(nl) Tsjechie, afed – A3: Burgerlijk referendum (en) [machine vertaling]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Zo Nov 26 07:36:05 CET 2017


Het referendum kan iets goeds zijn, maar in de maatschappij van ongelijkheid is het nogal 
twijfelachtig. Download, print en vergroot het november nummer van de A3 muurkrant! ---- 
Het is volop herfst, het ambassade principe heeft genoeg bevrediging gekregen en de 
verantwoordelijke burger kan terugkeren naar werkplichten en winkel hartstocht. Skarohlidi 
valt achter hun maag en geniet van het politiek bizarre. In Pankrac zitten betere mensen 
dan in Strakovec. We deden als anarchisten niet mee aan het pre-verkiezingstheater en we 
zullen niet eens meedoen aan het post-verkiezingstheater. ---- Ons beleid heeft een sterke 
plek op de werkplek, in de buurt, op straat. We verwerpen het vertegenwoordigende 
principe, het parlementarisme. We stimuleren een staatloze oplossing, omdat we in de staat 
slechts de beschermer van de macht van de bedrijven zien, die de belangen van bankiers en 
zakenmensen bevordert en het kapitalistische systeem een etiket van democratische 
legitimatie geeft. (Eigenlijk is de politieke praktijk veranderd, voorheen zaten de rijken 
aan het hoofd van de regering van de traditionele democratische partijen, nu verbergen ze 
zich achter het masker van het strijden tegen corruptie en andere soorten kwaad.) We 
hebben vrije besluitvormingsprocessen aangenomen die werken op basis van de principes van 
consensus en directe democratie. We hebben geen leider, voorzitter, persoonlijkheid of een 
media-aantrekkend gezicht.

De politieke hoofdstroom roept opnieuw op tot directe democratie. Opnieuw lijkt het 
realistisch de institutie van het referendum uit te breiden, en mogelijk de institutie van 
directe verkiezingen. Naast de directe verkiezing van de president willen sommige politici 
ook een directe verkiezing van andere officials doorvoeren. Als advocaten en beruchte 
uitvoerders van directe democratie moeten we onszelf uitdrukken over dit verschijnsel. En 
op dit niveau kunnen we er geen vreugde van hebben, omdat de verkiezing geen verkiezing 
is, het is geen referendum als een referendum, in het bijzonder als diens promotie op een 
chauvinistische basis is.

Vrijheid van keuze betekent meer dan het wettelijk regelen van het nationale referendum en 
de directe verkiezing en vervangbaarheid van officials. Vrijheid van keuze vereist, in het 
bijzonder, gelijke toegang tot informatie en bronnen. Gelijke toegang tot informatie 
betekent, aan de ene kant, dat de massa van mensen niet zal dienen als voedsel voor motten 
van het bedrijfsleven, en aan de andere kant bevoorrechten, kapitalisten, zakenmensen, 
aandeelhouders, bankiers … die hard werken, managers en bazen, bescheiden uitvoerders, of 
politici die in de ochtend zeggen wat de massa’s willen horen, en in de middag het vuile 
werk voor het bedrijfsleven doen. Gelijke toegang tot informatie betekent dat er geen 
overbelaste klasse van arbeiders zal zijn, stemmers en mensen met een mandaat aan de ene 
kant, en aan de andere kant een klasse van professionele trompetten. De gevestigde orde, 
natuurlijk.

Voor de gelijke toegang tot de bronnen geldt dat de eigenaren van de productiemiddelen de 
resultaten van ons werk stelen. In het kapitalistische referendum zal de wil van het volk 
niet winnen, maar een economisch overheersende belangengroep. Degenen die genoeg 
informatie, experts, reclame en internet trollen betalen.

De elementen van directe democratie, die sommige parlementaire partijen wettelijk zullen 
proberen te versterken, zullen zo beperkt zijn dat hier geen directe democratie is. Het is 
een zoethoudertje voor de gedisciplineerde massa’s. Het is een burgerlijke democratie 
waarin de eigenaren de regels dicteren, sterke economische spelers. Niet tevergeefs is een 
referendum stevig geworteld in het systeem, een favoriet instrument van sommige oligarchen 
of dictators die het willen gebruiken om hun macht te rechtvaardigen. Het is geen toeval 
dat burgerlijke verkiezingen de hele wereld winnen, zeer, zeer rijke mensen. De institutie 
van het referendum, directe verkiezingen en appel, geworteld in kapitalistische 
verhoudingen, geven de mensen geen controle over politieke vergaderingen, en het stelt hen 
niet in staat besluiten te nemen over openbare kwesties. Vrije keuze is niet eens leuk. 
Het enige waar het toe leidt is de rechtvaardiging zonder precedent van het bestaan van de 
maffia politieke klasse en de ongelijke verdeling van bronnen. We willen niemand vragen 
ons een mandaat te geven, we willen een agenda scheppen! We willen geen brood, we willen 
de hele bakkerij!

A3 (november 2017) HIER te downloaden.

Download, print, verspreidt!

De A3 muurkrant wordt jaarlijks geproduceerd door de Anarchistische Federatie. Het is 
vooral bedoeld voor verspreiding door straatliften of om uit te delen op werkplekken en 
scholen.
---------------------------------------------
Orig: (en) Czech, afed – A3: Bourgeois referendum [machine translation]


Meer informatie over de A-infos-nl maillijst