(nl) Belgium, Leuven Anarchistische Groep

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Wo Okt 4 08:30:21 CEST 2017


Op 3 oktober komt Theo Francken, staatssecretaris voor asiel en migratie, spreken in 
Leuven. Franckens rechtse retoriek is een onderdeel van de opkomst van uiterst rechts over 
de hele wereld. Als een echte conservatieve/neoliberale politicus, juichte hij de 
politierazzia's en het verjagen van migranten rond Brussel Noord toe. Hij had het over 
"opkuisen" en vergeleek daarmee mensen met afval. Recent nodigde hij zelfs de NISS 
(Soedanese geheime dienst) uit om Soedanese vluchtelingen te identificeren. Veel van deze 
mensen sloegen net op de vlucht voor vervolging door dit regime. De ironie is dat ze hier 
aankomen om een Theo Francken te vinden die collaboreert met dezelfde geheime diensten die 
hen vervolgden in Soedan. ---- Wij roepen op tot protest omdat we als groep tegen deze 
politiek van uitsluiting en racisme zijn. Voor ons zijn mensen geen afval en we geloven 
niet in de opdeling van mensen in eerste- en tweederangsburgers. We voelen ons meer 
verbonden met gewone mensen van overal ter wereld dan met "onze" Belgische politici. We 
verklaren ons solidair met alle migranten en mensen die een betere toekomst zoeken. We 
vragen niets van politici, maar vechten voor een beter leven voor alle mensen, van onderuit.

Opkuisen doe je met afval, niet met mensen. Om deze reden roepen we op om samen te komen 
op het Martelarenplein voor het station, om 17u30. Van hier trekken we samen naar de 
Pieter De Somer aula, waar Francken komt spreken.


Meer informatie over de A-infos-nl maillijst