(nl) FdA-IFA, Gai Dao #34 - Met Ricardo Flores Magon het Zocalo bezetten Van: Paul Kellner, Mexico D.F. [de]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Za Dec 14 13:41:16 CET 2013


Wekenlang hielden stakende leraren in de strijd tegen een onderwijs hervorming het centrum 
van Mexico bezet. Op 13 september werden ze door 3000 politie agenten aangevallen en 
verdreven. Maar daarmee is de beweging van de leraren niet verslagen. Ondanks het 
definitieve afscheid van de wet door de president en ondanks de ontruiming zijn in 
meerdere steden mobiliseringen gaande. De uitkomst van deze strijd is onduidelijk, maar 
met of zonder hervorming: de strijdbare beweging van de leraren, waarbij velen ook 
verwezen naar de legendarische Mexicaanse anarchist Ricardo Flores Magon, zal worden 
voortgezet. ---- "Dit hier heeft geen toekomst!", meent Javier, een 50 jarige mijnarbeider 
bij de aanblik van een handvol revolutionaire studenten, die voor een regeringsgebouw met 
megafoon en gitaren actie voeren voor de vrijlating van hun kameraden die in de gevangenis 
zitten.

De studenten worden door politie agenten geblokkeerd. "Het probleem is dat we geen geld 
hebben. Geld voor wapens!", meent Javier. En wapens zouden voor de opstand nodig zijn, 
maar zelfs de Zapatista's zouden alleen wapens van hout hebben. De stakende leraren van 
het basis onderwijs lijken in ieder geval hun wapens te hebben gevonden: niets minder dan 
de directe actie en de zelforganisatie. Het schijnbaar effect-loze protest van de 
studenten breidt zich uit naar een aantal activiteiten en bewegingen, die zich in het 
raamwerk van de strijd van de leraren in heel Mexico echter vooral rond het Zocalo 
(hoofdplaats in het centrum) hebben ontwikkeld. Sinds maanden organiseren leraren en 
vakbondsactivisten (voor een deel in staking) de meeste demonstraties, bezettingen en 
blokkades. Met de bezetting van het Zocalo zijn de leraren tot ergernis nummer een van de 
nationale media geworden. Veel sociale activisten zien in de strijd van de leraren echter 
veel meer dan slechts een van de vele sectorale vormen van strijd. Aangezien de leden van 
de leraren vakbond SNTE en in het bijzonder de strijdbare Nationale Coordinatie van de 
Onderwijs Arbeiders CNTE zoiets als een speerpunt van de Mexicaanse klassenstrijd 
opbouwen, is de gang van zaken bij deze beweging bepalend voor de arbeidsvoorwaarden en 
levensvoorwaarden van de gezamenlijke arbeidersklasse. Hervormingen in de stroom productie 
en in de olie zijn al aangekondigd en de arbeiders van deze industrieen zijn gealarmeerd.

"No a la reforma neoliberal!"

Het begon met een aankondiging van de nieuwe president Enrique Pena Nieto van de 
clientelistische-maffia Partij van de Geinstitutionaliseerde Revolutie PRI. De 
onderwijssector zou moeten worden "gemoderniseerd" en "geprofessionaliseerd". De 
burgerlijke media demoniseerden de beweging sinds diens begin en verspreidden berichten 
over erfelijke arbeidsplaatsen en over "luie leraren", die zich zouden willen onttrekken 
aan controle over hun werk. Wat echter in het neoliberalisme "modernisering" heet, hebben 
veel Mexicanen al lang aan den lijve ervaren: flexibilisering van de arbeidstijden, een 
vakbond vijandige houding, privatisering en tenslotte een intensivering van de uitbuiting 
bij meer armoede.

Bij de hervorming van het onderwijs wordt er naar gestreefd dat alle leraren regelmatig en 
op de zelfde manier op hun kwalificaties worden getest, waarbij het niet slagen voor de 
test leidt tot ontslag. Daarbij zijn de leraren helemaal niet tegen professionalisering en 
beoordeling naar prestatie, zoals Marcus Arellanes, leraar en activist van de beroemde 
sectie 22 uit Oaxaca verklaart, maar de professionalisering zou in een continu proces door 
de scholieren en leerkrachten zelf bepaald moeten worden, niet op centralistische wijze 
van bovenaf opgelegd. Met de controle van de arbeidsprestatie zou vooral de sterke 
slagkracht van de georganiseerde leerkrachten worden aangetast en daarmee zouden de 
arbeidsvoorwaarden en levensvoorwaarden worden verslechterd.

Arellanes en zijn kameraden bekritiseren verder dat het nationale eenheid leerplan niet 
tegemoet zou komen aan de lokale omstandigheden van de verschillende landsdelen. "Een 
standaardisering van het onderwijs is onmogelijk", constateert Arellanes "of hoe zou een 
kind uit Monterrey (het economische centrum in het noorden), dat al lang internet en 
soortgelijke verworvenheden van de beschaving kent, met een hongerig kind uit Oaxaca 
moeten worden vergeleken?" Verder zouden de scholen door deze in 2014 in werking tredende 
hervorming te maken krijgen met externe financiering. Voor de regering is dat "sociale 
participatie". Coca Cola en het levensmiddelen bedrijf Bimbo hebben al belangstelling 
getoond, niet alleen om aan de financiering van het eigenlijk openbare onderwijs mee te 
werken, maar ook om voor de kantines van scholen te zorgen. In de laatste plaats wordt het 
door veel leraren als bijzonder cynisch ervaren, aangezien die al heel lang een gratis en 
evenwichtig ontbijt voor alle kinderen eisen. Misschien zouden de schoolkinderen een 
gratis ontbijt krijgen, maar dan zeker met een geprivatiseerd onderwijs.

Magonisme uit het zuiden

De mobiliseringen tegen de hervorming begonnen al in april van dit jaar. Vooral de 
leerkrachten uit de zuidelijke bondsstaten Oaxaca en Guerrero hebben de zaak in beweging 
gebracht. In deze staten begonnen de leraren aan een onbeperkte staking. Beide regio's 
zijn regio's die naast veel armoede ook een indrukwekkende traditie van strijd kennen. 
Denk bijvoorbeeld aan de massale antikapitalistische opstand van Oaxaca in het jaar 2006, 
die ook begon als een leraren protest. Guerrero is de laatste tijd opgevallen door de 
vorming van verschillende politieke gemeenschappen, bewapende, door de gemeenten gevormde 
krachten, die de continue bedreiging door drugsmaffia, het leger en de politie zouden 
willen tegenwerken. De meerderheid van de protesterenden op het Zocalo komt dan ook uit 
het ver weg gelegen Oaxaca. Ze zijn met bussen gekomen waarop het portret van de sociale 
rebel Emiliano Zapata staat, of dat van Ricardo Flores Magon, een anarchistische 
revolutionair uit Oaxaca en voor veel Mexicanen een volksheld. Magon's ernstige gezicht 
staat ook op de muren van veel Mexicaanse scholen, creches, gemeente hallen. De 
geschiedenis van Magon is in Mexico bekend, zijn roep goed en zelfs degenen die hem niet 
mogen, uiten uit conformisme geen slechte woorden over hem. Zonder twijfel is de roem van 
de Magonista's geworteld in hun compromisloze en offerrijke acties, zowel als in hun 
duidelijke kritiek op het kapitalisme. De eenvoud van het anarchistisch communistische 
tegenvoorstel draagt ook het zijne bij. De proletariers cultus rond deze heroische Magon 
wekt al snel de indruk dat zijn gezicht slechts tot een culturele protest folklore 
behoort, zoals die van Pancho Villa, Zapata of Che Guevara. Maar niet alleen het protest 
van de leraren, ook hun actie- en organisatie vormen wijzen in een andere richting.

Autonome strijd structuren in plaats van gehoorzaamheid

Het hele plein van de protesterende leraren zit vol met satirische plakkaten tegen Pena 
Nieto en zijn geklungel, argumenten tegen de onderwijs hervorming, oproepen tot 
solidariteit. Om de boodschappen van de leraren te lezen blijven veelal zo veel 
voorbijgangers staan, dat er geen doorkomen aan is. De zelf gemaakte plakkaten getuigen 
van een levendig klassen bewustzijn van de leraren: "We zijn niet links, we zijn niet 
rechts. We komen van onderop, tegen alles van bovenaf", of "El pueblo unido avanza sin 
partido!" ("het verenigde volk boekt zonder partij vooruitgang"). Dat dit geen loze 
woorden zijn bewezen de leraren op de dag dat de voormalige president kandidaat Andres 
Manuel Lopez Obrador van de linkse PRD nabij het Zocalo iets in scene zet, om de olie 
industrie van de privatisering te redden. Ondanks het aanbod van de politicus aan de 
leerkrachten organiseerden deze tegelijkertijd een grote demonstratie in de regeringswijk, 
zonder op de rede van Obrador te letten. Andere leuzen zijn: "We strijden voor een 
onderwijs, dat ons denken en niet gehoorzamen leert!", of "Verenig je, bevolking, vandaag 
is het de dag om je tegen de bourgeoisie te keren!"

Het sociaal revolutionaire en libertaire denken is in het protest van de leraren overal 
waar te nemen. Een jongeman verkoopt nabij het plein geschriften van Che Guevara, 
subcommandant Marcos en Flores Magon. Een film collectief van studenten vertoont op het 
plein anarchistische documentaires over opstanden en sociale bewegingen. Maar de leraren 
zijn al geinformeerd en verder volgt de volgende bijeenkomst van de regionale sectie. Er 
moet worden besloten over het verdere verloop en daarvoor zorgen de strijdende activisten 
zelf - rechtstreeks op het plein. De secties kiezen vertegenwoordigers voor een 
coordinerende bijeenkomst. Op de staatsgezinde vakbond van de SNTE let hier niemand, hun 
band met de PRI is te sterk, te tegenstrijdig is het belang van de organisatie tegenover 
hun leden. De voormalige voorzitter van de vakbond, Elba Esther Gordilla werd wegens 
corruptie gearresteerd. De vakbondstop geeft niet om strijd maatregelen, zo gaf men geen 
peso voor de bezettingsactie. Daarom richtten de leraren al meer dan 25 jaar geleden de 
CNTE op als nationaal coordinatie orgaan van de strijdende onderwijs arbeiders, echter 
zonder uit de SNTE te stappen, wat hen hun baan had kunnen kosten.

Het verbaast daarom niet, dat de SNTE al kort na de ontruiming van het plein opriep om de 
strijd langs "institutionele weg" voort te zetten. Maar de leraren van de CNTE weten het 
beter en mobiliseren weer op het Zocalo, terwijl ondertussen ook in Chiapas, Oaxaca en 
Guerrero wordt gedemonstreerd en in Mexico de studenten uit solidariteit met een staking 
zijn begonnen.

Weblinks:

http://elenemigocomun.net/ (en, sp)
http://www.teachersolidarity.com/ (en)
http://cntrabajadoresdelaeducacion.blogspot.mx/ (sp)
http://mexico.indymedia.org/ (sp)
http://www.seccion22.org.mx/ (sp)
------------------------------------------------
Orig: (de) FdA-IFA, Gai Dao #34 - Mit Flores Magon den Zocalo besetzen Von: Paul Kellner, 
Mexico D.F.


More information about the A-infos-nl mailing list