(nl) vrije bond: 18-3-2018 Oproep: Antifa blok op anti-racisme demonstratie in Amsterdam, Locatie: De Dam, Amsterdam, 18 maart 2018 Tijd: 13:00

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Do Mrt 8 07:49:39 CET 2018


Op 18 maart 2018 organiseert het ‘Comité 21 maart' de jaarlijkse demonstratie op de 
internationale dag tegen racisme' in Amsterdam. Ook AFA Nederland roept al een tijd op om 
aan de demonstratie deel te nemen maar staat niet kritiekloos tegenover de organisatie van 
de demonstratie en hun handelen de afgelopen maanden. ---- Er is dit jaar veel te doen 
rond de demonstratie op de internationale dag tegen racisme. Het Comité koos, met het oog 
op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen ‘geen racisten in de raad' als thema van de 
demonstratie dit jaar. Toen de, te verwachten, rechtse kritiek op het thema los barste 
haastte bijna alle "progressieve" politieke partijen zich al snel om zich van dit thema te 
distantiëren. Ze kondigden aan de demonstratie niet meer te steunen. Dit omdat zij het bij 
voorbaat uitsluiten van uiterst rechtse partijen uit de lokale politiek niet democratisch 
zouden vinden. Het Comité paste hierop al snel de leus aan in een poging om deze politieke 
partijen aan boord te houden.

AFA is een voorstander van een brede antifascistische beweging. Echter zien wij geheel 
geen rol voor de reformistische politieke partijen in deze beweging. Wij vinden het op 
haar zachts gezegd zeer jammer dat het Comité de partijen zo hun stempel op de 
demonstratie laat drukken door de leus aan te passen. Hiermee krijgen deze partijen, die 
zich over het algemeen nauwelijks inzetten tegen racisme en zelfs regelmatig aan de 
racistische tendens in de samenleving mee werken, een veel te grote vinger in de pap. Het 
nu vanwege een rechtse hetze de leus aanpassen doet de anti racisme beweging geen goed. 
Deze partijen helpen op deze manier mee aan de criminalisering van anti-racistisch 
protest. Wij zijn van mening dat we politieke partijen niet nodig hebben in de strijd 
tegen racisme omdat een fundamentele anti-racistische strijd altijd van onderop in de 
samenleving zou moeten komen.

Wij vinden een breed geluid tegen racisme belangrijk, daarom roepen wij iedereen op om 
naar de demonstratie te komen maar zullen die dag ons eigen blok vormen binnen de 
betoging. Dit omdat wij ons niet willen mengen met die politieke partijen die alsnog 
herkenbaar mee lopen. Wij roepen iedereen die deze afwijzing van partijpolitiek 
onderschrijft op om zich aan te sluiten bij het gezamenlijk Antifa blok.

Voor een wereld zonder racisme. Voor een radicaal andere, vrije samenleving waarin 
iedereen gelijkwaardig is!

Zie hier voor het orginele AFA Nederland bericht.

https://www.vrijebond.org/18-3-2018-oproep-antifa-blok-op-anti-racisme-demonstratie-amsterdam/


Meer informatie over de A-infos-nl maillijst