(nl) vrije bond: Terugblik Code Rood actieconferentie & publicatie actieconsensus

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Di Jul 17 08:41:40 CEST 2018


De mobilisatie en voorbereidingen voor het kamp en de actie in augustus zijn in volle 
gang. In totaal 11 werkgroepen zijn druk bezig. En sinds januari hebben 20 infoavonden, 6 
actieconferenties en 2 actietrainingen plaats gevonden. Ook vanuit Zweden, Denemarken, 
Duitsland, Frankrijk, België en het V.K. wordt gemobiliseerd. Want over minder dan twee 
maanden is het zo ver! Lees hier onder over de afgelopen actieconferentie in Groningen, de 
nieuwe actieconsensus, de Limity jsme my actie tegen bruinkool in Tsjechië, en over 
actualiteiten rondom de gaswinning en actietrainingen. ---- 1. TERUGBLIK ACTIECONFERENTIE 
& ACTIECONSENSUS  ---- Anderhalve week geleden vond de zesde openbare Code Rood 
actieconferentie (sinds september vorig jaar) plaats, de laatste voor de actie in 
augustus. Wederom in Groningen stad en dit keer verspreid over twee dagen. Op zaterdag 
hebben we de actieconsensus verder besproken. Er is stevig gediscussieerd over 
verschillende delen van de concept-tekst. Uiteindelijk zijn we tot een consensusbesluit 
gekomen. Lees hier de definitieve versie van de actieconsensus 2018. Ook was er 
overeenstemming dat het goed is om het gesprek over de actieconsensus te blijven 
voortzetten, o.a. op het actiekamp. Een van de vernieuwingen ten opzichte van vorig jaar 
betreft het opnemen van een alinea over sociale verandering en verschillende vormen van 
verzet.

Tijdens de vorige actieconferentie werd de Actieoproep CODEROOD 2018 al aangenomen, die in 
aanvulling komt op het manifest "Het is Code Rood voor het klimaat!" dat vorig jaar werd 
vastgesteld.

Op zondag hebben we een overzicht gemaakt van alles dat al geregeld is en de dingen die 
nog gedaan moeten worden. Ook heeft de werkgroep esthetiek een kickstart gekregen met een 
vruchtbare collectieve brainstorm sessie voor activiteiten voor en aankleding van de 
zitblokkade. En 1 juli was ook de dag dat het contract van de EMO kolenoverslag in 
Rotterdam is verlengd. Dus we hebben de Rotterdamse wethouder en het havenbedrijf laten 
weten dat nog 25 jaar klimaatdestructie niet aanvaardbaar is.

2. PROGRAMMA OP ACTIEKAMP
Binnenkort zal het programma van het actiekamp bekend gemaakt worden. Naast 
actietrainingen, briefings en andere voorbereidingen voor de actie zullen er 16 
verschillende onderdelen zijn. Denk aan workshops en panel discussies over 
klimaatverandering, de gaswinning in Groningen, en de verschillende bewegingen waarmee 
deze in verbinding staan.

3. LIMITY JSME MY
Terwijl velen van Code Rood afgelopen weekend in Groningen bij de actieconferentie waren, 
zaten er meer dan honderd mensen in de Bílina bruinkoolmijn in het noorden van Tsjechië om 
de normale gang van zaken van de fossiele industrie te verstoren met niets dan hun eigen 
lichamen en vastberaden plezier. In totaal deden er zo'n vierhonderd mensen mee, waarvan 
zo'n 30-40 tot onderin de mijn zijn gekomen. Hierdoor is de mijn is tot stilstand gekomen. 
Hier lees je een mooi verslag.

Limity Jsme My heeft vorig jaar al een soortgelijke actie georganiseerd. En dit jaar deden 
er meer dan twee keer zoveel mensen mee. Dat zien we graag ook voor Code Rood! Het laat 
zien dat we onderdeel zijn van een groeiende beweging. Steeds meer mensen de noodzaak 
inzien om over te gaan tot actie. Daarom hebben we vanuit Groningen onze solidariteit 
betuigd met Limity Jsme My!

4. SHELL, EXXON, DE NAM EN UITGESTELDE VERSTERKINGEN
Een maand geleden stopte minister Wiebes de versterking van 1600 huizen die niet meer 
veilig zijn door aardbevingen. Maar afgelopen week maakte de Mijnraad bekend dat de 
onveilige huizen in Groningen zo snel mogelijk verstevigd moeten worden. Opnieuw wordt 
verantwoordelijkheid ontlopen, terwijl Groningers nu in onveiligheid leven.

En ondertussen is de mijnbouwwet zo aangepast de bedrijven die het gas uit de grond minder 
aansprakelijk zijn voor de schade die ze veroorzaken. Hoe is dat mogelijk? Het is geen 
verassing meer dat de machten van de fossiele industrie en de overheid al jaren zijn 
verstrengeld. In dit artikel wordt dat nog weer duidelijker: hoe Exxon en Shell honderden 
miljoenen uit de staatskas gebruikten om Groningen te duperen.

5. MELD JE AAN VOOR EEN ACTIETRAINING!
Er is geen betere manier om je voor de bereiden op massale burgerlijke ongehoorzaamheid 
van door mee te doen aan een actietraining! Hier kun je niet alleen veel informatie over 
en vaardigheden voor burgerlijke ongehoorzaamheid leren, maar ook alvast anderen leren 
kennen die interesse hebben om mee te doen aan de actie, of als je al meer ervaring hebt, 
je kennis opfrissen en jouw ervaringen delen met anderen!

Meld je nu aan voor de actietraining op 11 augustus in Utrecht, 18 augustus in Amsterdam 
of 19 augustus in Nijmegen.

6. DONEER!
Help je ook mee ervoor te zorgen dat de actie en het kamp deze zomer een succes worden? 
Zie hier wat we allemaal nodig hebben aan spullen. En vertel aan de mensen om je heen over 
Code Rood en hoe ze kunnen steunen. We kunnen je donatie nog goed gebruiken. Geld 
overmaken kan naar rekening NL55 TRIO 0388 6023 80 t.n.v. Steungroep NVDA.

Strijdbare groet,

Code Rood

code rood, groningen, milieu

Vrije Bond Secretariaat

https://www.vrijebond.org/terugblik-code-rood-actieconferentie-publicatie-actieconsensus/


Meer informatie over de A-infos-nl maillijst