(nl) IAA – Einde van conflict met Santander Bank, ISBAN en Panel Sistemas … maar de strijd gaat door [en]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Vr Okt 31 08:15:53 CET 2014


Gedurende het afgelopen jaar zijn onze kameraden van de CNT in conflict geweest met de 
bovenstaande bedrijven die IT arbeiders overplaatsen om voor de Santander Bank en enkele 
andere bedrijven het sluiten van directe contracten te voorkomen. ISBAN is eigendom van de 
Santander Bank en wordt gebruikt om direct inhuren te voorkomen. Op deze manier worden 
ongeveer 10.000 arbeiders gedwongen te werken in meer precaire omstandigheden. Onze 
kameraad van de IT Arbeiders Vakbond in Madrid werd ontslagen na het vestigen van de 
aandacht op deze problemen en pogingen om zich te organiseren. ---- De CNT organiseerde 
acties in heel Spanje en de IAA in de hele wereld. Enkele andere organisaties en kameraden 
deden ook mee aan solidariteitsacties die in 15 landen werden gehouden. ---- We begrijpen 
dat de solidariteitsacties veel deden om te helpen! We zijn er van op de hoogte gesteld 
dat een besluit is genomen in het geval van de individuele kameraad en dat de economische 
schadevergoeding veel hoger is dan normaal. We zijn er zeker van dat dit een gevolg is van 
de solidariteitscampagne.

Na meer dan een jaar is onze kameraad al verhuisd naar een andere stad en andere dingen. 
Daarom besloot hij dat hij niet wilde terugkeren naar zijn oude werkplek.

We kunnen dit beschouwen als een persoonlijke overwinning voor de arbeider, maar het 
grotere probleem in het bedrijf blijft bestaan. Onze kameraden onder de IT arbeiders in 
Spanje strijden in het algemeen tegen deze soorten van arbeidsvoorwaarden en we wensen hen 
het beste in hun vormen van strijd.

Onze kameraad wijst er op dat hij heel gelukkig is dat de bereikte resultaten te danken 
zijn aan directe actie en internationale druk. Hij hoopt dat dit conflict kan dienen als 
een voorbeeld van onze manier van werken, die gebaseerd is op solidariteit en laat zien 
dat de IAA voor arbeiders die willen strijden tegen multinationale bedrijven een effectief 
instrument is.

We danken alle kameraden die in deze zaak hun solidariteit hebben getoond.
---------------------------------------------------
Orig: (en) IWA – End of conflict with Santander Bank, ISBAN and Panel Sistemas … but the 
struggle continues


More information about the A-infos-nl mailing list