(nl) WSM.ie: Strijden tegen de water belasting – Niet betalen is de enige manier om te winnen [en]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Za Nov 22 12:56:31 CET 2014


Zaterdag 11 oktober gingen tienduizenden mensen de straten van Dublin op, als een 
krachtig, kleurrijk en levendig teken van oppositie tegen de pogingen van de Ierse 
regering om water belasting op te leggen. ---- De aantallen mensen die kwamen waren zo 
groot en verrasten iedereen zodanig dat niemand – media, politie of organisatoren – een 
nauwkeurige schatting van de aantallen kon geven. Schattingen varieerden van 30.000 tot 
100.000, maar ongeacht het precieze aantal was het duidelijk dat dit het begin van iets 
enorms was. ---- Het was een energiek en sterk protest om onderdeel van uit te maken. 
Vanaf lang voor de begin tijd kwamen mensen bij Parnell Square aan. Groepen van mensen met 
de bus aan zien komen uit de hele stad en vanuit het hele land was inspirerend en zou een 
enorme invloed moeten hebben op het politieke vertrouwen van degenen die mee deden.

De uitdaging voor al degenen die de strijd tegen de water belasting coördineerden en 
organiseerden was het voortbouwen op - en ontwikkelen van – dat politieke vertrouwen.

Instinctief keren veel mensen zich tegen wat ze zien als een onrechtvaardige dubbele 
belasting en nog een ‘bezuinigingsbelasting’. Na jaren van bezuinigingen en extra 
belastingen zeggen mensen uiteindelijk ‘Genoeg is genoeg’. Verder realiseren mensen zich 
dat de wijze waarop deze belasting wordt opgelegd een voorbode is van uiteindelijke 
privatisering en het uiteindelijk behalen van super-winsten voor multinationale kapitalisten.

“We zullen niet betalen” – of wel?

Misschien de meest prominente leus die tijdens het protest op zaterdag werd geroepen was 
“We zullen niet betalen”. Dit weerspiegelde een inzicht dat we in ons arsenaal een wapen 
hebben dat maximale schade kan toebrengen aan de plannen van de regering en uiteindelijk 
er toe zal leiden dat de belasting niet kan worden geïnd – we kunnen eenvoudigweg weigeren 
te betalen. Als de rekeningen in januari bij de mensen binnen komen zal de uitdaging zijn 
of genoeg mensen zich zullen aansluiten bij een campagne van niet betalen en het innen van 
de belasting onmogelijk maken.

Terwijl deze leus op zaterdag in de straten klonk, en door veel van de sprekers werd 
gebruikt, was en blijft het zorgwekkend dat de voornaamste organiserende groep – 
Right2Water – de positie van niet betalen niet ziet als de enige mogelijke manier om te 
winnen.

Right2Water is opgebouwd als een “brede coalitie” van politieke organisaties, vakbonden en 
gemeenschap groepen die “de regering oproepen te erkennen dat toegang tot water een 
mensenrecht is” en “te eisen dat de regering de geplande invoering van water belasting 
intrekt”.

Omdat het op deze basis is opgebouwd roept Right2Water niet op tot het niet betalen van de 
belasting. Onder de aangesloten groepen is, bijvoorbeeld, Sinn Fein, wiens positie is dat 
ze zich verbonden hebben aan het afschaffen van de belasting als ze in de regering komen, 
na de volgende verkiezingen, maar dat ze mensen niet zullen oproepen nu te weigeren de 
belasting te betalen – een oproep die ze omschreven als “onverantwoordelijk”.

De moeilijkheid met Sinn Fein’s positie is dat het precies de positie weerspiegelt die 
zowel Fine Gael als Labour hadden voorafgaande aan de laatste algemene verkiezingen. 
Beiden keerden ze zich tegen de water belasting die de Fianna Fail/Groenen regering was 
overeen gekomen met de trojka. In de regering “erkenden ze allebei de werkelijkheid” en 
gingen verder met de invoering van de belasting.

Zelfs als mensen zouden geloven dat Sinn Fein’s houding anders zal zijn en dat ze hun 
beloften zullen nakomen – dat betekent dat Sinn Fein als enige in de regering zou komen en 
niet onderdeel zou zijn van een coalitie met enige van de pro-water belasting partijen – 
Fianna Fail, Fine Gael, Labour … Zelfs de meest fanatieke Sinn Fein aanhanger zal niet 
zeggen dat zo’n scenario mogelijk is.

Inderdaad, de overwinning van Socialist Party/Anti Austerity Alliance kandidaat Paul 
Murphy bij de verkiezingen in Dublin Zuid West zou bewijzen dat grote aantallen mensen al 
zijn bewogen voorbij de ‘vertrouw er op dat we de belasting afschaffen’ positie. De 
zwakkere positie van Sinn Fein (‘stem ons in de regering bij de volgende verkiezingen en 
we zullen het afschaffen’) verloor het van de “Niet betalen” positie van de AAA. En hoewel 
verkiezingsuitslagen niet altijd automatisch kunnen worden omgezet in directe actie 
campagnes die nodig zijn om van de water belasting af te komen, is de afwijzing van de 
‘vertrouw ons’ positie zeker van belang.

Vakbonden

Right2Water hoopt ook door diens boodschap breed te houden een aantal vakbonden in diens 
rangen aan te trekken. En in enige mate is dit succesvol geweest, doordat Mandate, Unite, 
CPSU, CWU en OPATSI zich hebben aangesloten.

Het is natuurlijk belangrijk dat vakbonden de strijd aan gaan. De vormen van strijd tegen 
de bin tax en meer recentelijk de huishouden belasting en de eigendom belasting, werden 
ernstig verzwakt doordat de vakbonden er niet in slaagden de oppositie tegen het opleggen 
van deze belastingen over te brengen naar hun leden.

Echter, wat nu nodig is, is dat de positie die wordt aangenomen door deze vakbonden wordt 
uitgedaagd – op een vriendelijke en kameraadschappelijke wijze – en dat ze worden 
aangemoedigd om over te gaan naar een positie van het steunen van de enige tactiek die in 
staat is om te winnen. Iedereen weet dat we kunnen ‘eisen dat de regering de water 
belasting afschaft’ totdat de koeien thuis komen. Maar de enige manier om ze te laten 
luisteren is om er voor te zorgen dat de belasting niet te innen is.

De angst bestaat dat het mogelijke politieke vertrouwen dat kan ontstaan en versterkt door 
het protest van zaterdag zal verwateren als de campagne verdeeld raakt over het niet 
betalen als de voornaamste tactiek. Er is natuurlijk geen eenvoudig mechanisme waardoor 
vakbonden gemakkelijk kunnen worden gewonnen voor het ondersteunen van niet betalen, maar 
wat in ieder geval nodig is, is dat alle politieke organisaties die het niet betalen 
ondersteunen luid en duidelijk moeten zijn in hun steun voor deze tactiek en een maximaal 
aantal mensen moeten overtuigen om deze tactiek gedurende de volgende maanden aan te 
nemen, voordat in januari de rekeningen aan komen.

“Het lobbyen van politici”

Op dit moment lijkt het er op dat de groepen van de Right2Water campagne het idee van het 
niet betalen als hun voornaamste tactiek in feite afwijzen. De gebeurtenissen bladzijde 
voor het volgende protest dat door Right2Water wordt georganiseerd – een natie-brede serie 
van lokale demonstraties op 1 november – roept mensen op “lokale demonstraties te houden 
en te lobbyen bij hun lokale politici. Vertel ze dat jullie willen dat ze onze twee 
fundamentele eisen steunen: 1.Erkennen dat water een mensenrecht is en 2.Het afschaffen 
van water belastingen.”

De oproep aan mensen om niet te betalen wordt niet eens vermeld. Het idee dat “lokale 
politici” (vermoedelijk onder andere leden van Fianna Fail, Fine Gael en Labour) kunnen 
worden belobbyd wordt daarentegen benadrukt.

Een campagne van massale oppositie tegen – niet het lobbyen bij – lokale politici die 
proberen deze belasting op te leggen en voorbereidingen treffen voor privatisering, is nu 
nodig. Instinctief vormen arbeiders in hun tienduizenden zo’n campagne en nemen ze een 
‘Wij betalen niet’ houding aan. Het zou een schande zijn als het vertrouwen dat mensen in 
zo’n tactiek hebben zou verwateren doordat degenen die in een positie zijn om zich achter 
de “Wij zullen niet betalen” leuze op te stellen zouden falen.

Een helse strijd

Er komt in de komende maanden duidelijk een helse strijd aan over deze kwestie. Het is 
duidelijk dat mensen die nooit eerder betrokken zijn geweest bij politieke strijd 
betrokken raken, en dat zelfs recente campagne zoals die tegen de huishouden belasting en 
eigendom belasting zulke aantallen mensen niet konden aantrekken.

In veel delen van Dublin en elders hebben gemeenschap protesten in de afgelopen maanden 
geleid tot het uitstellen en tegenhouden van de plaatsing van water meters. De mensen die 
betrokken waren bij deze protesten leveren inspiratie en hoop aan vele anderen, en 
bewijzen dat ‘gewone mensen’ in staat zijn om stelling in te nemen.

De uitdaging voor degenen – politieke organisaties, vakbonden, gemeenschap groepen – die 
zichzelf zien als leiders van de strijd tegen de water belasting is of ze door hun woorden 
en daden de mensen die betrokken zijn kunnen stimuleren, of dat ze de energie laten 
verwateren door er niet in te slagen om duidelijk op te roepen tot – en het opbouwen van – 
de enige tactiek die winnend is – Betaal de belasting niet.

Er zijn, natuurlijk, geen garanties. En die kunnen niet worden gegeven. Aan mensen zou 
duidelijk moeten worden verteld dat het niet betalen risico’s oplevert (hoewel die in 
werkelijkheid niet enorm groot zijn). Natuurlijk, de mogelijkheid bestaat dat de regering 
zal proberen de mensen voor het niet betalen voor de rechter te slepen. Natuurlijk, de 
mogelijkheid bestaat dat de water druk zal worden verminderd en dat de wet zou kunnen 
worden veranderd om het afsluiten van water mogelijk te maken. Natuurlijk, de mogelijkheid 
bestaat dat we kunnen verliezen en uiteindelijk toch de rekeningen moeten betalen.

Maar al deze ‘mogelijkheden’ veronderstellen dat we verliezen, dat we er niet in slagen 
genoeg mensen te overtuigen. En dat is iets dat iedereen duidelijk vanaf het begin moet 
worden verteld – zonder het overtuigen van honderdduizenden huishoudingen om te weigeren 
te betalen, zullen we niet succesvol zijn. Echter, er is een zekerheid. Zonder een 
weigering te betalen zal alle oppositie in de wereld deze belasting niet verslaan.

Woorden: Gregor Kerr
------------------------------------------------------------
Orig: (en) WSM.ie: Fighting the water charge – Non-payment the only way to win


More information about the A-infos-nl mailing list