(nl) Demonstratie tegen oorlog in de Oekraine in Helsinki + Nee tegen de Russische aanval, nee tegen de oligarchen uit de Oekraine [ru, en] [machine vertaling]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Vr Okt 3 22:10:15 CEST 2014


YYA (Ystavyys Yhteistiominta ja Avunanto – netwerk) organiseerde op 8.9.2014 een 
demonstratie tegen de oorlog in de Oekraine. De demonstratie keerde zich tegen de 
Russische invasie in de Oekraine, de oorlog in de Oekraine en eiste een einde aan de 
oorlogsmisdaden. ---- Vanwege de vele mensenrechten schendingen tijdens de oorlog 
benadrukte de demonstratie de ontvoeringen van de film regisseur Oleg Sentsov en 
antifascist Alexander Koltsenko, die naar Rusland werden gebracht. De demonstratie steunde 
geen enkel leger of staat en keerde zich tegen iedere soort van nationalisme. Ongeveer 70 
mensen toonden hun solidariteit door de demonstratie bij te wonen. ---- De demonstratie 
ging door het centrum van Helsinki en eindigde bij de Russische ambassade. “Geen oorlog in 
de Oekraine, geen oorlog elders”, Beeindig de oorlog in de Oekraine, laat de gevangenen 
uit de Krim vrij”, “Nee tegen oorlog, nee tegen het nationalisme” en andere leuzes werden 
onderweg en bij de ambassade luid geroepen. De meeste omstanders toonden hun solidariteit 
en steunden de anti-nationalistische boodschap van de demonstranten.

Het einde van de demonstratie was krachtig. De laatste keer dat een demonstratie van YYA 
bij de Russische ambassade eindigde maakte de staf van de ambassade gretig van achter het 
ijzeren hek foto’s van de demonstratie. Deze keer was het een heel ander verhaal. Zoals 
Poetin een week geleden in Minsk bang was en de traditionele Russische groeten, brood en 
zout liet zitten, zo was de ambassade nog steeds stil en nog steeds achter de hekken, 
bewaakt door twintig Finse politie agenten. Het lijkt er op dat de hele ambassade in angst 
en onzekerheid leeft.

YYA info: http://www.facebook.com/YYAverkosto

Pamflet (in het Fins): 
http://avtonom.org/fi/news/ei-venajan-hyokkaykselle-ei-ukrainian-oligarkeille

Bron met foto’s: http://avtonom.org/node/27536

Geen Russische aanval, nee tegen de oligarchie uit de Oekraine

De Oekraine voert oorlog. De scheidingslijn is niet “goed tegen kwaad”, maar de situatie 
is complexer. Tijdens de zomer en vroege herfst is Rusland steeds actiever geworden in de 
burgeroorlog in de Oekraine.

De regering in Kiev gelooft dat de Euromaidan beweging van vorig jaar een echte 
volksbeweging is, en de Russische bewegingen in Oost Oekraine Russische marionetten zijn.

Rusland en diens bondgenoten denken dat Euromaidan wordt ondersteund door de samenzwering 
van de westerse wereld, terwijl de Russische beweging een echte volksbeweging is.

De regering in Kiev denkt dat de Euromaidan beweging de democratische revolutie 
vertegenwoordigde, de Russen geloven dat het een staatsgreep was.

De waarheid ligt ergens in het midden. Zowel Euromaidan als de Russisch gezinden zijn 
grote volksbewegingen. Echter, beide volksbewegingen worden beïnvloed door valse 
propaganda. De Westerse propaganda schiep hoge verwachtingen over de toetreding van de 
Oekraine tot de EU. De Russische propaganda wekte de indruk dat de nationalisten uit de 
Oekraine de bloedbaden uit de tweede wereldoorlog in Oost Oekraine willen laten terugkeren.De Euromaidan manoeuvres hadden wat directe actie, directe democratie en sociale revolutie 
kenmerken. Sommige besluiten werden genomen bij algemene bijeenkomsten en soms werden 
politici gedwongen tot het terugtrekken van troepen. Echter, de beweging werkte vooral 
voor de bestaande politieke instituties, controle en in februari werd in Kiev een 
staatsgreep gepleegd. De mogelijkheid om in de maatschappij echte veranderingen tot stand 
te brengen ging verloren. De macht werd overgedragen van de ene bende naar de andere 
oligarchen.

Een groot deel van de Russisch sprekende mensen in de Oekraine beschouwt zichzelf als 
Russen, wil sterkere banden met Rusland en het Westen wil integratie voorkomen. Deze 
beweging heeft bestaan gedurende de hele periode van onafhankelijkheid van de Oekraine en 
het is niet alleen de manipulatie van het Kremlin. Het geweld in de Oekraine begon niet 
vanuit het Oosten, maar vanuit Kiev, en het is mogelijk dat het geweld zich zou 
verspreiden naar het Oosten, zelfs zonder hulp van Rusland. Echter, het is duidelijk dat 
het geweld zonder de deelname van Rusland niet zo’n omvang zou hebben gekregen en dat is 
waarom Poetin nu het grootste probleem is in de Oekraine. Dat is waarom we nu vooral tegen 
de Russische invasie zijn. Terugtrekking van Russische troepen is nog niet een oplossing 
van het conflict. Er is veel meer nodig.

Ten eerste moeten de etnische belangen in de politiek van de Oekraine worden erkend. 
Westerse integratie betekent niet de isolatie van Rusland, en de EU landen hebben het 
recht om de vereiste economische hervormingen door te voeren die de armen sterk benadelen. 
Ten tweede, Rusland moet stoppen met het zich bemoeien met kwesties van de Oekraine. De 
situatie in de Krim vereist een oplossing die tegemoet komt aan alle etnische groepen, 
waaronder de Tataren uit de Krim. De wil van de meerderheid is niet genoeg, in het geval 
van de Sovjet Unie werd de minderheid vervolgd.

Het grootste probleem van de Oekraine is het kapitalisme, dat de oligarchen hebben 
gebruikt om een herverdeling van welvaart van de armen naar de rijken tot stand te 
brengen. Zowel Euromaidan als de Russische bewegingen hebben de retoriek tegen de 
oligarchen aangevallen, maar uiteindelijk doen de oligarchen er niks aan. De Oekraine is 
weer een goed voorbeeld van de situatie dat noch het nationalisme in de Oekraine noch het 
pro-Russische nationalisme, of enige vorm van nationalisme in het algemeen, de problemen 
van economische ongelijkheid kan oplossen.

De oorlog heeft de protesten in West Oekraine stopgezet, de activisten zijn nu onder de 
aarde, in de gevangenis, in ballingschap of zijn geëxecuteerd. De oorlog is tot een einde 
gekomen, maar de vrede vereist ook dat het economische systeem in de Oekraine (en 
wereldwijd) wordt veranderd.

De NAVO en de EU zijn niet de oplossingen voor het conflict in de Oekraine.

Het kapitalisme is het probleem van de Oekraine.

Het einde van de Russische aanval, nee tegen iedere vorm van nationalisme!

Beeindig de oorlog, geen macht voor de oligarchen!

Er is geen oorlog tussen naties, geen vrede tussen klassen!
-----------------------------------------
Orig: (en) Demonstration against war in Ukraine in Helsinki + No to Russian attack, not to 
the Ukrainian oligarchs [ru] [machine translation]


More information about the A-infos-nl mailing list