(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL 11e Congres - Plaats ecologie in het hart van het libertair communistische project [fr, en]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Za Mrt 23 10:17:22 CET 2013


Niet alleen heeft de ecologische crisis te maken met alle belangrijke balansen van de 
planeet - Klimaat verandering, vervuiling en radioactieve chemicalieen die de 
biodiversiteit beinvloeden, enz. - Maar diens waarschijnlijke gevolgen zullen verwoestend 
zijn voor de mensheid zelf: kritische risico's op het gebied van de voedselvoorziening, 
gezondheidsrisico's voor toekomstige generaties, gedwongen migraties van bevolkingen enz. 
---- Gezien deze crisis schieten vormen van strijd voor het milieu tekort. Terwijl het 
strijden tegen een kerncentrale, tegen een bedrijfstak die het milieu vervuilt, tegen de 
aanleg van een snelweg of van een extra vliegveld legitiem en noodzakelijk is, levert de 
combinatie van deze vormen van strijd geen echte oplossing voor de ecologische crisis. Er 
is slechts een beweging van verschuivingen tussen vervuilende bedrijfstakken en de 
ontwikkeling van het groene kapitalisme, wiens enige motivatie het is om nieuwe 
mogelijkheden voor kapitalistische winsten te scheppen.

Een conceptie van ecologie die beperkt is tot de bescherming van het milieu zal de 
vernietiging van de planeet nauwelijks vertragen. Tijdens het Congres in Agen in 2006 
stelde Alternative Libertaire terecht: "om de ecologische uitdaging aan te gaan zijn drie 
revoluties nodig" - revolutie in de internationale handel, revolutie in consumptie 
patronen, revolutie in productiemethoden.

We weten dat binnen de kapitalistische maatschappij geen significante veranderingen in 
deze kritische menselijke maatschappijen mogelijk zullen zijn. Vormen van sociale 
ongelijkheid liggen in feite aan de oorsprong van de vernietigende menselijke maatschappij 
tegenover de planeet. Dit is waarom anti-kapitalisme niet kan worden gescheiden van de 
ecologische strijd. Natuurlijk praten we over anti-kapitalisme, dat niet slechts een 
verandering van een staatshoofd is, zoals de Stalinistische partijen deden in het 
voormalige zogenaamde "communistische" staatskapitalisme, dat voor het milieu nog 
vernietigender was. We spreken over een ter discussie stellen van het kapitalisme, door 
een algemeen zelfbestuur van de economie en de maatschappij. Dit zou ons er toe moeten 
leiden het model van sociale organisatie volledig te herzien. Het is het omzetten van de 
ontwikkeling van menselijke maatschappijen, om een balans tussen productieve capaciteit en 
lokale behoeftes mogelijk te maken. Verschillende overwegingen moeten in ogenschouw worden 
genomen, in plaats van het pseudo comfort van het kapitalistische systeem. Vergaande 
aanpassingen van aanbod en vraag voor alle types van controle mechanismes, zoals markten, 
moeten worden aangepakt om de directe banden tussen producenten/consumenten en matrices te 
herstellen en de noodzakelijke productie sociaal en maatschappelijk adequaat te maken.

Om een significante bijdrage te leveren aan de ecologische strijd moet Alternative 
Libertaire het verband aangeven tussen de vormen van strijd tegen de ongelijke 
maatschappij en vormen van ecologische strijd, evenals diepte analyses maken over de 
beperkingen en veranderingen in het kapitalisme. De analyse zou zowel economische en 
ecologische overwegingen als culturele overwegingen moeten bevatten - "cognitief 
kapitalisme" - de essentie van dit systeem is het omvormen van alle aspecten van het leven 
in een waar; breng milieu zorgen in de hele sociale beweging: in vakbondsstrijd, strijd 
voor huisvesting, gezondheidszorg ... Want we weten dat er tegenstrijdigheden kunnen 
optreden tussen bepaalde vormen van ecologische strijd en, bijvoorbeeld, sommige vormen 
van strijd voor werkgelegenheid, als gevolg van de belangen van de kapitalisten en het 
feit dat de werkelijke belangen van arbeiders niet in ogenschouw worden genomen. Het is 
essentieel om de theorie van de ecologie onderdeel te maken van de vormen van sociale 
strijd. Het leveren van oplossingen is niet noodzakelijkerwijs de verantwoordelijkheid van 
een politieke organisatie, maar we moeten nadruk leggen op het debat binnen de vakbonden, 
waarbij moet worden gewezen op tegenstrijdigheden. We moeten ook werken aan het 
radicaliseren van het ecologische bewustzijn, dat zich ontwikkelt tegen een achtergrond 
van groen kapitalisme, zonder enig sektarisme. Dit is een voorwaarde voor het opbouwen van 
een massale interventie, het beschrijven van alternatieve daden, het integreren van de 
milieu dimensie in de discussie. Een bedrijf op basis van zelfbestuur kan de 
gezondheidsgevolgen voor arbeiders en het milieu beperken zonder ze te verwijderen. De 
andere dimensie van denken is een prioriteit als een culturele revolutie mogelijk moet 
worden gemaakt die alle vormen van beperkte consumptie van nu omvat, waarbij elementen van 
levensstijl en werkbare alternatieven worden genoemd voor wat door de kapitalistische 
maatschappij wordt opgelegd.

Ten eerste, AL moet een collectieve milieu cultuur krijgen; zich bewust zijn van de plaats 
van de mensheid op de planeet, fysiek en psychologisch afhankelijk van diens verhouding 
met de rest van de levende wereld, de mens kan niet blijven leven als die zichzelf 
"buiten" de levende wereld plaatst. De mens heeft alleen een toekomst als onderdeel van de 
levende wereld en geintegreerd in een ecologische balans. Debatten over de voetafdruk van 
menselijke activiteit beginnen nog maar net. Het concept van het verval, dat in de milieu 
gemeenschap heel populair is, moet niet leiden tot een keuze tussen groei en vrijwillige 
eenvoud. Het hoofdprobleem is het gebrek aan samenhang tussen theorie en praktijk. Dit is 
omdat er nu meerdere milieu bewegingen binnen de libertaire beweging georganiseerd zijn. 
AL moet volledige betekenis geven aan de kwestie van productivisme en vooruitgang moet 
worden geboekt op basis van wat nu al bestaat.

Het kapitalisme, dat het concept van duurzame ontwikkeling heeft uitgevonden om de 
economie, groei  en sociaal milieu te verzoenen door het gebruik van nieuwe technologieen, 
zal diens verval na diens neoliberale fase doorzetten, door de ontwikkeling van de groene 
economie. Inderdaad, de Rio +20 Conferentie, het Verenigde Naties Programma voor het 
Milieu (UNEP) voerde het tot waar maken van de natuur door. Het stelde een waarde te geven 
aan ieder milieu. Tijdens deze conferentie werd duidelijk dat het concept van duurzame 
ontwikkeling niet in staat is de tegenstrijdigheden van het kapitalisme op te lossen. Om 
een nieuwe cyclus van groei te beginnen wordt de logica van de markt uitgebreid voor het 
recht om te vervuilen, door een waarde toe te kennen aan de levende wereld en de minerale 
wereld, met een systeem van compensatie voor vernietiging van de natuur. We moeten deze 
nieuwe strijd begrijpen en ons organiseren.

Om al deze uitdagingen aan te gaan moet Alternative Libertaire een werkplan aannemen voor 
de volgende twee jaar, het resultaat zal worden gevolgd door het nieuwe secretariaat voor 
ecologische interventie - transformatie van de voormalige ecologische commissie - die 
tijdens deze conferentie werd geschapen.

Op 30 januari 2013 gepost door de congres commissie

Orig: (en) France, Alternative Libertaire AL 11th Congress - Place ecology at the heart of 
the project libertarian communist [fr] [machine translation]


More information about the A-infos-nl mailing list