(nl) Venezuela, Verklaring van El Libertario over Hugo Chavez's dood [ca, fr, en] [machine vertaling]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Zo Mrt 17 13:04:34 CET 2013


Noch rouwen, noch feesten! De tijd voor autonomie van vormen van sociale strijd is 
aangebroken! ---- Som het op als een serieuze ziekte, medische besluiten die worden 
bepaald door korte termijn beleid, en een patient die is verbijsterd door de regering, 
slechts zo'n einde was te verwachten: de leider is dood, en dan eindigen we met een 
substantiele verandering in het Venezolaanse politieke leven. ---- Wat, in het kort, de 
grootste kracht van het plan was, is ook diens voornaamste zwakte: Chavez was alles, en 
het er is niet langer, wat slechts over blijft is trouw te zijn aan zijn herinnering, met 
de gehoorzaamheid tegenover zijn opvolger, wat de zwakte toont van een regering die er 
naar streefde diens zogenaamde "Socialistische Volk" te versterken, met de praktijk van 
een groteske persoonlijkheidscultus, die leeg is geworden. De gestorvene zelf is primair 
verantwoordelijk voor dit resultaat.

De geheimhouding over zijn ziekte werd versterkt door de extreme centralisatie van macht, 
die, wegens gebrek aan interne ideologische coherentie, zijn volgelingen achter laat met 
de erfenis van zijn commando, met een duidelijk voordeel voor senior bureaucraten, 
"rojo-rojitos" [donker rood] en de militaire kaste, die onderhandelen om zeker te stellen 
dat ze niet worden gestraft wegens corruptie.

Wat betreft de rechtse oppositionele Sociaal Democraten is het moeilijk met de nieuwe 
situatie om te gaan, zonder de nederlagen van presidentiele verkiezingen van 7-O [7 
oktober] en regionale 16-D [16 december] te boven te zijn gekomen, waarbij ze enorme 
illusies schiepen en een "rijk populisme" aan boden, waarbij ze de kiezers beloofden de 
instrumenten te blijven gebruiken die in het voordeel waren van Chavez. Nu wil de 
oppositie geloven dat ze de politieke macht binnen bereik hebben, nu de ambities en 
fouten, luiheid en incompetentie van Chavez, die gedurende vele jaren werden verzwegen, 
aan het licht komen, nu zijn ze net zo dom en gretig als de bobibourgeoisie [Bolivariaanse 
bourgeoisie] Chavez.

Nu hebben we met deze kleinburgerlijke en opportunische berekeningen in het land een 
serieuze situatie: hoge inflatie, stijgende werkloosheid en baanonzekerheid, een munt die 
in waarde is verminderd, een verschrikkelijke persoonlijke onveiligheid, een crisis in de 
dienstverlening, het water en de elektriciteit, het onderwijs en de gezondheidszorg, 
woningnood, gebrek aan openbare werken of slechte uitvoering, extreme tekorten voor de 
armen, en een lange lijst die niet minder rampzalig is.

Deze kwesties zijn niet de centrale zorg van beide kanten en de olie sector. Om deze reden 
moet onze collectieve reactie hun chantage tegenover ons in ruil voor electorale steun, 
die nooit aan komt of verschrikkelijk onvolledig is, negeren.

Het is tijd om het verrotte politieke leiderschap te vergeten en van onderop op te bouwen, 
een ware democratie, met gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en vrijheid. We moeten de 
wijdverbreide woede over de situatie waaronder we lijden versterken tot autonome, 
zelfbeheerde en uitgebreide sociale strijd, waarbij we zeggen dat we de politici niet 
nodig hebben, dat we kunnen oogsten zonder "witte handen" of "rode baretten".

De groep El Libertario ellibertario op nodo50.org

www.nodo50.org/ellibertario - www.periodicoellibertario.blogspot.com
------------------------------------------------------------------
Orig: (en) Venezuela, Declaration of El Libertario on Hugo Chavez's death [ca,fr] [machine 
translation]


More information about the A-infos-nl mailing list