilmek ve esinlenmek için
sizleri Meksikalý anarþistlerin video gösterimli sunumlarýna bekliyoruz.

Yer : MEKAN
Sadri Alýþýk sok. No:21/4 (En üst kat-Pines Cafenin üstü)
Beyoðlu-ÝST.

Tarih : 16.07.2006

Saat : 14:00
More information about the A-infos-tr mailing list