(nl) Subject: fda-ifa, KARAKOK AUTONOME TR/CH: Isyan! Devrim! Anarsi! – Opstand! Revolutie! Anarchie! [en]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Wo Nov 1 07:02:52 CET 2017


We hopen dat het met jullie goed gaat, hierbij sturen we jullie onze oproep tot 
solidariteit tegen de oorlog in Irak ---- Onmiddellijke oproep aan al onze anarchistische 
en libertaire kameraden, ongeacht waar ze zijn ---- Een directe en speciale oproep aan 
onze anarchistische en libertaire Arabisch sprekende kameraden ---- Nee tegen de staat. 
Nee tegen oorlog. Ja voor zelfbestuur en de sociale revolutie ---- Gedurende jaren zijn 
onze publicaties en onze leuzen, van anarchisten en libertairen in Irakees “Koerdistan”, 
Europa en andere landen gegaan over Ja tegen zelfbestuur overal en voor alle 
gemeenschappen, maar Nee tegen de staat. ---- We verhieven onze stem tegen de Koerdische 
Regionale Regering (KRG) en diens zeer recente scenario voor een referendum over “een 
onafhankelijke Koerdische staat”. We zijn er zeer zeker van dat de andere anarchisten 
onder de Arabieren, Turken, Assyriers en anderen de zelfde houding hadden. We geloven ook 
dat onze anarchistische kameraden in de hele wereld tegen de staat, autoriteit, 
nationalisme en de pro-fascistische oorlog zijn.

Irakees “Koerdistan” is sinds oktober 2015 door een zeer moeilijke tijd gegaan. De lonen 
van ambtenaren zijn verlaagd naar minder dan de helft, het aantal werklozen is scherp 
toegenomen, de prijs van alles is hoger geworden, de dienstverlening van het bedrijfsleven 
en de overheid is dramatisch verminderd. Dit alles gebeurde bovenop de oorlog met ISIS en 
conflicten tussen de KRG en de regering over het budget en de conflicten over land en 
steden als Kirkuk.

Tijdens deze jaren vonden zo veel stakingen, demonstraties en boycot acties plaats. 
Sommigen daarvan duurden enkele weken tot zelfs maanden. In plaats van al deze problemen 
op te lossen probeerde de KRG de aandacht van mensen van de echte problemen af te leiden 
door in juli het referendum over een onafhankelijk Koerdistan, de staat Koerdistan af te 
kondigen, op 25 september.

Masoud Barzani, het hoofd van de KRG, zette het referendum op zonder overleg met Irak, 
buurlanden, de VS en Europese landen. Toen hij eenmaal opriep tot een referendum 
verwierpen allen het en vertelden hem dat hij geen steun zal krijgen.

Na het referendum van 25 september keerden de regeringen van Irak, Iran en Turkije zich er 
gezamenlijk tegen en dreigden de KRG met economische sancties. De Irakese regering vroeg 
de KRG de besluiten van het referendum in te trekken en zich bij het nemen van een besluit 
te richten naar de Irakese grondwet. Haider al-Abadi, de premier van Irak, gaf Barzani de 
waarschuwing dat als hij dit niet doet de Irakese regering de controle over Kirkuk’s 
oliebronnen over zou nemen, die nu onder de controle van de KRG zijn.

Drie dagen geleden zond de Irakese regering een enorm aantal politieagenten, militairen en 
Hishdi Shaibe [de Siha paramilitaire groep] met verschillende zware wapens om posities in 
te nemen bij de toegangswegen tot de stad.

Nu dreigt een burgeroorlog tussen Peshmerga, KRG krachten en de boven vermelde krachten 
van de centrale regering.

We vragen om steun en solidariteit van onze anarchistische kameraden om te protesteren, 
een verklaring op te stellen tegen deze oorlog, hun woede te uiten tegen deze oorlog en 
solidair te zijn met het Irakese volk.

We zijn anti-staat omdat we tegen het huidige politieke systeem zijn. We zijn 
anti-politieke partij en de autoritaire ideologie van links tot rechts, omdat we tegen 
klasse superioriteit zijn, en tegen privé bezit en uitbuiting van de arbeid. Alle oorlogen 
in de geschiedenis gebeurden vanwege het beschermen van klasse superioriteit, privé bezit 
en uitbuiting van de arbeid.

We zijn tegen oorlog tussen de verschillende culturen en tussen verschillende etnische 
minderheden. Oorlog brengt in het algemeen dood en slavernij voort. De uitkomst van iedere 
oorlog leidt niet tot het beginnen met de sociale revolutie, in feite beschadigt het het 
revolutionaire klimaat. In de tussentijd opent oorlog een zeer grote markt voor het 
verkopen/kopen van wapens en het vernietigen van het milieu. Oorlog maakt de armen armer 
en de klasse superioriteit duurt langer voort.

Terwijl we tegen oorlog zijn, zijn we zeer sterk voor zelfbestuur van het volk, ongeacht 
waar ze gemeenschappelijk leven en collectief werken. We zijn ons er ook van bewust dat 
ongeacht waar de staat bestaat er geen vrijheid is, ongeacht welke politieke partij 
bestuurt, er is geen zelfstandig denken en individuele onafhankelijkheid. Ongeacht waar de 
zakenmensen en het geld zijn, zijn er slaven lonen en uitgebuite mensen.

In Irakees “Koerdistan” is er gedurende de laatste 26 jaar een sterke autoriteit geweest, 
met de bourgeoisie aan de macht. Gedurende de laatste 26 jaar is mensen de echte vrijheid 
ontnomen, evenals de besluitvorming door henzelf. Gedurende deze lange tijd heeft de 
heerser zeer weinig gedaan voor het volk in “Koerdistan”, in termen van dienstverlening. 
Ze moedigden mensen aan van het platteland naar de steden te trekken, waarbij ze zo veel 
zakelijke contracten met de buitenlandse olie bedrijven maakten voor hun eigen profijt, 
alle openbare landen en veel meer verkochten. In het kort: “Koerdistan” werd het thuis van 
veel multinationale bedrijven, de financiele instituties en het spionnen netwerk van de 
buurlanden en anderen. Sindsdien traden ze op als een echte staat, deden ze alles wat ze 
wilden doen. Dus waarom zouden we iets anders verwachten als ze hun eigen “onafhankelijke 
staat” opzetten en denken dat het beter zal zijn dan wat de mensen nu hebben?

We vragen al onze anarchistische kameraden om steun en solidariteit met ons om deze oorlog 
te voorkomen. Het is waar dat jullie oppositie tegen de militaire en nationalistische 
oorlog in Irak, als het gebeurt, niet zo effectief kan zijn als onze oppositie, echter, 
jullie solidariteit zal cruciaal zijn en zal zeer worden gewaardeerd.

We roepen opnieuw onze anarchistische kameraden, in het bijzonder de Arabische, Perzische, 
Turkse en Assyrische kameraden, op hun stemmen te verheffen en op te treden om deze vuile 
oorlog stop te zetten, die niet in het belang van de arbeidersklasse en arme mensen in 
Irak en “Koerdistan” is. Zwijgen en niet serieus hierover zijn betekent het direct of 
indirect dienen van de politici, de grote bedrijven en het kapitalistische systeem. We 
hebben daarom geen andere keuze dan het terugvechten tegen het systeem, diens actie en 
diens oorlog. We verwachten dat de andere anarchisten, ongeacht waar ze zijn, met ons 
staan en de kinderen, de ouderen en de gehandicapte mensen in Irak steunen.

Nee tegen oorlog

Nee tegen de staat

Nee tegen nationalisme en patriotisme

Nee tegen het kapitalistische systeem

Ja tegen solidariteit en het verenigen tegen de oorlog

Ja tegen zelforganisatie

Ja tegen de sociale strijd

Ja tegen sociale revolutie

Ja tegen sociale opstand

Ja tegen zelfbestuur

Koerdisch-sprekend Anarchistisch Forum (KAF)

15 oktober 2017

Website:

www.anarkistan.com

Facebook bladzijde

www.facebook.com/sekoy.anarkistan

Twitter

https://twitter.com/anarkistan

Email

anarkistan op riseup.net

https://fda-ifa.org/we-hope-your-keeping-well-herewith-we-send-you-our-call-for-solidarity-against-the-war-in-iraq/
-----------------------------------------------
Orig: (en) fda-ifa, KARAKOK AUTONOME TR/CH: Isyan! Devrim! Anarsi! – Aufruhr! Revolution! 
Anarchie!


Meer informatie over de A-infos-nl maillijst