(nl) Doneer! Actieve solidariteit voor Kobane!

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Zo Okt 26 17:37:57 CET 2014


Doneer! Actieve solidariteit voor Kobane! ---- Beste leden van de Vrije Bond en andere 
geïnteresseerden. ---- Betreft geld inzameling voor D.A.F. (Revolutionair Anarchistisch 
Front) Turkije i.v.m. actieve solidariteit rond Kobane in Syrië. ---- De solidariteitskas 
van de Vrije Bond heeft vandaag 500 euro (9-10-2014) overgemaakt naar de anarchistische 
organisatie D.A.F Devrimci Anarşist Faaliyet (Revolutionair Anarchistisch Front). Door de 
loop der jaren zijn er verschillende ontmoetingen geweest tussen Nederlandse anarchisten 
(en Vrije Bond leden) en mensen van de D.A.F. De ervaring om met hen te spreken en te 
leren kennen, hebben altijd bijgedragen aan de overtuiging dat de kameraden van de D.A.F. 
zeer betrouwbaar zijn en zeer toegewijd aan de anarchistische zaak zijn.

Het duurde dan ook niet lang dat onze kameraden van de DAF zich zouden mengen in het 
conflict rond de stad Kobane op de Turkse Syrische grens, dat op dit moment al weken wordt 
belegerd door milities van de I.S. (Islamitische Staat). Het geval wil dat anarchisten, 
revolutionaire linksen, koerden en andere groepen en individuen een autonome grenswacht 
hebben gevormd om mogelijke IS strijders te stoppen om vanuit Turkije naar Syrië te gaan. 
Ze proberen ook goederen voor de IS en de olie handel vanuit Syrië naar Turkije tegen te 
houden. De I.S. heeft grote olievoorraden en raffinaderijen in handen en financiert zo de 
oorlog.

Het tweede doel is om als waarnemer de Turkse politie, leger en douane te observeren en 
daarover te rapporteren wanneer die weer IS strijders toe laat vanuit Turkije, Syrië in. 
Dit is al meerdere malen aantoonbaar gebeurt. De politie en leger zitten niet te wachten 
op pottenkijkers en er zijn dagelijks rellen en botsingen met de waarnemers, Koerdische 
bewoners van de regio en andere solidaire groepen. Het lukt soms om grensovergangen te 
doorbreken of te bestormen zodat vluchtelingen vanuit Syrië Turkije in kunnen gaan en 
Koerdische strijders vanuit Turkije zich kunnen aansluiten bij de vechtende Koerdische 
milities zoals de JPG, gemengde Koerdische milities verbonden aan de PKK en de YPJ, 
milities die alleen bestaan uit vrouwen, ook verbonden aan de PKK.

De DAF heeft geld nodig om daar ter plekke direct hulp en ondersteuning te verrichten. 
Denk aan voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen, maar ook communicatie apparatuur, 
scanners (om radio verkeer van leger en politie te luisteren), porto’s, telefoonkaarten, 
foto en videoapparatuur. Vervoer vanuit Turkije naar de grens moet gefinancierd worden, 
zodat een steeds nieuwe aanwas van mensen aan de grens druk kan uitoefenen op politie en 
leger.

Wij als anarchisten voelen ons diep verbonden met de kameraden in Turkije en de Koerdische 
regio’s en we willen een daad stellen tegen deze wereld van apathie en onverschilligheid. 
Daarom roepen wij een ieder op om geld te doneren voor de DAF of initiatieven te nemen om 
geld in te zamelen. Wij stellen de rekening van de Vrije Bond open voor een ieder die 
solidair is. Zodra er een aanzienlijk bedrag is maken wij dat direct over aan de DAF, 
bedragen die later binnen komen zullen later op plek van bestemming komen. De eerste 500 
euro is al gearriveerd in Turkije.

Dus stort op:

IBAN: NL80INGB0005495473
BIC/Swift: INGBNL2A

T.n.v. Vrije Bond
te Amsterdam

o.v.v. : DAF


More information about the A-infos-nl mailing list