(nl) Duitsland, die platform: Platformisme – een concept voor Duits-sprekende landen (de,en) [machine vertaling]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Ma Apr 15 08:06:12 CEST 2019


Wie zijn we? ---- “Het platform” is een anarcho-communistische organisatie. Het heeft 
zichzelf tot doel gesteld een federatie op te bouwen voor het Duits-sprekende gebied, die 
werkt volgens platformistische principes. In de Duits-sprekende wereld zijn de ideeen van 
het platformisme en especifismo onbekend en tot nu toe zwak. We willen dat veranderen. We 
willen een goed doordachte organisatie toevoegen die bijdraagt aan de anarchistische 
beweging. We willen vormen van sociale strijd steunen en vormen van klassenstrijd 
ontwikkelen. We willen bijdragen aan de sociale revolutie en terugvechten tegen de 
reactie, in de situatie van het opschuiven naar rechts. We zijn een platform voor al 
degenen die nog niet akkoord zijn gegaan met dit systeem, die vooruit willen komen op de 
weg naar een maatschappij zonder overheersing. Laten we er samen aan beginnen!

Platformisme – een concept voor Duits-sprekende landen?

door Mark Winter (het platform)

Vragen waar anarchisten altijd mee te maken hebben gehad zijn: Hoe komen we tot een 
sociale revolutie? Hoe kunnen we sociale verandering daar organiseren? En hoe kan de 
anarchistische beweging kracht winnen om het in praktijk te brengen? Een belangrijke 
bijdrage aan dit debat is het “Organisatorische Platform van de Algemene Anarchistische 
Unie” (1) uit 1926. De beschouwingen ontstonden uit de ervaringen die de schrijvers hadden 
meegemaakt in het verloop van de Russische Revolutie in 1917 en de jaren erna: anarchisten 
speelden een belangrijke rol in de revolutie in 1917. Anarchistische posities werden in de 
uitgebuite klasse goed ontvangen.

De tekst van het “Organisatorische Platform” gaat uit van deze negatieve ervaringen, 
bracht de zwaktes van de anarchistische beweging uit die tijd aan het licht. En ze stelde 
een nieuw organisatorisch concept voor (dat de anarchistische stroming van het 
platformisme liet ontstaan). Dit concept werd in de anarchistische beweging in Duitsland 
in de jaren ’20 afgewezen. En in recente decennia heeft het weinig aandacht gekregen. Het 
levert nog steeds belangrijke bijdrages om anarchistische bewegingen sterker en 
effectiever te maken. Veel van de problemen van de anarchistische beweging uit die tijd 
zijn nu nog steeds van belang: hun gebrek aan kracht in vormen van sociale strijd; hun 
inhoud is willekeurig; hun gebrek aan strategische actie...

Wat zijn de kern elementen van het “Organisatorische Platform”? De basis is het opbouwen 
van een specifieke organisatie met lokale bewoners. De platformistische organisatie is 
federalistisch, wat betekent dat de beslissingen aan de basis, lokale activisten, worden 
genomen. De anarchisten die er in georganiseerd zijn delen de basis anarchocommunistische 
orientatie van de organisatie. Ze delen een gemeenschappelijke inhoudelijk-ideologische 
richting. Ze zijn het eens over (middellange en lange termijn) doelen van de organisatie. 
Om deze doelen te bereiken, collectief als een (lokale) groep, volgen ze een consistente 
strategie die is overeengekomen met alle andere groepen in de organisatie. Alle leden 
dragen bij aan de collectieve verantwoordelijkheid. Dit betekent: jullie nemen de 
verantwoordelijkheid voor het succes van alle taken van de organisatie en ieder lid. En 
zij staan achter alle activiteiten en besluiten van de hele organisatie.

Hoe werd in andere regio’s gereageerd op het “Organisatorische Platform”? In het Europa 
van de jaren ’20 en ’30 kon het geen praktisch belang krijgen. Onafhankelijk hiervan 
ontwikkelde het especifismo vanaf de jaren ’50 in Zuid Amerika een anarchistische stroming 
die ook de centrale elementen van het “organisatorische platform” als diens basis had. Een 
belangrijke vernieuwing van het especifismo is het concept van “sociale insertie”: bovenop 
de activiteiten in de eigen organisatie moesten anarchisten ook betrokken raken bij 
sociale bewegingen of ze oprichten. Hier wordt duidelijk dat veel platform organisaties 
werden geïnspireerd door het organisatorische platform uit 1926. Maar ze namen de inhoud 
niet helemaal over, maar pasten het platformistische concept aan aan hun regionale 
omstandigheden. Ze bekritiseerden individuele aspecten van het “organisatorische platform” 
of ontwikkelden andere aspecten verder. Het “organisatorische platform” was slechts de 
richting. Iedere organisatie die op het platform gebaseerd was moest diens specifieke 
beginpunt begrijpen en dan diens eigen weg gaan.

Er zijn nu wereldwijd talrijke platform en especifismo organisaties – in het bijzonder in 
Zuid Amerika en Europa, maar ook in Noord Amerika, Australië en Zuid Afrika. Al deze 
organisaties laten zien dat de ideeen van het “organisatorische platform” uit 1926 
belangrijke impulsen voor de anarchistische beweging leverde. Een levende praktijk van 
platform en especifismo groepen is hiervan een uitdrukking: door de verspreiding van 
analyses en media bijdragen; door deelname aan stakingen en sociale protesten, in vrouwen 
bewegingen, in het opbouwen van solidaire en weerbare buurt structuren, in milieu en 
landlozen bewegingen, in onderwijs protesten, of door het opbouwen van een inspirerende 
cultuur van verzet tegen uitbuiting, overheersing en onderdrukking.

In het begin van 2019 werd het “platform” initiatief openbaar. Het doel van ons initiatief 
is het opbouwen van een anarcho-communistische, platform-geinspireerde federatie voor 
Duits-sprekende landen. We willen de middelen van directe actie en wederzijdse hulp binnen 
onze maatschappij verspreiden. “Het platform” als een organisatorische basis zou een 
duidelijk basis concept moeten hebben, dat is gebaseerd op de eenheid van theorie en 
praktijk – met gemeenschappelijke doelen en gemeenschappelijke strategie. Door de 
collectieve overeenstemming over collectieve actie met gezamenlijke verantwoordelijkheid 
willen we een betrouwbare en vertrouwende samenwerking veiligstellen. “Het platform” zou 
moeten worden opgebouwd vanaf de basis op een federalistische wijze – zonder een centraal 
orgaan, maar met gelijke lokale groepen, die door consensus kunnen besluiten over het 
platform. Als je deel wilt uitmaken van zo’n organisatie, kijk dan op onze website en neem 
contact met ons op: dieplatform.org

Lees en ondersteun de Contraste!

https://contraste.org

(1)Groep van Russische anarchisten in het buitenland – Organisatorisch Platform van de 
Algemene Anarchistische Unie. 1926

(2)Peter Arshinoff, Nestor Machno, Ida Mett, Linsky, Walevsky, enz.

https://www.dieplatform.org/2019/03/11/artikel-in-der-contraste-platformismus-ein-concept-fuer-den-deutschsprachigen-raum/
-------------------------------------------------------
Orig: (en) Germany, die platform: Platformism – a concept for German-speaking countries 
(de) [machine translation]


Meer informatie over de A-infos-nl maillijst