(nl) anarkismo.net: Anarkismo Netwerk Verklaring van de algemene bijeenkomst: Wij, anarchisten en libertaire communisten in de klassenstrijd in kapitalistisch Europa (fr, it, en)

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Za Jan 13 17:51:47 CET 2018


De Europese organisaties die deel uitmaken van het Anarkismo netwerk ontmoetten elkaar op 
18 en 19 november in Genua. We discussieerden en wisselden uit, dachten en reflecteerden 
samen, waarbij we probeerden als een netwerk een strategie te plannen voor een 
vooruitstrevende beweging. ---- Delegaties uit Wales, Frankrijk, Italie, Zwitserland en 
Ierland – met een warme solidariteit verklaring van onze Catalaanse kameraden van Embat – 
drukten de behoefte uit om ons gemeenschappelijke werk te verduidelijken en te verdiepen. 
---- Waar zijn we? ---- De fase waarin we nu leven is er zonder twijfel een van 
systematische crisis en strategische transformatie. Het kapitalisme in crisis zoekt naar 
een nieuw model van regulering terwijl het politieke links vast zit in diens eigen zware 
crisis – een gebrek aan enig duidelijk perspectief of wil. ---- Sociaal liberalisme is een 
actief deel van de staat en van het Europese management van het kapitaal. Het heeft zich 
ontwikkeld tot een instrument van overheersing en uitbuiting. Een andere sectie van het 
politieke links stelt een reformistische ambitie voor die is gebaseerd op een pro-staat 
strategie maar er tot nu toe niet in is geslaagd een alternatief langs de lijnen van echte 
sociale emancipatie te formuleren. Er is ook een relatief omvangrijk milieu dat er naar 
streeft betekenisvol verzet op basis niveau tot leven te wekken, maar niettemin weigert 
toe te geven aan institutionele raamwerken.

Door het proces van liquidatie verkopen in de stijl van Ford brengt het kapitalisme vormen 
van uitbuiting terug die herinneren aan het begin van de 20e eeuw. Het traditionele 
proletariaat wordt omgevormd en uitgebreid – het wordt gereproduceerd door nieuwe vormen 
van uitbuiting zoals autonoom werk en nieuwe structuren van loonarbeid, in een duw in de 
richting van algemene precaire levenssituaties.

De wereld, en in het bijzonder de EU, heeft te maken met nieuwe tegenstellingen, met de 
relatieve potenties om te ontploffen, zoals Brexit of de opkomst van de extreem rechtse 
bewegingen in de richting van nationale macht. Met enorme interne spanningen staat het 
geostrategische Europese blok aan de kant, en in de nabije toekomst kan het een coherente 
imperialistische pool worden, of het risico lopen te maken te krijgen met de druk van 
andere centra van macht in de hele wereld.

Het gebrek aan een sociale beweging die in staat is het offensief van het overheersende 
blok tegen te gaan moet worden aangepakt om beter met de situatie om te kunnen gaan. In de 
huidige overheersende sociale situaties is geen beweging onder de onderdrukten in staat 
vooruit te gaan naar nieuwe sociale veroveringen en het organiseren van een strijdbare 
arbeidersklasse.

Dit in een situatie waarin extreem rechts iedere dag agressiever wordt en de bourgeoisie 
een offensief leidt tegen ieder recht en sociale verovering die was opgestapeld door 
vormen van strijd in de laatste 150 jaar.

Waar willen we gaan en wat moeten we doen?

In de huidige fase en de fase die er aan zit te komen moeten en zullen we om moeten gaan 
met een zware en moeilijke situaties om onze interventie op te bouwen, maar we zullen niet 
bang zijn en we zullen niet terugtreden.

Het einde van het kapitalisme en het zelfbestuur van de hele maatschappij zijn behoeften 
die niet langer kunnen wachten. Als zodanig zijn ze historische doelen. Ze zijn de doelen 
die in de kern van onze praktijk binnen de organisaties van de uitgebuitenen liggen. We 
leren en bereiden ons in de vormen van strijd van vandaag voor op de waarden van morgen.

We geloven niet dat er een korte route daar naar toe is. Onze dagelijkse plicht is om de 
vormen van strijd en sociale conflicten in onze buurten en op onze werkplekken stap voor 
stap op te bouwen. We moeten de kracht accumuleren om het hele deel van de maatschappij 
dat zich verzet en ontevredenheid schept, weigert in te stemmen met het kapitalisme en het 
enige mogelijke alternatief verdedigt verzamelen en mobiliseren: organisatie van onderop 
en de vernietiging van iedere vorm van overheersing en uitbuiting. Ons beleid is er een 
van emancipatie, directe actie aan de basis en de opbouw van volksmacht.

We hebben gezien dat Europa, ondanks diens tegenstellingen en interne conflicten, niet 
alleen een supranationale vereniging van staten is, maar ook een systeem van 
transnationale macht die de capaciteit heeft om in te grijpen om de fundamentele belangen 
van het overheersende blok te garanderen.

We geloven in, en werken daarom om op te bouwen, een gemeenschappelijke cultuur en 
strategie binnen onze respectievelijke organisaties en ons netwerk, om vormen van sociale 
strijd te versterken en klassenstrijd en emancipatoir georganiseerd anarchisme te 
versterken. We streven naar het opbouwen van een internationaal netwerk in het 
gemeenschappelijke gebied dat in staat zal zijn terug te vechten tegen de processen waar 
we mee te maken hebben. Door ons te identificeren met de potenties van strijd plannen we 
een alternatief en een machtsbalans die meer in ons voordeel is.

We zijn vastbesloten om onze collectieve bijdrage zo lang als nodig is te leveren aan de 
beweging van vormen van sociale strijd in Europa en de hele wereld.

Ga voorwaarts, strijdt, bouw volksmacht op!

We dragen een nieuwe wereld in onze harten.

Alternativa Libertaria /FdCA – Italie

Alternative Liberaire – Frankrijk

Coordination des Groupes Anarchistes – Frankrijk

Libertarian Socialist Federation – Groot Brittanie

Organisation Socialiste Libertaire – Zwitserland

Workers Solidarity Movement - Ierland
-------------------------------------------------
Orig: (en) anarkismo.net: Anarkismo Network Statement of the general meeting: We, 
anarchists and libertarian communists in the class struggle in capitalist Europe (fr,it)


Meer informatie over de A-infos-nl maillijst