(nl) Subject: Anarchistische Federatie van Rio de Janeiro FARJ – Week van demonstraties en acties voor politieke gevangenen en gevangenen [pt,en] [machine vertaling]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Zo Sep 21 19:12:40 CEST 2014


Op dag 22 van de militantie woonde de FARJ het culturele evenement bij voor de vrijlating 
van politieke gevangenen en gevangen, zoals begonnen voor het gerechtsgebouw (ECJ). Ali 
voerde verschillende muziek groepen uit, omringd door militaire politie, die de activisten 
de hele tijd heeft gevolgd. ---- De actie bracht verschillende organisaties en sociale 
bewegingen uit Rio de Janeiro samen. Er was een tijd van de onrechtvaardige arrestatie en 
veroordeling van de dakloze Rafael Braga, waarbij de krachten van de repressie hem 
verweten dat hij een fles bij zich had. ---- We hadden ook de derde plenaire vergadering 
van het Volkscomite tegen de noodtoestand, die op 30 juli een verenigde actie opleverde. 
Deze plenaire vergadering is belangrijk geweest om kracht en solidariteit te verzamelen om 
de aanvallen van de federale regering, de grote bedrijven en de burgerlijke media tegen 
sociale bewegingen, vakbonden en activisten tegen te gaan. Leve degenen die uit 
solidariteit strijden en ondersteunen, zonder sektarisme, in verenigde acties!

De uitzonderingstoestand is niet nieuw

Het is de moeite waard er aan te herinneren dat deze uitzonderingstoestand door de PT 
regering de economische belangen van de nationale bourgeoisie dient. De uitvoering van 
UPP’s, het verdwijnen van Amarildo, het bloedbad van 13 dorpelingen in Set Slums Tide, de 
doden en talrijke executies raken de meest onderdrukte sectoren van de arbeidersklasse al 
lang. Gezegd kan worden dat dit beleid voor deze onderdrukte sectoren nooit is opgehouden, 
het was altijd actief in de gebieden van de krottenwijken, de buitenwijken en het platteland.

In gelijke zin was de federale regering verantwoordelijk voor het dienen van de belangen 
van de bourgeoisie en het bepaalt de vorm waarin de activisten worden aangepakt. We kunnen 
de opmerkingen van de Arbeiderspartij (PT) niet gemakkelijk accepteren. Het was deze 
partij die in de persoon van Dilma Rousseff de juridische aanval op demonstranten 
organiseerde. Het is de moeite waard om op te merken dat de activisten en intellectuelen 
die met de PT verbonden zijn een politieke campagne begonnen om de protesten en activisten 
in diskrediet te brengen, waarbij de burgerlijke media en instrumenten zoals het internet 
en de tv worden gebruikt, binnen sociale bewegingen, vakbonden en universiteiten. En 
tenslotte was het deze partij die de repressie tijdens het wereldkampioenschap voetbal 
liet toenemen, een verenigd systeem van veiligheid opzette, dat de armen onderdrukt, 
evenals de linkse organisaties.

De aanval van de burgerlijke media is een aanval op de arbeidersklasse.

Recente materialen waarin vakbonden en sociale bewegingen worden aangeklaagd, die 
anticiperen op juridische opzetjes tegen activisten, geven aan hoe de burgerlijke media 
altijd verbonden zijn met de belangen van de heersende klasse. Gegeven het vergaand 
georganiseerde systeem, is het belangrijk de eenheid in kritische ruimtes te versterken, 
met minimale politieke platforms, die kunnen reageren op deze aanvallen en vallen. We 
zouden onze tegenstanders niet moeten onderschatten. Het is tijd om kritiek en zelfkritiek 
uit te voeren bij het kiezen van de meest effectieve methoden om onze overwinning te 
behalen. Het moment van euforie, na juni 2013, moet met voorzichtigheid worden bezien. Het 
organiseren en versterken van de basis is de enige methode om massaal aanwezig te zijn op 
straat en om de negatieve spiraal om te keren.

Protesteren is geen misdaad!

FARJ
------------------------------------------
Orig: (en) Anarchist Federation of Rio de Janeiro FARJ – Week of demonstrations and acts 
for political prisoners and prisoners [pt] [machine translation]


More information about the A-infos-nl mailing list