(nl) FAU Berlijn – Geen loon, geen rust! [de]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Vr Nov 13 08:35:44 CET 2015


FAU succesvol tegen loonbedrog. De FAU Berlijn protesteerde op zaterdag 24 oktober voor 
het restaurant “Cancun” en kon de strijd voor het FAU-lid Luca, die nog meer dan 1000 euro 
tegoed had, succesvol beeindigen – een behoorlijke som geld voor een precaire migranten 
arbeider in Berlijn. Het bedrijf behoort tot de werkgevers die nu openlijk in een in 
toenemende mate neoliberale Bondsrepubliek zogenaamde nul-uur-contracten invoeren. Zulke 
nul-uren-contracten, die geen minimum aan arbeidsuren en betaling garanderen, brengen het 
ondernemers risico geheel over naar de werknemers. ---- “Paradijs voor toeristen, de hel 
voor arbeiders” ---- Het arbeidscontract bij Cancun houdt verder in dat – terwijl deels 
slechts het minimumloon wordt betaald – een schadevergoeding van 1000 euro moet worden 
betaald aan de chef, in het geval dat de werknemer niet langer dan twee weken van tevoren 
de baan opzegt! Naast de magere contracten zijn er berichten van werknemers over het 
gedrag van het management in het geval van fouten. Zo sloeg een manager bij een 
gelegenheid waarbij een kelnerin chocolade niet correct had gemaakt, de hete chocolade uit 
de hand en stak haar illegaal ter plekke in brand.

Voorafgaande aan de protesten op 24 oktober had de FAU Berlijn aan de chefs Jeannette en 
Badol Shek meerdere brieven gestuurd en met twee persoonlijke bezoeken vereerd: de nog 
niet betaalde lonen moesten per ommegaande betaald worden. Toen de tweede brief werd 
afgegeven weigerde de chef te betalen en droeg de manager op om de elf FAU-leden tot de 
aankomst van politie in het restaurant op te sluiten. De FAU verliet de plek rustig en 
vreedzaam, terwijl de chef voor de ogen van de klanten achter hen aan riep – het werd 
duidelijk tijd dat de FAU een stap verder zou gaan.

Het was op een zaterdagavond, tegen 19.00 uur: bij het Alexanderplatz, voor het restaurant 
“Cancun” in het hartje van Berlijn had de FAU ongeveer 40 energieke arbeiders uit 
Griekenland, Schotland, Zuid Afrika, de VS, Italie, Ierland, Canada, Finland, Zweden, 
Argentinie, Engeland en Duitsland verzameld – niet echt een groep waartegen een baas het 
wil opnemen.

Het was ongebruikelijk voor vakbondsconflicten in Berlijn dat de chefs 16 van hun vrienden 
en loyale loondrukkers hadden verzameld, om de FAU gelijk in het begin van hun actie te 
verdrijven. Natuurlijk ontkende de chef de brieven van de FAU te hebben ontvangen; de 
mensen van de chefs wilden handtastelijk worden, maar werden snel door de FAU, die zich 
niet liet verjagen en leuzen als “Geen loon, geen rust!”, “Cancun, betaal jullie 
arbeiders!” en “So-So-So-Solidariteit!” riep, teruggedrongen. Er werden pamfletten aan 
nieuwsgierige klanten en passanten gegeven, die zich vanwege het spektakel snel 
verzamelden. De chefs trokken zich weliswaar terug, maar – in hun vertwijfeling en 
verbittering – ze bekritiseerden de niet-Duitse activisten dat ze geen Duitsers zijn of 
niet Duits kunnen spreken. “Dat is hier Duitsland, zoiets doet men niet in Duitsland!”, of 
“Wij zijn de belastingbetalers!”

45 minuten later, het is 19.45 uur: Een menigte van toeschouwers heeft zich verzameld, 
bestudeert de pamfletten en bekijkt het protest, met daar tegenover twee of drie mensen 
aan de kant van de chef. Een gezin uit Groot Brittanie bleef staan en verklaarde luid en 
duidelijk hun ongenoegen dat nu ook in Duitsland nul-uren-contracten bestaan, een andere 
groep jonge mensen had duidelijk besloten dat het een goed begin van de vroege 
zaterdagavond was om naar het protest te kijken. Jeannette en Badol Shek stonden aan de 
ingang van het restaurant, de armen gezakt, de gezichten omgevormd tot zorgelijke 
grimassen; ze spraken zeer serieus met een arbeider van Cancun, die ze als bemiddelaar 
voor de onderhandelingen met de FAU uitgekozen hadden – het was tijd om de nederlaag toe 
te geven.

Nadat de Sheks zich in het restaurant teruggetrokken hadden betaalden de Cancun managers 
het tegoed van 1000 euro loon in contanten en voor de lopende camera’s, direct voor het 
restaurant, zoals de FAU geeist had. Onder luid gejubel verkondigde de FAU aan de 
toeschouwers de overwinning – de vakbond heeft opnieuw een vorm van strijd gewonnen door 
zelfgeorganiseerde, directe actie.

https://berlin.fau.org/news/no-wage-no-peace
--------------------------------------
Orig: (de) FAU Berlin – Kein Lohn, keine Ruhe!


More information about the A-infos-nl mailing list