(nl) vrije bond: [Amsterdam] Sale Amsterdam: actie-tour door de gefinancialiseerde stad (en)

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Za Apr 6 09:15:48 CEST 2019


Datum: 6 April - Start tour: 13:00 ---- Startlocatie: Jollemanhof 5, Amsterdam School of 
Real Estate (vlakbij Pakhuis de Zwijger) ---- Loop op 6 April mee met een actierondleiding 
door onze gefinancialiseerde stad. Tijdens de tour bezoeken we een keur aan locaties, zo 
leert u het leven in de huidige stad begrijpen. Zo zal de tour stilstaan bij verschillende 
investeringsobjecten en handelsondernemingen en hun impact op de stad. ---- Woonruimte is 
tot handelswaar gemaakt. Hierdoor is wonen in de stad onbetaalbaar en ontoegankelijk. 
Stijgende huren verdrijven mensen uit hun buurt en stad en veel mensen hebben geen 
woonzekerheid meer. Hoe komt dit? En wat kunnen we hier samen aan doen? ---- Wil je meer 
weten over de financialisering van wonen en ben je voor meer woonzekerheid? Loop dan mee 
met deze Sale-tour! De tour is onderdeel van een Europese actiedag tegen huurverhogingen 
en huisuitzettingen. Aan het eind van tour zal er ruimte zijn om vervolgacties te smeden.

Wij willen een stad:

die geen businessmodel is, maar een leefomgeving voor iedereen - ongeacht afkomst, taal, 
leeftijd of handicap.
waarin huizen gebouwd worden om in te wonen, niet om winst mee te maken.
waarin niemand in woononzekerheid, noodopvang of op straat hoeft te leven.
waarin de leefruimte, grond en natuur gemeenschappelijk eigendom is.
Toon je solidariteit. Samen kunnen we iets in beweging brengen. Wonen is een recht!
Deze tour is een initiatief van Bond Precaire Woonvormen en Global Housing Debt

https://www.vrijebond.org/amsterdam-sale-amsterdam-actie-tour-door-de-gefinancialiseerde-stad/


Meer informatie over de A-infos-nl maillijst