(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL #231 - De anti-kapitalistische Dico: Welke "onteigening"? [fr, en] [machine vertaling]

a-infos-nl op ainfos.ca a-infos-nl op ainfos.ca
Vr Dec 6 08:41:10 CET 2013


Een keer per maand wordt een woord of uitspraak onderzocht. ---- Geen misverstand, het is 
niet onze taak om uit te leggen in welke gevallen een prive persoon mag worden onteigend 
door de staat of een openbare autoriteit. Dit is de onteigening in een revolutionair 
proces dat vooraf gaat aan de collectivisatie van het land en de productiemiddelen. Deze 
onteigening heeft de bourgeoisie altijd geschokt. Een keer werd de onteigening bereikt 
door de Durruti Kolonne in Spanje, na het bevrijden, in 1936, van een dorp met een 
fascistische aanwezigheid, waarbij mannelijke en vrouwelijke arbeiders in staat werden 
gesteld het land te collectiviseren. ---- Ze moesten de landeigenaren, de onteigenden, 
grijpen. Onteigening dient om het systeem van prive bezit dat kenmerkend is voor het 
kapitalisme te beeindigen. In 1977 was er ook onteigening door de Italiaanse 
revolutionaire beweging, die huizen bezette of gezinnen toe stond er te blijven wonen.

Dit waren mensen die streden voor het herwinnen van hun land, dat in de jaren '90 door 
multinationals werd gemonopoliseerd. De libertair communistische theoreticus Peter 
Kropotkin zag de onteigening als een actiemiddel dat een einde maakt aan de situatie dat 
iemand een ander kan uitbuiten. Het is door de beroemde Italiaanse anarchistische 
communist Errico Malatesta nog meer legitiem geworden. Het maakt een einde aan de 
kapitalistische uitbuiting. Het stelt ons in staat de achtergrond van het regime te 
veranderen en in de praktijk het kapitalisme te vernietigen door het communisme te 
organiseren. Maar het in beslag nemen van de productiemiddelen en grondstoffen zou niet 
moeten worden gedaan door ingrijpen van de staat, het gaat er niet om een bureaucratisch 
collectivisme te vestigen of een staatskapitalisme te behouden.

Onteigeningen zouden moeten worden georganiseerd door het volk zelf, arbeiders of niet, 
lid van revolutionaire vakbonden of volksraden of niet, de behoeften van de bevolking 
dienend, onmiddellijke behoeften of toekomstige behoeften. Onteigening zal zowel het prive 
bezit afschaffen als het zogenaamde openbare bezit, dat van de staat. De onteigening is 
een beweging die alle vormen van bemiddeling, die in het kapitalisme de sociale 
verhoudingen verzieken, opheft. Daarmee verdwijnt de staat, maar ook de heerschappij van 
het geld, dat waardeloos zal zijn geworden. Onteigening moet zelf-organisatie van de 
bevolking toestaan, moet er niet toe leiden dat mensen zichzelf uitbuiten, dus dit is het 
einde van de heerschappij van de goederen en de arbeid zoals die in het kapitalisme bestaan.

Het kapitalisme heeft zelf als oorsprong wat Marx "de oorspronkelijke onteigening" noemde, 
om het lange proces van primitieve accumulatie van kapitaal te omschrijven, dat bestaat 
uit het geweld, het moorden, het roven, het tot slaaf maken ... en dat nu in veel delen 
van de wereld door gaat. Als de revolutionaire onteigening legitiem is, is het juist omdat 
het terug gaat naar wat oorspronkelijk het kapitaal was en dat willekeurig werd ontnomen.De geest van Brezhnev
---------------------------------------------
Orig: (en) France, Alternative Libertaire AL #231 - The anti-capitalist Dico: What 
"expropriation"? [fr] [machine translation]


More information about the A-infos-nl mailing list