(nl) vrije bond: De nieuwe Buiten de Orde is uit!

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Ma Jan 8 08:07:51 CET 2018


Zojuist is het vierde nummer van Buiten de Orde van 2017 verschenen. Het kwartaalblad is 
een uitgave van de Vrije Bond en is gevuld met actieverslagen uit binnen- en buitenland, 
columns, strips, interviews, en boekverslagen, praktische en theoretische stukken over een 
verscheidenheid aan onderwerpen: anarchisme, zelfbeheer, arbeidersstrijd, mensenrechten, 
antifascisme, antimilitarisme, milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur etc. ---- 
Wat valt er deze keer in de Buiten de Orde te lezen? Allereerst het thema: ---- religie. 
Vanouds zijn anarchisten zeer kritisch jegens godsdienst. In dit nummer bekijken we waarom 
en in hoeverre die houding nog altijd verstandig is. Tommy Ryan vraagt zich bijvoorbeeld 
af of er een herijking van de anarchistische religiekritiek nodig is. Emma belicht de rol 
van de rede tegenover het geloof, Kabouter Spillebeen laat zien hoe Max Stirner alle 
waarheden die groter zijn dan mensen zelf, als gevaarlijke spoken kenschetst, Nayoko 
Sadashi bekijkt de zeven katholieke hoofdzonden door een anarchistische bril. Peter Storm 
laat zien dat religieuze stromingen ooit fungeerden als broedplaats voor anarchistische 
opvattingen. En Dennis de Lange heeft een interview gehouden met iemand van de Nederlandse 
tak van de Catholic Worker, waaruit mag blijken dat religieus geloof ook vandaag 
inspiratie kan vormen voor een anarchistische praktijk. Tenslotte kreeg ook ‘Us Verlosser' 
Domela een plek in het thema-deel.

Naast thema-artikelen veel aandacht voor de actualiteit, met bijvoorbeeld meerdere 
artikelen rond de strijd in Rojava waaronder een afsluitend stuk van Jan Bervoets, die de 
gang van zaken in de regio al jaren bijhoudt. Hanna schreef en stuk waarin de huidige 
aandacht voor genderneutraliteit kritisch tegen het licht wordt gehouden uit feministisch 
oogpunt. Enkele mensen die deelnamen aan Code Rood analyseren problemen die binnen die 
actie ontstonden in het klassieke spanningsveld tussen breed en radicaal. We hebben 
artikelen rond arbeidersstrijd bij Jumbo en antifascistisch verzet tegen Pegida. De strijd 
in Catalonië krijgt aandacht, evenals de vrijlating van Chelsea Manning. Een recensie van 
Thom Holtermans geschiedenis van het anarchisme in Nederland laat zien dat we niet van 
gisteren zijn, terwijl een interview met Herman Ambon laat zien dat dit ook geldt voor het 
soort maatschappij waar we ons voor inzetten. Vaste rubrieken en korte berichten 
completeren het nummer. Veel leesgenot, en beste wensen voor het nieuwe jaar!

Wil je zelf een bijdrage leveren aan de totstandkoming van Buiten de Orde? Schrijf een 
artikel, een actieverslag, een column of een cartoon. Of kom de redactie versterken! Je 
kunt je artikel sturen naar het adres: redactie op buitendeorde.nl.

Het blad kost maar €2,50 en is verkrijgbaar bij de betere linkse boekhandel. Voor meer 
informatie over abonnementen en verkooppunten, kijk op www.vrijebond.nl/buitendeorde

Anarchisme, Buiten de Orde

https://www.vrijebond.org/nieuwe-buiten-orde-is-5/


Meer informatie over de A-infos-nl maillijst